ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ / Petrology of Metamorphic Rocks
ΚωδικόςNGMO 401Y
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΛαμπρινή Παπαδοπούλου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019028

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό427

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600162623
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Κατανόηση των βασικών εννοιών της Πετρολογίας των Μεταμορφωμένων Πετρωμάτων. • Κατανόηση του τρόπου γένεσης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. • Εκμάθηση των κατηγοριών των μεταμορφωμένων πετρωμάτων και της χημικής και ορυκτολογικής τους σύστασης • Εκμάθηση της μακροσκοπικής αναγνώρισης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων • Εκμάθηση της μικροσκοπικής αναγνώρισης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων • Κατανόηση της σχέσης μεταμόρφωσης και τεκτονικής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
1) ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Ορισμός μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Κύριες μεταμορφικές τροποποιήσεις. Χαρακτηριστικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Συστατικές ομάδες. Παράγοντες μεταμόρφωσης. Είδη μεταμόρφωσης. 2) ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ορισμός θερμικής μεταμόρφωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν το πλάτος της ζώνης επαφής. Ιστοί θερμικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Τύποι και παραγενέσεις των θερμικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. 3) ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ Η ΟΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Ορισμός περιοχικής μεταμόρφωσης. Προϊούσα – Ανάδρομη μεταμόρφωση. Υφές μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Υπολειμματικοί ιστοί. Ιστοί περιοχικά μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Σχέση μεταμόρφωσης – παραμόρφωσης. Προτεκετονική, συντεκτονική, μετατεκτονική κρυστάλλωση. Πολυμεταμόρφωση. 4) ΛΙΘΟΛΟΓΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ: Τρόπος ταξινόμησης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. Μακροσκοπικά, ιστολογικά και ορυκτολογικά χαρακτηριστικά των μεταμορφωμένων πετρωμάτων. 5) ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ: Χημικά ισοδύναμες παραγενέσεις. Διαγράμματα Συστάσεων. 6) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ: Μεταμορφικές ζώνες και ορυκτά δείκτες. Γεωθερμική βαθμίδα. Ισόβαθμες. Μεταμορφικές φάσεις. Φασικές σειρές. Ισόβαθμες αντιδράσεων. Είδη παραγενετικής ισορροπίας. 7) ΟΡΥΚΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΓΕΝΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ: Περιοχική μεταμόρφωση αργιλοπηλιτικών πετρωμάτων, ασβεστούχων πηλιτών και αργιλομιγών ασβεστολίθων, βασικών, υπερβασικών και χαλαζιομιγών ανθρακικών πετρωμάτων. Πετρογενετική σημασία των αργιλοπυριτικών ορυκτών. Ισόβαθμες σιλλιμανίτη. 8) ΓΕΩΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΙΚΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Ορογενετικές ζώνες. Ζώνες Ηπειρωτικής Σύγκρουσης. Μεταμόρφωση σε ενεργά ηπειρωτικά περιθώρια. Μεταμόρφωση σε ζώνες υποβύθισης. Μεταμόρφωση στις ζώνες εφελκυσμού του ηπειρωτικού φλοιού. Μιγματίτες. Ωκεάνια μεταμόρφωση. Θαπτική μεταμόρφωση. Δυναμική μεταμόρφωση. 9) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ: Ανώτερο και κατώτερο θερμοκρασιακό όριο. Ανώτερη και κατώτερη πίεση μεταμορφικών φαινομένων 10) ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ: Βασικές Αρχές και είδη Μεταμορφικών Αντιδράσεων. Μεταμορφικές διεργασίες. 11) ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΙΚΩΝ ΑΝΤΔΡΑΣΕΩΝ: Ανάπτυξη πορφυροβλαατών. Ανακρυστάλλωση και ανόπτηση. Κριτήρια ισορροπίας. 1. Υπολειμματικοί ιστοί. 2. Ιστοί μεταμορφωμένων πετρωμάτων 3. Περιοχική μεταμόρφωση πηλιτικών πετρωμάτων. Αργιλικός σχιστόλιθος-Φυλλίτης-Μαρμαρυγιακός Σχιστόλιθος. 4. Περιοχική μεταμόρφωση πηλιτικών πετρωμάτων. Γνεύσιος. Χλωριτοειδής – Σταυρόλιθος - Κυανίτης 5. Περιοχική μεταμόρφωση πηλιτικών πετρωμάτων. Γνεύσιος. Ανδαλουσίτης – Κορδιερίτης – Σιλλιμανίτης. 6. Θερμική μεταμόρφωση πηλιτικών πετρωμάτων. Κερατίτες. 7. Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων. Πρασινοσχιστόλιθος - Αμφιβολίτης. 8. Περιοχική μεταμόρφωση βασικών πετρωμάτων. Βασικοί Γρανουλίτες. 9. Περιοχική μεταμόρφωση όξινων πετρωμάτων. Όξινοι Γρανουλίτες. 10. Γλαυκοφανιτικός Σχιστόλιθος - Εκλογίτης. 11. Μάρμαρο - Σερπεντινίτης. 12. Μυλωνίτες. 13. Επαναληπτικές ασκήσεις. 1) Ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Μεταμορφωμένα Πετρώματα» 2) Περιοχές των νομών Σερρών - Δράμας 3) Μακροσκοπική αναγνώριση μεταμορφωμένων πετρωμάτων και εύρεση των σχέσεών τους στο ύπαιθρο 4) Μαθησιακά Αποτελέσματα • Εκμάθηση της μακροσκοπικής αναγνώρισης των μεταμορφωμένων πετρωμάτων • Εκμάθηση των κατηγοριών των μεταμορφωμένων πετρωμάτων και της ορυκτολογικής τους σύστασης • Κατανόηση των σχέσεων των μεταμορφωμένων πετρωμάτων στο ύπαιθρο
Λέξεις Κλειδιά
Μεταμορφωμένα πετρώματα, μεταμορφικές φάσεις, ανόπτηση, μεταμορφικές τροποποιήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω email και Facebook 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις65
Εργαστηριακή Άσκηση65
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Εξετάσεις3
Σύνολο175
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1Α. "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ", ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΓΙΑΧΟΥΔΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, 1988. 2."ΠΕΤΡΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ - ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ", ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΝΕΟΝ, ΑΘΗΝΑ, 2019.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020