ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ / RESEARCH THESIS
ΚωδικόςΕΡ
ΣχολήΚαλών Τεχνών
ΤμήμαΚινηματογράφου
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018245

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Κινηματογράφου (2009-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό9520

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600166488
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Προϋπόθεση δήλωσης εκπόνησης ερευνητικής εργασίας είναι οι υποψήφιοι/ες να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 220 μονάδες ECTS. Προϋπόθεση παρουσίασης-εξέτασης της ερευνητικής εργασίας είναι οι υποψήφιοι/ες να μην έχουν υπόλοιπα υποχρεωτικών μαθημάτων και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον τουλάχιστον 231 μονάδες ECTS. Η ερευνητική εργασία πραγματοποιείται με την επίβλεψη ενός μέλους του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος. Ανάλογα με την περιοχή της έρευνας στην οποία εστιάζει η εκάστοτε εργασία, η επίβλεψη αναλαμβάνεται από μέλος διδακτικού προσωπκού συναφούς γνωστικού αντικειμένου. Είναι δυνατή επίσης η συνεπίβλεψη μιας ερευνητικής εργασίας από δύο ή περισσότερους/ες διδάσκοντες/ουσες. Οι όροι και οι προθεσμίες της κάθε συνεργασίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσας εξειδικεύονται και αποσαφηνίζονται από κάθε επιβλέποντα/ουσα κατά την αρχή της συνεργασίας. Το θέμα και η μεθοδολογία της ερευνητικής εργασίας καθορίζεται κατόπιν συνεργασίας μεταξύ φοιτητή/τριας και επιβλέποντα/ουσα. Από την αρχή του πέμπτου έτους (και σε κάθε αρχή εξαμήνου από εκεί και πέρα) οι φοιτητές/τριες μπορούν να καταθέτουν στη γραμματεία δήλωση εκπόνησης της ερευνητικής εργασίας τους δηλώνοντας την κατεύθυνση, τον προσωρινό τίτλο και τον/την επιβλέποντα/ουσα. Πριν κατατεθεί το έντυπο της δήλωσης θα πρέπει να έχει υπογραφεί από την/τον διδάσκουσα/οντα που θα επιβλέψει την εργασία. Τέλος, η δήλωση εκπόνησης ερευνητικής εργασίας γίνεται μόνο μια φορά και έχει ισχύ για όσο διάστημα χρειαστεί για την ολοκλήρωσή της εργασίας. Για την δυνατότητα εξέτασης πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα ότι έχει ολοκληρωθεί η εργασία και μπορεί να παρουσιαστεί δημόσια. Η δεύτερη αυτή έγκριση πιστοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα που αποστέλλεται απο τους διδάσκοντες στη Γραμματεία του Τμήματος έως και είκοσι ημέρες πριν από την εξέταση. Οι εξετάσεις των ερευνητικών έπονται των εξετάσεων των μαθημάτων των εξαμήνων και γίνονται τρεις φορές το χρόνο στις εξεταστικές περιόδους Φεβρουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου. Η τελική της παρουσίαση και εξέταση της ερευνητικής εργασίας παίρνει τη μορφή δημόσιας διάλεξης διάρκειας 30-45 λεπτών (συμπεριλαμβανομένου του χρόνου παρουσίασης συνοδευτικού υλικού). Οι ερευνητικές εργασίες έχουν τη μορφή ενός τεύχους Α4, εκτυπωμένου, το οποίο συνοδεύεται από την πιθανή οπτικοακουστική τεκμηρίωση σε ηλεκτρονική μορφή (DVD). Στο εξώφυλλο θα πρέπει να υπάρχει η αναφορά του Τμήματος (TMHMA KINHMATOΓΡΑΦΟΥ, ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ, Α.Π.Θ) και να αναγράφεται στην πρώτη σελίδα: Επιβλέπουσα Καθηγήτρια/Επιβλέπων Καθηγητής και το αντίστοιχο όνομα. Οι εργασίες παραδίδονται στους εξεταστές μία εβδομάδα πριν την παρουσίαση. Μετά την παρουσίαση και πριν την ορκωμοσία, παραδίδονται δύο αντίγραφα, ένα στη γραμματεία και ένα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος . Όποια ερευνητική εργασία περιλαμβάνει αυτούσια ή παραφρασμένα αποσπάσματα βιβλίων ή άρθρων ή κειμένων στο διαδίκτυο, χωρίς να παραπέμπει στην πηγή, βαθμολογείται αυτομάτως με 0 (μηδέν), ανεξαρτήτως των προθέσεων του/της φοιτητή/τριας. Σε περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας παράδοσης μιας εργασίας, το Τμήμα Κινηματογράφου δεν αναγνωρίζει τεχνικά προβλήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ερευνητική Εργασία: με την επιτυχή ολοκλήρωσή της, και ανάλογα με τη μορφή που αυτή θα πάρει, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: - να έχουν εξοικειωθεί με τις βασικές αρχές της κινηματογραφικής έρευνας. - να έχουν ασκηθεί στη χρήση των πηγών και της επιστημονικής βιβλιογραφίας - να έχουν ασκηθεί στην έρευνα πεδίου - να έχουν εξοικειωθεί με ερευνητικά βοηθήματα νέας τεχνολογίας - να έχουν κατορθώσει την επιστημονική σύνθεση και ερμηνεία σε εξειδικευμένη περιοχή έρευνας - να έχουν αναπτύξει δεξιότητες δημόσιας ομιλίας, την ικανότητα οργάνωσης και παρουσίασης του επιστημονικού υλικού μπροστά σε κοινό, με έμφαση στην επικοινωνιακή δεξιότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η ερευνητική εργασία είναι ατομική και αντανακλά τα προσωπικά καλλιτεχνικά και θεωρητικά ενδιαφέροντα του/της κάθε φοιτητή/ήτριας αποτελώντας το πληρέστερο δείγμα προσωπικού ερευνητικού έργου του/της. Ως προς το είδος της εργασίας, προσφέρονται διαφορετικές δυνατότητες: Μπορεί να παίρνει είτε τη μορφή θεωρητικού δοκιμίου έκτασης τουλάχιστον 5000 λέξεων, είτε τη μορφή πορισμάτων διερεύνησης ενός ζητήματος σε μία από τις καλλιτεχνικές κατευθύνσεις του τμήματος, είτε να αποτελεί συνδυασμό των δύο. Η ερευνητική αυτή εργασία μπορεί να στηρίζεται τόσο στη βιβλιογραφική και τη φιλμογραφική έρευνα, όσο και σε έρευνα πεδίου. Η παρουσίασή της έχει τη μορφή διάλεξης, ανοιχτής στο κοινό, και μπορεί να συμπεριλαμβάνει συνοδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, ή ακόμη και video-δοκιμίου. Η παρουσίαση ακολουθείται από ερωτήσεις και παρατηρήσεις της επιτροπής προς τον/την εξεταζόμενο/η. Ερωτήσεις μπορούν επίσης να υποβάλλουν και όσοι από τους ακροατές το επιθυμούν.
Λέξεις Κλειδιά
ερευνητική εργασία, έρευνα, πρωτοτυπία, σύνθεση, δημιουργικότητα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30010
Φροντιστήριο200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)802,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών2006,7
Σύνολο60020
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Την αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας (καλλιτεχνικής/ θεωρητικής), αναλαμβάνει διμελής επιτροπή, μέλος της οποίας είναι και ο/η επιβλέπων/ουσα. Το άλλο μέλος της επιτροπής ορίζεται από τη ΓΣ και είναι διδάσκων/ουσα συναφούς καλλιτεχνικής ή θεωρητικής κατεύθυνσης. Για την αξιολόγηση της ερευνητικής εργασίας λαμβάνονται υπόψη η πρωτοτυπία και η έκταση της έρευνας, η σύνθεση, η γλωσσική επάρκεια και η συνέπεια στην επιστημονική δεοντολογία. Για την αξιολόγηση της δημόσιας υποστήριξης της εργασίας λαμβάνεται επίσης υπόψη η σαφήνεια της διατύπωσης, η ζωντάνια, η μεταδοτικότητα, κ.λπ. Οι παραπάνω πληροφορίες περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος (https://www.film.auth.gr/el/spoudes/ptyxiakes-ergasies) και αποσαφηνίζονται και εξειδικεύονται, ανάλογα με το θέμα, από τον/την επιβλέποντα/ουσα στην αρχή της συνεργασίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Η βιβλιογραφία, οι πηγές και το υλικό εξειδικεύονται με βάση το είδος και το θέμα της κάθε εργασίας
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-06-2020