Ελληνικά Ι Γ1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνικά Ι Γ1 / Greek I C1
ΚωδικόςΕΠ016
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014901

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 8
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΧειμερινή-2

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνικά Ι Γ1
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165628
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση: - Να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της γλώσσας και το ρόλο της σε ένα διαγλωσσικό, διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. - Να αναλύουν γλωσσικά και να κατανοούν τη χρήση του λόγου ιδιαίτερα στα κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου. - Να χειρίζονται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το λόγο σε έναν διαθρησκειακό ή διαπολιτισμικό διάλογο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα διακρίνονται δύο ενότητες: - Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζονται θεωρητικά θέματα που αφορούν τη γλώσσα και τις λειτουργίες της σε ένα διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. Επιμέρους ενότητες: Λειτουργίες της γλώσσας, γλώσσα και θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμός, γλώσσα και ταυτότητα, γλώσσα του σχολείου, του διαλόγου, ρόλος και σημασία της μητρικής γλώσσας, γλωσσικά δάνεια, διγλωσσία, παιδαγωγική διαχείριση και αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους, γλωσσική ταυτότητα και ετερότητα. - Στη δεύτερη ενότητα εστιάζουμε στην ελληνική γλώσσα. Επιμέρους ενότητες: ιστορία της ελληνικής γλώσσας, σταθμοί εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας, η γλώσσα των βιβλικών και πατερικών κειμένων, η γλώσσα των ελληνικών λειτουργικών και υμνογραφικών κειμένων, η γλώσσα της μετάφρασης των λειτουργικών και θεολογικών κειμένων (γλωσσική ακρίβεια, υφολογικές επιλογές), γλωσσικές ασκήσεις (συνώνυμα, αντώνυμα, κυριολεκτική και μεταφορική χρήση του λόγου, ανάλυση όρων, σύνταξη ορισμών, συμβολική χρήση της γλώσσας στο μάθημα των θρησκευτικών).
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργίες της γλώσσας, Γλώσσα και θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμός, γλωσσική ταυτότητα, μητρική γλώσσα, μετάφραση, ιστορία ελληνικής γλώσσας, γλώσσα και σύμβολο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power Point και επικοινωνία με emails με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Άσκηση Πεδίου120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές και προφορικές ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου - Γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cummins J., (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cummins J. (1984a). Bilingualism and Special Education: Issues in Assesment and Pedagogy, Clevedon: Multilingual Matters. Jonassen, D.H., Beissneer K., and Yacci, M.A. (1993) Structural Knowledge: Techniques for Conveying, Assessing, and Acquiring Structural Knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Καρακατσάνης Π. και Α. Καραφύλλης (2004). «Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στα Μουσουλμανικά σχολεία της Δ. Θράκης: Εμπειρία και Προοπτική». Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ., Μαυρομμάτης Γ. (2005). «Γιατί ο μικρός Μεμέτ δεν μαθαίνει ελληνικά. Ζητήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μουσουλμάνων μειονοτικών της Θράκης». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε. J.D. Novak, (1991) "Clarify with Concept Maps: A tool for students and teachers alike," The Science Teacher, 58 (7) Rendon, Laura (1995). Educating a Νew Majority: Transforming America’s Educational System for Diversity. Wiley: Jossey Bass.Rendon 1995). Σαραφίδου Τ. και Δ. Παπαγιάννη (2004). «Δίγλωσσοι φοιτητές του Δ.Π.Θ.: Μία πρώτη ερευνητική προσέγγιση της γλωσσικής ικανότητας στον ελληνικό γραπτό λόγο», Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. Σφυρόερα Μ. (2003), «Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας», έκδοση του Προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της σειράς «Κλειδιά και Αντικλείδια», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Φραγκουδάκη, « Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου» , Κλειδιά και Αντικλείδια, σελ. 40-42. Χατζησαββίδης Σ. (2005). «Η διδασκαλία της ελληνικής στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: Το αρχικό στάδιο». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020