Διαπάλη εθναρχίας και έθνους

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιαπάλη εθναρχίας και έθνους / Confrontation of Ethnarchy and Nation
Κωδικός2257
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣταύρος Νανάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019513

Πρόγραμμα Σπουδών: Αναμορφωμένο ΠΠΣ Τμήματος Θεολογίας (2020)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-3

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιαπάλη εθναρχίας και έθνους
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165357
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές είναι σε θέση να: -Διακρίνουν τη διαπάλη εθναρχίας και έθνους τόσο κατά τη διαμόρφωση των μικρών συνταγμάτων με τους Γενικούς Κανονισμούς, όσο και κατά τον Μακεδονικό Αγώνα, τους Βαλκανικούς πολέμους, μέχρι τη μικρασιατική καταστροφή και τη διαμόρφωση της σημερινής εκκλησιαστικής κατάστασης στην Ελλάδα -Αναλύουν τους ποικίλους παράγοντες που οδήγησαν στη σημερινή εκκλησιαστική και εθνική πραγματικότητα στην Ελλάδα -Αναγνωρίζουν τη σημασία της ιστορικής έρευνας στο πλαίσιο της επιστήμης της Θεολογίας
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στη διαπάλη εθναρχίας και έθνους εμπλέκονται τα μικρά συντάγματα των Γενικών Κανονισμών, ο Μακεδονικός Αγώνας, οι Βαλκανικοί πόλεμοι, η μικρασιατική εκστρατείας και η καταστροφή, με τη διαμόρφωση της σημερινής εκκλησιαστικής κατάστασης στην Ελλάδα. Οι φοιτητές μέσα από το μάθημα αυτό θα προσεγγίσουν τους ποικίλους εκείνους παράγοντες που οδήγησαν τη σημερινή εκκλησιαστική και εθνική πραγματικότητα στην Ελλάδα.
Λέξεις Κλειδιά
εκκλησιαστική ιστορία, εθναρχία, έθνος, Γενικοί Κανονισμοί
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων180,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο753
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νανάκης Ανδρ., (Μητροπ.), Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην ύστερη Οθωμανική αυτοκρατορία. Από το Γένος και την εθναρχία στο έθνος, Θεσσαλονίκη, εκδ. Μπαρμπουνάκη, 2013.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-10-2020