Ελληνικά ΙΙ Γ1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕλληνικά ΙΙ Γ1 / Greek II C1
ΚωδικόςΕΠ017
ΣχολήΘεολογική
ΤμήμαΘεολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600014902

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμ. Θεολογίας - Εισαγωγική Κατεύθυνση Μουσουλμανικών Σπουδών (ΕΚΜΣ 2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' ΕπιλογήνΕαρινό-2

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕλληνικά ΙΙ Γ1
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165689
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο τέλος του μαθήματος θα είναι σε θέση: - Να αναγνωρίζουν τις λειτουργίες της γλώσσας και το ρόλο της σε ένα διαγλωσσικό, διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον. - Να αναλύουν γλωσσικά και να κατανοούν τη χρήση του λόγου ιδιαίτερα στα κείμενα θρησκευτικού περιεχομένου. - Να χειρίζονται με ακρίβεια και αποτελεσματικότητα το λόγο σε έναν διαθρησκειακό ή διαπολιτισμικό διάλογο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα του δευτέρου εξαμήνου αναλύονται τα θεωρητικά θέματα που μόνο επιγραμματικά παρουσιάστηκαν στην Εισαγωγή του πρώτου εξαμήνου και αφορούν θέματα σχετικά με τη γλώσσα και τις λειτουργίες της σε ένα διαπολιτισμικό και διαθρησκειακό περιβάλλον: Ενότητες: 1.Ταυτότητα- Ταυτότητες και εκκλησία 2. Ταυτότητα- ετερότητα-εκπαίδευση.
Λέξεις Κλειδιά
Λειτουργίες της γλώσσας, Γλώσσα και θρησκεία, γλώσσα και πολιτισμός, γλωσσική ταυτότητα, μητρική γλώσσα, γλώσσα και σύμβολο.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση Power Points κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. Συνεργασία με φοιτητές μέσω e-Mails.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,8
Σεμινάρια120,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο502
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- Γραπτές και προφορικές ασκήσεις στη διάρκεια του εξαμήνου - Γραπτή ανακεφαλαιωτική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Cummins J., (1999), Ταυτότητες υπό διαπραγμάτευση: Εκπαίδευση με σκοπό την ενδυνάμωση σε μια κοινωνία ετερότητας, Gutenberg, Αθήνα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Cummins J. (1984a). Bilingualism and Special Education: Issues in Assesment and Pedagogy, Clevedon: Multilingual Matters. Jonassen, D.H., Beissneer K., and Yacci, M.A. (1993) Structural Knowledge: Techniques for Conveying, Assessing, and Acquiring Structural Knowledge. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Καρακατσάνης Π. και Α. Καραφύλλης (2004). «Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στα Μουσουλμανικά σχολεία της Δ. Θράκης: Εμπειρία και Προοπτική». Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ., Μαυρομμάτης Γ. (2005). «Γιατί ο μικρός Μεμέτ δεν μαθαίνει ελληνικά. Ζητήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας στα παιδιά των μουσουλμάνων μειονοτικών της Θράκης». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση Γλωσσικών Μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε. J.D. Novak, (1991) "Clarify with Concept Maps: A tool for students and teachers alike," The Science Teacher, 58 (7) Rendon, Laura (1995). Educating a Νew Majority: Transforming America’s Educational System for Diversity. Wiley: Jossey Bass.Rendon 1995). Σαραφίδου Τ. και Δ. Παπαγιάννη (2004). «Δίγλωσσοι φοιτητές του Δ.Π.Θ.: Μία πρώτη ερευνητική προσέγγιση της γλωσσικής ικανότητας στον ελληνικό γραπτό λόγο», Πρακτικά 4ηςΕπιστημονικής Ημερίδας Ελληνικής Γλώσσας με θέμα: Διγλωσσία και Εκπαίδευση, Τ. Σαραφίδου (επιμ.), Ξάνθη: Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Δ.Π.Θ. Σφυρόερα Μ. (2003), «Το λάθος ως εργαλείο μάθησης και διδασκαλίας», έκδοση του Προγράμματος Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2004, του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, της σειράς «Κλειδιά και Αντικλείδια», Αθήνα: ΥΠΕΠΘ, Πανεπιστήμιο Αθηνών. Άννα Φραγκουδάκη, « Γλώσσα του σπιτιού και γλώσσα του σχολείου» , Κλειδιά και Αντικλείδια, σελ. 40-42. Χατζησαββίδης Σ. (2005). «Η διδασκαλία της ελληνικής στους μαθητές της μουσουλμανικής μειονότητας της Θράκης: Το αρχικό στάδιο». Στο Σ. Μητακίδου (επιμ.), Η διδασκαλία της Γλώσσας, Εκπαίδευση γλωσσικών μειονοτήτων, Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο Α.Ε.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-10-2020