Πολιτικές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠολιτικές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων / Human Rights Policies
ΚωδικόςΚΕ0Χ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΝικολαος Γαϊτενιδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001009

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 2023-σήμερα

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινή-4

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠολιτικές των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166373
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: Γνωρίζουν τα βασικά κείμενα διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αλληλεπίδρασης των διεθνών συστημάτων προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου kαι των εθνικών πολιτικών μέσα σε μία παγκοσμιοποιημένη κοινωνία
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εξετάζεi την γένεση και εξέλιξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου τόσο ιστορικά όσο και σήμερα ως παραμέτρου της παγκοσμιοποίησης. Η σύγχρονη παγκοσμιοποίηση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, δύο στοιχεία που εξετάζονται στο παρόν μάθημα: την ανάδειξη μιας οικουμενικής κουλτούρας δικαιωμάτων του ανθρώπου και μια πορεία τυπικού ή ουσιαστικού εκδημοκρατισμού. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται, μετά από σύντομη ιστορική ανασκόπηση της γένεσης και των χαρακτηριστικών των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τα κύρια διεθνή κείμενα που κατοχυρώνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα στο διεθνές πλαίσιο (τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο), τα εργαλεία και οι μηχανισμοί προστασίας των δικαιωμάτων αυτών καθώς και οι πραγματικές δυνατότητες εφαρμογής των αποφάσεων των μηχανισμών στο πλαίσιο του σημερινού ατελούς διεθνούς συστήματος. . Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση και τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των διαφόρων γενεών ανθρωπίνων δικαιωμάτων (αστικά, πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά) και στην εφαρμογή και λειτουργία των μεγάλων διεθνών κειμένων των δικαιωμάτων του ανθρώπου (Οικουμενική Σύμβαση ΟΗΕ, Διεθνές Σύμφωνο Αστικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων, Διεθνές Σύμφωνο Οικονομικών, Κοινωνικών και Πολιτισμικών Δικαιωμάτων, Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε.). Σκοπός του μαθήματος είναι να καταστήσει σαφή τη διασύνδεση της διεθνούς προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων με την εθνική πορεία εκδημοκρατισμού και την διαμόρφωση μιας διεθνούς, παγκοσμιοποιημένης, κοινωνίας στην αντιμετώπιση των παραβιάσεων των δικαιωμάτων του ανθρώπου.
Λέξεις Κλειδιά
παγκοσμιοποίηση, δικαιώματα του ανθρώπου, πολυεπίπεδη διακυβέρνηση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Συγγραφή εργασίας / εργασιών291,1
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1104
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Πρόοδοι κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Εργασίες κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Τελικές γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τ. Ηλιοπούλου-Στράγγα, Γενική θεωρία θεμελιωδών δικαιωμάτων, Σάκκουλα 2018 Π. Νάσκου-Περράκη, Δικαιώματα του Ανθρώπου, διεθνής και περιφερειακή προστασία, εκδόσεις Σάκκουλα 2019
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σ. Περράκη ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. Εκδόσεις Σιδέρη, 2011. (Κωδικός Εύδοξος 22905158). Βaylis J., Smith S., Owens P. 'Η Παγκοσμιοποίηση της Διεθνούς Πολιτικής'. Εκδόσεις Επίκεντρο, 2013. (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 32998295)
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-11-2020