Η μεταστροφή στον χριστιανισμό κατά τους πρώτους αιώνες:Από τον Απ. Παύλο στον Ιερό Αυγουστίνο.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ μεταστροφή στον χριστιανισμό κατά τους πρώτους αιώνες:Από τον Απ. Παύλο στον Ιερό Αυγουστίνο. / The conversion to Christianity during the first centuries: From St. Paul to St. Augustine
Κωδικός2050
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID60005286

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ μεταστροφή στον χριστιανισμό κατά τους πρώτους αιώνες:Από τον Απ. Παύλο στον Ιερό Αυγουστίνο.
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165234

Πρόγραμμα Τάξης

Κτίριο
Όροφος-
ΑίθουσαΕξ αποστάσεως (900)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 15:00 έως 18:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: (Γνώσεις) -Mελετούν ένα θρησκευτικό ή φιλοσοφικό ζήτημα αξιοποιώντας τις πηγές -Κατονομάζουν τις αμοιβαίες επιδράσεις της εθνικής και χριστιανικής γραμματείας κατά τους πρώτους αιώνες -Καταγράφουν τις κοινές αγωνίες και την κοινή προβληματική που χαρακτηρίζει το ελληνιστικό περιβάλλον της εμφάνισης του Χριστιανισμού -Εξηγούν τους λόγους που μπορούν να οδηγήσουν στη μεταστροφή καθώς και τις συνέπειες που αυτή έχει στη ζωή των ατόμων -Αναλύουν τους λόγους για τους οποίους η γραμματειακή αποτύπωση της μεταστροφής μπορεί να υποστεί κάποια λογοτεχνική επεξεργασία μικρή ή μεγάλη (Δεξιότητες) -Μελετούν κριτικά και ουσιαστικά τις πηγές -Αξιολογούν τις πληροφορίες των κειμένων -Αναπτύσσουν τη συνθετική τους ικανότητα (Ικανότητες) -Αναθεωρούν ή διαμορφώνουν στάσεις ζωής με αφετηρία τη φιλοσοφική και θρησκευτική μεταστροφή σημαντικών προσώπων
Γενικές Ικανότητες
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζεται, με τη βοήθεια των κειμένων, ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η εμπειρία της μεταστροφής στο χριστιανι- σμό κυρίως από τους ίδιους τους μεταστραφέντες. Αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις είναι η μεταστροφή του αποστόλου Παύλου, του ιερού Αυ- γουστίνου, του μεγάλου Αντωνίου, του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Πα- ράλληλα, παρουσιάζονται και αυτοβιογραφικά κείμενα της εθνικής γραμματείας, που αφορούν τη μεταστροφή στη φιλοσοφία, όπως η μετα- στροφή του Μάρκου Αυρηλίου και του Δίωνα Χρυσοστόμου.
Λέξεις Κλειδιά
Μεταστροφή στο χριστιανισμό, μεταστροφή στη φιλοσοφία, αυτοβιογραφία, χριστιανική γραμματεία, Απόστολος Παύλος, Ιερός Αυγουστίνος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση ηλεκτρονικών πηγών για αναζήτηση κειμένων χρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Σεμινάρια60,2
Άσκηση Πεδίου301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργασίες προαιρετικού χαρακτήρα, που συνυπολογίζονται στην τελική βαθμολογία. Ανάθεση τελικής εργασίας που προϋποθέτει μελέτη της βιβλιογραφίας και παρουσίαση της εργασίας στη διάρκεια του μαθήματος. Οι φοιτητές που δεν επιθυμούν να αναλάβουν εργασία εξετάζονται γραπτά σε ύλη που ορίζεται από τα σχετικά βοηθήματα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Αυτομαρτυρίες μεταστροφής στη γραμματεία των πρώτων χριστιανικών αιώνων, εκδ. University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2014. 2. Δ. Κυρτάτας (επιμέλεια), Όψις ενυπνίου. Η χρήση των ονείρων στην ελληνική και ρωμαϊκή αρχαιότητα, , Πανεπιστημιακές εκδό- σεις Κρήτης, Ηράκλειο 1993.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
G. Μisch, A History of Autobiography in Antiquity, τ. 1,2, Λονδίνο 1973 D. Nock (λήμμα “Bekehrung”), RLAC, II, A. 105-118 H. Leclercq (λήμμα “Conversion”) DACL 3,2, 2797/2800. E. S. Jones, Conversion, New York 1959. Young Woon Lee, “Toward a better understanding of Educational Conversation”, Torch Trinity Journal 1 (1998) 148-169 L. Salzman, «Types of religious conversion», Pastoral Psychology 17(166) (1966) 8-20 B.Kilbourne και J. Richardson, «Paradigm conflict, types of conversion, and conversion theories», Sociological Analysis 50 (1989) 1-21 J. Lofland και N. Skonovd, «Conversion motifs» Journal for the Scientific Study of Religion 20 (1981) 373-85 L. R. Rambo, «Conversion: Toward a holistic model of religious change», Pastoral Psychology 38 (1993) 47-63 P. E. Morentz, «Conversion: A way of resolving conflict», Pastoral Psychology 35(4) (1987) 254-62 D. K. O'Rourke, A Process Called Conversion, Garden City, New York 1987 J. E. Loder, The Transforming Moments: Understanding Convictional Experienc, San Francisco 1981.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020