ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3 (Πετρολογία, Αν. Μακεδονία-Θράκη-4 ημ.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΣΚΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3 (Πετρολογία, Αν. Μακεδονία-Θράκη-4 ημ.) / Field Course 3
ΚωδικόςNGMO 492Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑντώνιος Κορωναίος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019034

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής422

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΣΗΣΕΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 3 (Πετρολογία, Αν. Μακεδονία-Θράκη-4 ημ.)
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Class ID
600162620
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές αναμένεται ότι θα: • Αναγνωρίζουν πυριγενή, ιζηματογενή και μεταμορφωμένα πετρώματα στην ύπαιθρο • Αναγνωρίζουν εξαλλοιωμένα πετρώματα. • Αναγνωρίζουν διάφορες δομές σχετιζόμενες με πυριγενείς, ιζηματογενείς και μεταμορφικές διαδικασίες. • Κατανόηση των διαφορετικών μεταμορφικών φάσεων των μεταμορφωμένων πετρωμάτων και των σχέσεων μεταξύ τους. • Συνδέσουν τη γεωτεκτονική εξέλιξη της μάζας Ροδόπης κατά το Ηώκαινο-Μειόκαινο με το μαγματισμό, τη μεταμόρφωση και την ιζηματογένεση. • Συνδέσουν τη θεωρητική γνώση με πρακτικές εφαρμογές στην υπαίθρια έρευνα. Γίνεται μία πρώτη προσπάθεια κατασκευής απλών γεωλογικό τομών. • Προσαρμοστούν στις συνθήκες πεδίου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Γεωλογία της Περιροδοπικής ζώνης, της Σερβομακεδονικής μάζας και της μάζας της Ροδόπης • Ορυκτολογία, πετρογραφία, ηλικία και γένεση των πλουτωνιτών Καβάλας, Φιλίππων, Ξάνθης, Παρανεστίου και των ηφαιστιτών Σουνίου, Αλεξανδρούπολης, Φερρών. • Μεταμορφωμένα πετρώματα της μάζας Ροδόπης και της Περιροδοπικής. • Ιζηματογενή πετρώματα της μάζας Ροδόπης και της Περιροδοπικής. • Συζήτηση για επιμέρους πετρολογικά θέματα σε κάθε ένα από τα μαγματικά πετρώματα που προαναφέρθηκαν (γνευσίωση, εγκλείσματα, ξενόλιθοι, αλλοιώσεις, επαφές, περιβάλλον διείσδυσης, χημισμός, γένεση και εξέλιξη του μάγματος, γεωτεκτονικό περιβάλλον, κλπ). • Συζήτηση και σύνοψη για την γένεση όλων αυτών των μαγματικών πετρωμάτων, καθώς και για τη σχέση τους με τη μεταμόρφωση. • Συζήτηση για το ρόλο των ιζηματογενών πετρωμάτων στην κατανόηση της παλαιογεωγραφίας και γεωτεκτονικής εξέλιξης της περιοχής. • Γεωδυναμικό καθεστώς της μάζας της Ροδόπης κατά την περίοδο Ηωκαίνου-Μειοκαίνου.
Λέξεις Κλειδιά
Πετρολογία Πυριγενών, Ιζηματογενών και Μεταμορφωμένων πετρωμάτων, μαγματισμός, μεταμόρφωση, Μάζα Ροδόπης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις2
Άσκηση Πεδίου40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων8
Σύνολο50
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020