Τεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις / Technical drawing
Κωδικός17Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019406

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 126
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό113

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤεχνικό Σχέδιο-Ψηφιακές Σχεδιάσεις
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600165844
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι ικανοί να - Παράγουν αυτοματοποιημένες ψηφιακές σχεδίασεις - Χειρίζονται συστήματα σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στο τεχνικό σχέδιο και την επιστήμη του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου, η σημασία και η χρησιμότητα του τεχνικού σχεδίου και των σχεδιαστικών συμβάσεων, μέσα και δυνατότητες γραφικής παρουσίασης δεδομένων, βασικός εξοπλισμός σχεδίου (επιφάνειες γραφής, όργανα γραφής, όργανα σχεδίασης) και ο τρόπος χρησιμοποίησής του, είδη γραμμών-γραμμογραφία, γραφή γραμμάτων και αριθμών, γεωμετρικές κατασκευές, κλίμακα σχεδίασης και υπόμνημα, κατόψεις, όψεις, τομές οικοδομικών κατασκευών , εικονογραφική παράσταση, σκαρίφημα, προσχέδιο – οριστικό σχέδιο – φωτοτυπίες, στοιχεία οικοδομικού και δομικού σχεδίου, τοπογραφικού σχεδίου, ελευθέρου σχεδίου, η αυτοματοποιημένη ψηφιακή σχεδίαση στην επιστήμη του Δασολόγου-Περιβαλλοντολόγου, περιφερειακές συσκευές του Η/Υ για εισαγωγή και απόδοση ψηφιακών σχεδίων και μοντέλων, συστήματα και μετασχηματισμοί συντεταγμένων που χρησιμοποιούνται στην αυτοματοποιημένη ψηφιακή σχεδίαση, συστήματα σχεδίασης μέσω Η/Υ (CAD), βασικές εντολές σχεδίασης ενός CAD.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
● Ιστοσελίδα Εργαστηρίου ● Νέες τεχνολογίες στο διαδίκτυο (web, internet)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση130,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών160,5
Εξετάσεις50,2
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων θα αξιολογηθούν με βάση την γραπτή εξέταση του μαθήματος στο τέλος του εξαμήνου. Για την εξασφάλιση προβιβάσιμου βαθμού(τουλάχιστον 5) απαιτείται η επίτευξη προβιβάσιμου βαθμού της τελικής εξέτασης που περιλαμβάνειερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής και Εκτεταμένης Απάντησης από την διδαχθείσα ύλη του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Σχεδίαση με Η/Υ Συγγραφείς: Ι. Παρασχάκης, Μ. Παπαδοπούλου, Π. Πατιάς Εκδόσεις ΖΗΤΗ, Θεσσαλονίκη 1991 ISBN: 960-431-002-X ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 11296 Το σύγγραμμα που καλύπτει πλήρως το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος είναι: 2. Γεωτεχνικό Σχέδιο Συγγραφέας: Κ. Δούκας, Εκδόσεις Γιαχούδη, Θεσσαλονίκη 2005. ISBN: 960-7425-71-5 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΥΔΟΞΟΥ: 7958
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2020