ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ / Geological Design of Engineering Works
ΚωδικόςNGGG 825Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΘωμάς Μακεδών
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019082

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής843
ΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης843
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης843

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600162632
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Συλλέγουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία από το γεωλογικό μοντέλο της ευρύτερης περιοχής και να το εντάσσουν στην κλίμακα του έργου. •Οργανώνουν κατάλληλο γεωερευνητικό πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά του έργου. •Επεξεργάζονται πλήθος γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων. •Επιλέγουν τα απαραίτητα δεδομένα για τον σχεδιασμό ενός τεχνικού έργου. •Αξιολογούν τα δεδομένα σε ποιοτικούς και ποσοτικούς όρους σχεδιασμού ενός φράγματος, μίας σήραγγας, μίας οδοποιίας. •Διακρίνουν την επικινδυνότητα εκδήλωσης γεωλογικών ασταθειών σε ένα τεχνικό έργο. •Παρουσιάζουν τα δεδομένα σε μορφή έκθεσης - μελέτης με συγκεκριμένες προδιαγραφές. •Σχεδιάζουν μηκοτομές και διατομές στην κατάλληλη κλίμακα για τους σκοπούς ενός τεχνικού έργου. •Μαθαίνουν να χειρίζονται συγκεκριμένα λογισμικά ανάλυσης γεωλογικών και γεωτεχνικών δεδομένων. Μαθησιακά Αποτελέσματα Άσκησης Πεδίου 1.Συνδέουν τις θεωρητικές γνώσεις που έχουν αποκτήσει στην αίθουσα με τη γεωλογική επιτόπου παρατήρηση. 2.Κατανοούν πως διαφορετικές ποιότητες γεωυλικών μπορούν να αστοχήσουν διαφορετικά σε ένα έργο και με ποια έκταση-κλίμακα, βλέποντας πραγματικά περιστατικά 3.Συλλέγουν δεδομένα ασυνεχειών (γεωμετρικά και μηχανικά), ποιότητας βραχομάζας (RQD, GSI κ.α.), τα αξιολογούν και επιλέγουν κατάλληλες γεωτεχνικές παραμέτρους για την ευστάθεια των σχηματισμών σε ένα όρυγμα 4.Αντιλαμβάνονται την ευθύνη τους ως γεωλόγοι τόσο στον καθορισμό της ασφαλείας κατά την κατασκευή και λειτουργία ενός έργου, όσο και στον καθορισμό του τελικού κόστους του έργου.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
•Γενικά θέματα μελετών - Οδηγίες – Προδιαγραφές •Σχεδιασμός και εκτέλεση γεωερευνητικού προγράμματος (γεωτρήσεις, εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές) •Σύνταξη τεκτονικών διαγραμμάτων •Ταξινομήσεις βραχομάζας •Αξιολόγηση γεωερευνητικού προγράμματος – δημιουργία μηκοτομών, διατομών •Καθορισμός τεχνικογεωλογικών ενοτήτων (ποιότητα-παραμετροποίηση) • Εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού – Βάζοντας αριθμούς στη Γεωλογία •Τεχνικογεωλογικά θέματα σχεδιασμού ανοικτής οδοποιίας •Τεχνικογεωλογικά θέματα σχεδιασμού ευστάθειας πρανών •Τεχνικογεωλογικά θέματα σχεδιασμού σηράγγων •Τεχνικογεωλογικά θέματα σχεδιασμού φραγμάτων •Τεχνικογεωλογικά θέματα θεμελιώσεων Συνδεδεμένες με το μάθημα ημερήσιες ασκήσεις πεδίου Στο πλαίσιο του μαθήματος πραγματοποιείται ημερήσια Άσκηση Πεδίου με αντικείμενο «Μελέτες Τεχνικών Έργων» σε περιοχή τεχνικών έργων και πιο συγκεκριμένα σε περιοχές ευστάθειας τεχνητών πρανών, σηράγγων και θεμελιώσεων (π.χ. Εγνατία Οδός Α.Ε., Βέροια-Λευκόπετρα-Πολύμυλος). Η Άσκηση Πεδίου περιλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων ασκήσεων στην ύπαιθρο μετά από επιτόπου παρατηρήσεις αστοχιών και γεωλογικών-τεχνικογεωλογικών δεδομένων σε περιβάλλον τεχνικών έργων.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός έργων, μελέτη, αστοχία, καταλληλότητα εδάφους, σήραγγες, φράγματα, οδοποιία, επιχώματα, ορύγματα, θεμελιώσεις, κατολισθήσεις, γεωερευνητικό πρόγραμμα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1)Οι διδάσκοντες χρησιμοποιηθούν στις διαλέξεις ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλα λογισμικά παρουσιάσεων 2)Μέρος των παρουσιάσεων και βοηθητικό υλικό διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της πλατφόρμας e-learning του ΑΠΘ 3)Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές με e-mail, μέσα κοινωνικής δικτύωσης και e-learning 4)Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.ΔΙ.Π.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου8
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις3
Σύνολο75
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Κούκης Γεώργιος Χ., Σαμπατακάκης Νικόλαος Σ. Γεωλογία τεχνικών έργων. ISBN: 9789607530950. Εκδότης: Παπασωτηρίου 2.Δημόπουλος. Γεωλογικές Μελέτες Τεχνικών Έργων - Υδρογεωλογικές μελέτες
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η μία από τις παραπάνω δύο επιλογές
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-03-2020