ΔΙΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ-ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ-ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ / INTERGROUP PHENOMENA: RELATIONS BETWEEN MINORITIES AND MAJORITIES
ΚωδικόςΨΥ-867
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013572

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 38
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΜΑΔΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ-ΠΛΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600168101
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες αναμένεται: • να γνωρίζουν τις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις στο πεδίο της πλειονοτικής και μειονοτικής επιρροής • να γνωρίζουν τις θεωρητικές και ερευνητικές προσεγγίσεις προσεγγίσεις στο πεδίο των σχέσεων μειονοτήτων και πλειονοτήτων στο σύγχρονο κόσμο, • να κατανοούν και να προσεγγίζουν με κριτική σκέψη την πολυπλοκότητα που χαρακτηρίζει τις σχέσεις μειονοτήτων - πλειονοτήτων • να μπορούν να συνδέουν τις κοινωνικοψυχολογικές θεωρίες με τα τεκταινόμενα της πραγματικής κοινωνικής ζωής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΗΗ δημιουργία μειονοτήτων, η πορεία διαμόρφωσης και η δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται ανάμεσα στις μειονότητες και τις εκάστοτε πλειονότητες σε ένα δεδομένο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο (πχ., το Ευρωπαϊκό), αποτελούν τη κεντρική θεματική του εν λόγω σεμιναριακου μαθήματος. Επιμέρους θεματικές ενότητες του μαθήματος αποτελούν τα κάτωθι: Ι. Κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο και διαμόρφωση μειονοτήτων. Η διαμόρφωση των μειονοτήτων στο κοινωνικο-ιστορικό πλαίσιο της Ευρώπης και της Αμερικής. νέων ρευμάτων αυτονομίας εθνικών ομάδων μετά το πόλεμο. Το πρόσφατο σκηνικό της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και την Ευρώπη και οι νέες μορφές μετανάστευσης. ΙΙ. Οι σχέσεις "μειονότητας-πλειονότητας" υπό το φως των διoμαδικών σχέσεων. Κριτήρια ορισμού των μειονοτήτων: οι ιστορικές, οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές διαστάσεις. Οι κλασσικές απόψεις των Simpson and Yinger (1985) και Tajfel (1982) και οι σύγχρονες κοινωνικές θεωρήσεις. Το ευμετάβολο των ορισμών και οι σύγχρονες αντιθέσεις. Ανάγκη επανεξέτασης. ΙΙΙ. Η κοινωνικο-ψυχολογική προσέγγιση στη μελέτη των μειονοτήτων: Δυνατότητες και ελλείψεις: Aπό τον πειραματισμό και τη μελέτη της επιρροής στον κόσμο της Ιδεολογίας. Μακρο-προσεγγίσεις και μικρο-προσεγγίσεις. ΙV. Οι μειονότητες στο σύγχρονο κόσμο: Ανθρώπινα δικαιώματα και παραβιάσεις. (π.χ. υπό το φως της τρέχουσας οικονομικής κρίσης).
Λέξεις Κλειδιά
μειονότητες, πλειονότητες, διομαδικά φαινόμενα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Σεμινάρια130,5
Άσκηση Πεδίου170,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η συλλογική εργασία που προκύπτει από την έρευνα πεδίου, τα πρακτικά μαθήματος (ομαδική σύνθεση των συζητήσεων που γίνονται εντός αιθούσης), και το ατομικό ερευνητικό σχέδιο (κατάθεση μιας ατομικής ερευνητικής πρότασης για θέματα μειονοτήτων ) , αποτελούν τις προϋποθέσεις και συγχρόνως τα κριτήρια , για την αξιολόγηση της πορείας των φοιτητών. Τέλος, γραπτές εξετάσεις διενεργούνται στο τέλος του εξαμήνου( εφόσον κριθεί αναγκαίο).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΤΟ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΣΙΤΣEΛΙΚΗΣ Κ. & ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Δ. ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 2. ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟΥΣΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΜΟΥ Σ. - ΜΙΟΥΝΥ ΓΚ. ΠΕΔΙΟ 3. Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ ΑΝΝΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ, ΘΑΝΟΣ ΜΑΡΟΥΚΗΣ ΚΡΙΤΙΚΗ Α.Ε. 4. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΩΝ ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΩΝ MOSCOVICI S. ΠΕΔΙΟ 5. Η ΕΠΙΝΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑΣ - ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Κ. ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ Α.Ε
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-10-2020