Πολιτική και Θρησκεύματα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠολιτική και Θρησκεύματα / Politics and Religions
ΚωδικόςΚΕ0Ε19
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Παπαστάθης
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΟΡΜΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001016

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 30
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠολιτική και Θρησκεύματα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166367
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα: 1. Έχουν μια βασική γνώση των κεντρικών πολιτικών, ιδεολογικών, ιστορικών, κοινωνιολογικών και πολιτισμικών παραμέτρων της υπό εξέταση θεματικής. 2. Κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες των σχέσεων κράτους- εκκλησίας στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. 3. Γνωρίσουν τα βασικά αποτελέσματα της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας σχετικά με τη θέση και τον ρόλο της θρησκείας στον σύγχρονο κόσμο. 4. Εξασκηθούν στην ανάλυση και την ερμηνεία της πολιτικής διακυβέρνησης επί των θεμάτων της θρησκευτικής ατζέντας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείµενο του µαθήµατος είναι η εξέταση των κοινωνικών δοµών και των στρατηγικών κυριαρχίας που καθορίζουν το πλέγµα των σχέσεων πολιτικής και θρησκείας στη νεωτερικότητα. Προς αυτή την κατεύθυνση θα διερευνηθούν κριτικά οι θεωρητικές προσεγγίσεις που αποκρυσταλλώθηκαν ιστορικά αναφορικά µε τη θεσµική θέση και τον πολιτικό ρόλο της θρησκείας στο κοινωνικό περιβάλλον. Συγκεκριµένα, θα ασχοληθούµε µε τις ακόλουθες θεµατικές ενότητες: - Η πολιτική κατά την ορθόδοξη, ρωµαιοκαθολική και προτεσταντική θεολογία - Η θρησκεία κατά την φιλελεύθερη και µαρξιστική πολιτική θεωρία - Εθνικισµός και θρησκεία - Φονταµενταλισµός - Η θέση της εκκοσµίκευσης - ∆ιεθνείς σχέσεις και θρησκεία - Πολιτική και θρησκεία στην Ελλάδα - Θρησκεία και Εκλογική Συμπεριφορά
Λέξεις Κλειδιά
Νεωτερικότητα, Εκκοσμίκευση, Φονταμενταλισμός, Θρησκευτικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων60,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων50,2
Εξετάσεις602,2
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Hervieu-Léger D. και Willaime J. P., Κοινωνικές θεωρίες και θρησκεία (Αθήνα: Κριτική, 2005). Heynes J. (επ.), Θρησκεία και Πολιτική: Μια Σύγχρονη Επιτομή (Αθήνα: Πεδίο, 2018).
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Berger P., Sacred Canopy: Elements of a Sociological Theory οf Religion, Νέα Υόρκη, Doubleday, 1967. Eisenstadt S. N., Fundamentalism, Sectarianism and Revolution: The Jacobin Dimension of Modernity, Cambridge, Cambridge University Press, 2000. Λίποβατς Θ., ∆εµερτζής Ν. και Γεωργιάδου Β. (επιµ.) Θρησκείες και πολιτική στη νεωτερικότητα, Αθήνα, Κριτική, 2002. Kai Arzheimer and Elisabeth Carter, ‘Christian Religiosity and Voting for West European Radical Right Parties,’ West European Politics 32/5 (2009): 985-1011. David Broughton and Hans-Martien ten Napel (eds.), Religion and Mass Electoral Behaviour in Europe (London: Routledge, 2000). Wouter van Der Brug, Sara B. Hobolt, and Claes H. De Vreese, ‘Religion and Party Choice in Europe,’ West European Politics 32/6 (2009): 1266-1283. Yilmaz Esmer and Thorleif Pettersson, ‘The Effects of Religion and Religiosity on Voting Behavior,’ in Russel Dalton and Hans- Dieter Klingemann (eds), The Oxford Handbook of Political Behaviour (Oxford: Oxford University Press, 2007): 481-503. Nadia Marzouki, Duncan McDonnell, and Olivier Roy (eds), Saving the People: How Populists Hijack Religion (London: Hurst, 2016). Kathleen A. Montgomery and Ryan Winter, ‘Explaining the Religion Gap in Support for Radical Right Parties in Europe,’ Politics and Religion 8 (2015): 379-403. Pippa Norris and Ronald Inglehart, Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Konstantinos Papastathis, ‘Religious Discourse and Radical Right Politics in Contemporary Greece, 2010–2014,’ Politics Religion and Ideology 16/2–3 (2015): 218–247. Victor Roudometof and Vasilis Makrides (eds.), Orthodox Christianity in 21st Century Greece: Tthe Role of Religion in Politics, Ethnicity and Culture (Farnham: Ashgate, 2010). Trine Stauning Willert and Lina Molokotos-Liederman (eds), Innovation in the Orthodox Christian Tradition?: The Question of Change in Greek Orthodox Thought and Practice (Farnham: Ashgate, 2012).
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2020