ΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ / Rock and Soil Mechanics
ΚωδικόςNGGG 629E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Παπαθανασίου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019057

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Γεωλογίας (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής635
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης635
ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΕπιλογής Κατεύθυνσης635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΡΑΧΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600162644
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να δώσει γνώση και αυτοπεποίθηση στους φοιτητές για να αντιμετωπίσουν, ως πτυχιούχοι, τεχνικογεωλογικά προβλήματα ευστάθειας και εν γένει καταλληλότητας των γεωλογικών σχηματισμών για την ασφαλή κατασκευή τεχνικών έργων αφού πρώτα εκτιμήσουν τις ιδιότητες του εδάφους και βράχου μέσα από τις διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους, εργαστηριακές και επιτόπου δοκιμές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Το μάθημα της εδαφομηχανικής-βραχομηχανικής σκοπό έχει να εκπαιδεύσει τους φοιτητές του Γεωλογικού Τμήματος, της κατεύθυνσης "Εφαρμοσμένη Γεωλογία", σε βασικά θέματα εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, που είναι χρήσιμα για την εκπόνηση τεχνικογεωλογικών μελετών για την ασφαλή κατασκευή τεχνικών έργων. 2. Το μάθημα περιλαμβάνει τα παρακάτω θέματα: Α: Θεωρία: 1) Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά του εδάφους και ταξινόμηση του εδάφους σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, 2)κατανομή των τάσεων, 3) φέρουσα ικανότητα 4) συμπιεστότητα και καθίζηση του εδάφους, 5) Ωθήσεις και μέτρα αντιστήριξης 6) ευστάθεια εκσκαφών, 7) δοκιμές πεδίου, 8) Ευροκώδικας, 9) γεωτεχνικός σχεδιασμός 2) Ποιοτική περιγραφή βράχου, ασυνεχειών, βραχομάζας. Φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά βράχων. Διατμητική αντοχή βράχου, βραχομάζας. Παραμορφωσιμότητα. Διατμητική αντοχή ασυνεχειών. Κριτήρια αστοχίας. Γεωτεχνικά συστήματα ταξινόμησης βραχομάζας. Ανάλυση ευστάθειας βραχωδών σχηματισμών σε πρανή, σήραγγες, θεμελιώσεις. Β: Πρακτική εξάσκηση: Εξάσκηση σε διάφορες εργαστηριακές δοκιμές εδαφομηχανικής και βραχομηχανικής, σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές Διάρθρωση και ύλη εργαστηρίων/εργαστηριακών-φροντιστηριακών ασκήσεων -Φυσικές ιδιότητες εδαφών - Κοκκομετρική ανάλυση -Όρια Atterberg - Εργαστηριακή δοκιμή καθίζησης με τη μέθοδο του οιδημέτρου - Αντοχή σε ανεμπόδιστη θλίψη - Συμπύκνωση εδαφών-Δοκιμή Proctor - Δοκιμή άμεσης διάτμησης - Δοκιμή Τριαξονικής φόρτισης - Δοκιμή σημειακής φόρτισης βράχου
Λέξεις Κλειδιά
Έδαφος, βράχος, εργαστηριακές δοκιμές, φυσικομηχανικά χαρακτηριστικά εδάφους-βράχου, αντοχή εδάφους-βράχου, κριτήρια αστοχίας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
1) Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν στις διαλέξεις ηλεκτρονικό υπολογιστή και κατάλληλα λογισμικά παρουσιάσεων 2) Οι διδάσκοντες επικοινωνούν με τους φοιτητές με e-mail και μέσα κοινωνικής δικτύωσης 3) Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ΜΟ.Δ.ΙΠ
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών8
Εξετάσεις3
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο/Σύστημα αξιολόγησης ΜΟ.ΔΙ.Π
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τα βοηθήματα Edu9 και Edu10 είναι σε έντυπη μορφή και διατίθενται στους φοιτητές που επιλέγουν το συγκεκριμένο μάθημα (κυρίως το Edu10). Edu 9. CHRISTARAS, B. (2006): Soil mechanics laboratory and in situ tests. Techn Chamber of Gr, 2nd Ed. 144p (in Greek) Edu 10. CHRISTARAS, B. (2010). Simple steps on soil mechanics. University Studio Press, 276 p (in Greek)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Όλα βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα http://users.auth.gr/christar/ και πολλά αναφέρονται στα ηλεκτρονικά μαθήματα και στα εικονικά εργαστήρια, στην σελίδα του Τμήματος Γεωλογίας (http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e/ και http://www.geo.auth.gr/courses/ggg/ggg883e_lab/) Edu 1. CHRISTARAS B. (1992): logging methods in boreholes. Geotechnical News (Geotechnical Chamber of Greece), v. 39, Nov. 1992, pp. 41-56 Edu 2. CHRISTARAS B. (2003): Natural building stones. Technical characteristics – Non destructive methods of study. Notes for the post-graduate courses of “Monument protection”, NTUA – Dept. Chem. Eng. 25p. Edu 3. CHRISTARAS, B. (2004). Soil Mechanics. AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/ , 149p Edu 4. CHRISTARAS, B. (2004). Laboratory tests of soil mechanics. AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr , 133p Edu 5. CHRISTARAS, B & CHATZIANGELOU, M. (2004). Rock mass Description and Classification. AUTH Web courses, www.geo.auth.gr/883/ 28p. Edu 6. CHRISTARAS, B. MAKEDON, TH. & VASALAKIS, AN. (2004). Diamond Core Bits. AUTH Web courses, www.geo.auth.gr/883/ 46p. Edu 7. CHRISTARAS, B. (2005). Landslides (Gr) AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/ Edu 8. CHRISTARAS, B. (2005). Landslides (Gr) AUTH Web Courses, www.geo.auth.gr/883/
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-03-2020