Μαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή / Mathematics in Political Science: An Introduction
ΚωδικόςΚΥ0206
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΠολιτικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Ανδρεάδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΚΟΡΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001047

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Πολιτικών Επιστημών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 363
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό115

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜαθηματικά στην Πολιτική Επιστήμη: Εισαγωγή
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600166398
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχοι του μαθήματος είναι οι φοιτητές να αποκτήσουν τις παρακάτω ικανότητες: Ικανότητα να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν έναν αλγόριθμο. Η ικανότητα αυτή είναι απαραίτητη σε κάθε επιστήμονα της σημερινής κοινωνίας των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Ικανότητα να μπορούν να υπολογίσουν την πιθανότητα να συμβεί κάποιο ενδεχόμενο έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν πολιτικές αποφάσεις βασιζόμενοι στα πραγματικά δεδομένα της κατάστασης που έχουν να αντιμετωπίσουν. (απαρίθμηση και πιθανότητα) Ικανότητα να εξάγουν χρήσιμα συμπεράσματα από τα αποτελέσματα των εκλογών. (μέθοδος φραγμάτων) Ικανότητα να αντιμετωπίζουν σύνθετα προβλήματα σχέσεων και δικτύων με αφαιρετικό τρόπο και να βρίσκουν τη λύση με τη βοήθεια της θεωρίας γραφημάτων. Ικανότητα να μελετούν τα κοινωνικά δίκτυα και να αναλύουν τις επιδράσεις των δικτύων στη διαμόρφωση των πολιτικών απόψεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται εισαγωγικές έννοιες, αλγορίθμους και παραδείγματα από τη θεωρία πιθανοτήτων, τη συνδυαστική, τη θεωρία γραφημάτων και τη θεωρία σχέσεων και συναρτήσεων σε αριθμητικά σύνολα. Τα θέματα που θίγονται αφορούν κυρίως έννοιες σε διακριτά, πεπερασμένα σύνολα (τους ακέραιους και τους φυσικούς αριθμούς ή πεπερασμένα υποσύνολα τους). Στη πρώτο μέρος παρουσιάζεται η θεωρία συνόλων και η έννοια του αλγορίθμου και μελετάται ο αλγόριθμος του εκλογικού νόμου. Στη συνδυαστική παρουσιάζονται οι τεχνικές απαρίθμησης-μέτρησης, οι έννοιες συνδυασμοί, μεταθέσεις, διατάξεις με επανάθεση και χωρίς επανάθεση. Στη θεωρία πιθανοτήτων, η έννοια της πιθανότητας και της δεσμευμένης πιθανότητας. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσιάζεται και η μέθοδος των φραγμάτων για την εξαγωγή συμπερασμάτων από ομαδοποιημένα δεδομένα, Στη θεωρία γραφημάτων, έννοιες, ορισμοί, ιδιότητες και αλγόριθμοι με έμφαση στα συνδετικά και στα επίπεδα γραφήματα.
Λέξεις Κλειδιά
Εκλογικός νόμος, Αλγόριθμοι, Συνδυαστική, Διακριτή Πιθανότητα, Γραφήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η παράδοση γίνεται με χρήση φορητού Η/Υ και projector. Για παράδειγμα χρήση λογιστικών φύλλων για την εφαρμογή εκλογικών συστημάτων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,5
Εργαστηριακή Άσκηση301,1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Φροντιστήριο281,0
Σύνολο1385,0
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Για τις εξετάσεις οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να έχουν μαζί τους το βιβλίο και αριθμομηχανή 12 ψηφίων (η χρήση κινητού αντί αριθμομηχανής δεν επιτρέπεται). Οι εξετάσεις γίνονται με ανοικτό βιβλίο και αφορούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων. Ο βαθμός των γραπτών εξετάσεων προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τον κανονισμό εξετάσεων και εργασιών του τμήματος (https://www.eps.auth.gr/sites/default/files/POLSCI%20exams%20rules_0.pdf) Η τελική αξιολόγηση των φοιτητών και φοιτητριών μπορεί να προκύπτει από συνδυασμό αξιολογήσεων: 1. Εργασιών, quiz ή ασκήσεων που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος (π.χ. προθεσμίες υποβολής, τρόποι αξιολόγησης κλπ). 2. Προφορικών εξετάσεων με έμφαση στις εργασίες που έχουν εκπονηθεί με τις διαδικασίες που καθορίζονται στα πλαίσια του μαθήματος 3. Γραπτών εξετάσεων Το βάρος των επιμέρους αξιολογήσεων διαμορφώνεται από τις ειδικές συνθήκες κάθε ακαδημαϊκού έτους και ανακοινώνεται στο elearning του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Χατζηπαντελής, Θ, & Ι. Ανδρεάδης, Μαθηµατικά στις Πολιτικές Επιστήµες, Εκδόσεις Ζήτη, 2005. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11093 Aγγελής, E. και Γ. Mπλέρης, ∆ιακριτά µαθηµατικά, Tζιόλα,2003. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 18548932
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aldous, J. M. και R. J. Wilson, Graphs and Applications: An Introductory Approach, Springer Verlag, 2000. Biggs, N. L., Discrete Mathematics (αναθεωρηµένη έκδοση),Oxford Science Publications, 1990. Grinstead, C. M. και J. L. Snell, Introduction to Probability (δεύτερη αναθεωρηµένη έκδοση), American Mathematical Society, 1997. Paulos, J.Α., A Mathematician Reads the Newspaper, Turtleback Books-Demco Media, 1996.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020