Ιερά κείμενα και Μεταφραστικά Ζητήματα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙερά κείμενα και Μεταφραστικά Ζητήματα / Holy Texts and Translation Issues
ΚωδικόςΥ503
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑννα Κόλτσιου-Νικήτα
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600012652

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 62
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό534

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙερά κείμενα και Μεταφραστικά Ζητήματα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600165654
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση να: - αντιλαμβάνονται το ρόλο της μετάφρασης σε ένα διαγλωσσικό, διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. - αναγνωρίζουν τα όρια της μετάφρασης και την αξία του πρωτότυπου κειμένου - κατανοούν την ιδιαίτερη προβληματική στη μετάφραση των ιερών κειμένων - αναγνωρίζουν το βοηθητικό ρόλο της μετάφρασης στη διάδοση μιας θρησκείας. - αναπτύσσουν κριτική στάση έναντι των υπαρχουσών μεταφράσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα παρουσιάζεται στο πρώτο μέρος μια γενική εισαγωγή για τη θεωρία και την ιστορία της μετάφρασης, την αναγκαιότητα αλλά και τα όριά της, καθώς και τα χαρακτηριστικά της ανάλογα με το είδος του κειμένου και τους αποδέκτες. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα προβλήματα που αφορούν την ιστορία και τη μετάφραση των θεολογικών και «ιερών» κειμένων. Στα κείμενα αυτά τα βασικά ερωτήματα που τίθενται είναι αν πρέπει να μεταφράζονται και πώς. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται οι θέσεις που έχουν διατυπωθεί. Εξετάζονται επίσης ζητήματα όπως ερμηνεία και μετάφραση, η αξιοπιστία μιας μετάφρασης, η απαίτηση για απόλυτη πιστότητα και δογματική ακρίβεια, η γλώσσα και το ύφος μια μετάφρασης. Επίσης ο ρόλος της μετάφρασης στη διάδοση της θρησκείας και ο ρόλος της σήμερα σε ένα πολυπολιτισμικό και πολυγλωσσικό περιβάλλον. Το μάθημα συμπληρώνεται με παραδείγματα διαφορετικών μεταφράσεων του ιδίου κειμένου (Αγία Γραφή και Κοράνιο) και ασκήσεις μεταφραστικής κριτικής.
Λέξεις Κλειδιά
Μετάφραση, πρωτότυπο κείμενο, ιερά κείμενα, αγία γραφή, Κοράνιο, διαθρησκειακός διάλογος
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Βιβλιογραφική αναζήτηση Ηλεκτρονικά λεξικά χρήση Power Point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,6
Σεμινάρια160,6
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων321,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές και προφορικές εργασίες και ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου - Γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, Μεταφραστικά ζητήματα της ελληνόφωνης και λατινόφωνης χριστιανικής γραμματείας. Από τους Εβδομήκοντα ως τον Νικόλαο Σεκουνδινό,University Studio Press, Θεσσαλονίκη 2009.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Άννα Κόλτσιου-Νικήτα, «Ὁ ρόλος τῆς μετάφρασης καί τῶν ἑρμηνέων στό θεολογικό διάλογο ἑλληνόφωνης Ἀνατολῆς καί λατινόφωνης Δύσης», στο: Φιλία και Κοινωνία, Τιμητικός τόμος στόν καθηγητή Γρηγόριο Ζιάκα, Θεσσαλονίκη 2008 2. της ιδίας, «Η «ταυτότητα» της χριστιανικής μετάφρασης», Δελτίο Βιβλικών Μελετών 28 ( 2010) 9-24 3. της ιδίας, «Δεδομένα και προβληματισμοί από την ιστορία της χριστιανικής μετάφρασης», Εκκλησία, τεύχ. 5 (2012) 275-290. 4.της ιδίας, «Περί μεταφράσεως απολογητικός: Μια βασική διάσταση της χριστιανικής μεταφραστικής γραμματείας», στο: Όψεις της Ελληνόφωνης Μεταφρασεολογίας, Μελέτες για τη μετάφραση αφιερωμένες στην Τώνια Νενοπούλου-Δρόσου, Θεσσαλονίκη 2015, 61-71 5. της ιδίας, Τα “όρια” μιας αγιολογικής μετάφρασης: Διαπιστώσεις με αφορμή τις λατινικές μεταφράσεις του Μαρτυρίου και των Θαυμάτων του Αγίου Δημητρίου κατά τον Μεσαίωνα. Α. Κόλτσιου-Νικήτα, Χρ. Νάσσης κ.ά. (επιμ.), Εις Μαρτύριον τοις Έθνεσι. Τόμος χαριστήριος εικοσαετηρικός εις τον Οικουμενικόν Πατριάρχην κ.κ. Βαρθολομαίον, Θεσσαλονίκη, 2011, σσ. 337-367. 5.G.Steiner, Μετά τη Βαβέλ, (μετάφρ. Γρ. Κονδύλης), Αθήνα 2004 6. Γ. Μπαμπινιώτης, «Η μοναδικότης της λέξεως (Συμβολή στην θεωρία του γλωσσικού σημείου)», Σπείρα 5, 1976 7.R. Aproberts, “Old Testament Poetry: The Translatable Structure”, στο PMLA, 92.5 (1977) 8.H. Marti, Übersetzer der Augustin-Zeit. Interpretation von Selbstzeugnissen, Μόναχο 1974 - 13.W. Schwartz, Principles and Problems of Biblical Translation, Some Reformation Controversies and their Background, Cambridge 1955 9.Ι.Θ. Κακριδής, Το μεταφραστικό πρόβλημα, Αθήνα 1966, σελ.15 10. Σ. Χ. Αγουρίδης, «Η ορθόδοξη ερμηνευτική και η μετάφραση των Αγίων Γραφών», στο: Η μετάφραση της Αγίας Γραφής στην Ορθόδοξη Εκκλησία, Εισηγήσεις Δ΄ Σύ¬να¬ξης Ορθοδόξων Βιβλικών Θεολόγων, Θεσσαλονίκη 25-28 Οκτωβρίου 1986 15.G. 11.Δ. Γούτσος (επιμ. Μετάφραση), Ο λόγος της Μετάφρασης. Ανθολόγιο Σύγχρονων μεταφραστικών θεωριών,Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2005
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020