Φωτονική Τεχνολογία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦωτονική Τεχνολογία / Photonic Technology
Κωδικός126
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕμμανουήλ Κριεζής
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001091

Πρόγραμμα Σπουδών: Μερική Φοίτηση - ΠΠΣ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (2016 - σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΕπιλογής954
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝΕπιλογής954
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦωτονική Τεχνολογία
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600169805
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις Οπτικών Επικοινωνιών και διάδοσης ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Οπτικοί συντονιστές τύπου Fabry-Perot. 2. Λεπτομερής ανάλυση δομών με πολλαπλά διηλεκτρικά στρώματα. 3. Λεπτομερής κατανόηση βασικών φωτονικών στοιχείων, όπως ο κατευθυντικός ζεύκτης, τα φίλτρα/φράγματα Bragg, τα συμβολόμετρα Mach-Zehnder και οι οπτικοί διακόπτες. 4. Κατανόηση του ηλεκτροπτικού φαινομένου και της λειτουργίας των οπτικών διαμορφωτών. 5. Γενικά κατανόηση της τεχνολογίας των ολοκληρωμένων οπτικών/φωτονικών κυκλωμάτων. 6. Βασικά στοιχεία οπτικών ενισχυτών (EDFA, SOA).
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οπτικοί συντονιστές και κοιλότητες Fabry-Perot. Δομές πολλαπλών διηλεκτρικών στρωμάτων. Οπτικά φίλτρα. Διάδοση φωτός σε κρυστάλλους και σχετικές διατάξεις. Συνκατευθυντική και αντικατευθυντική σύζευξη - μαθηματικό πλαίσιο θεωρίας συζευγμένων ρυθμών. Διατάξεις συζευγμένων ρυθμών. Έλεγχος οδηγούμενων οπτικών κυμάτων. Ηλεκτροπτικό φαινόμενο, διαμορφωτές φάσης, οπτικοί διακόπτες. Ολοκληρωμένες οπτικές/φωτονικές διατάξεις και κυκλώματα. Συμβολόμετρα. Φράγματα παράθλασης και διατάξεις ελεύθερου χώρου, MUX, DEMUX. Υλικά και τεχνικές κατασκευής οπτικών κυματοδηγών και ολοκληρωμένων οπτικών κυκλωμάτων. Οπτικοί ενισχυτές ντοπαρισμένης ίνας Ερβίου (EDFA) και οπτικοί ενισχυτές ημιαγωγού (SOA).
Λέξεις Κλειδιά
Οπτικοί συντονιστές, οπτικοί διακόπτες, οπτικά/φωτονικά ολοκληρωμένα κυκλώματα, οπτικοί ενισχυτές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις54
Φροντιστήριο27
Εκπόνηση μελέτης (project)30
Εξετάσεις9
Σύνολο120
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (180 min). Αξιολόγηση προαιρετικών θεμάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
B. Saleh, M. Teich, Fundamentals of Photonics, Wiley-Interscience, 2nd edition, 2007
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Υπάρχουν διαθέσιμες σημειώσεις του διδάσκοντα, οι οποίες διανέμονται σε ηλεκτρονική μoρφή: Κριεζής Εμμανουήλ Ε., Φωτονική Τεχνολογία, σελίδες 150. Επίσης υπάρχουν ηλεκτρονικά συγγράμματα (στην αγγλική) που προτείνονται από το διδάσκοντα και μπορούν οι φοιτητές να έχουν πρόσβαση μέσω του HEAL-link. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τίτλοι: 1. Georg A. Reider, Photonics: An Introduction, Springer, 2016 2. Vittorio Degiorgio and Ilaria Cristiani, Photonics: A Short Course, Springer, 2016 3. Cheng-Chung Lee (Ed.), The Current Trends of Optics and Photonics, Springer, 2018
Τελευταία Επικαιροποίηση
06-02-2021