ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ / Physical Processes
ΚωδικόςΗ01
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002655

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 79
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν535
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό745
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600170624
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος και των εργαστηριακών ασκήσεων οι φοιτητές αναμένεται ότι: 1) θα έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις της μελέτης και τεχνικής των βασικών φυσικών διεργασιών, δηλ. των βιομηχανικών τεχνικών διαχωρισμού διαφόρων συστημάτων, όπως είναι η απόσταξη, η εκχύλιση, η έκπλυση, η ξήρανση και η εξάτμιση. 2) Οι φοιτητές θα εξοικειωθούν επίσης με την φροντιστηριακή επίλυση αντίστοιχων κατάλληλων ασκήσεων και εφαρμογών. 3) Επιπλέον, θα μάθουν για τις κυριότερες τεχνικές που εφαρμόζονται στα μικρομερή (μικρού μεγέθους) στερεά, δηλ. για το χαρακτηρισμό και τη μελέτη των βασικών ιδιοτήτων τους και τις κυριότερες εφαρμογές στον εμπλουτισμό των μεταλλευμάτων, για τις μεθόδους ελάττωσης του μεγέθους των στερεών, για την κατακάθιση/καθίζηση, την κροκίδωση, τη φυγοκέντριση και τους κυκλώνες και για τη διήθηση. 4) Επιπρόσθετα, το μάθημα συνοδεύεται από την επιτυχή ολοκλήρωση και παράδοση εργασίας με επεξεργασία των αποτελεσμάτων που θα ληφθούν από αντίστοιχες-χαρακτηριστικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Διεργασιών, που είναι η προσομοίωση της αποστακτικής στήλης, ο εμπλουτισμός με επίπλευση, η διήθηση με φιλτρόπρεσσα, η μετάδοση θερμότητας κατά την εξαναγκασμένη ροή αέρα και ο αεροκυκλώνας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mελέτη και τεχνική φυσικών διεργασιών (εκχύλιση, έκπλυση, απορρόφηση αερίων, ξήρανση, κρυστάλλωση, κατακάθιση - πάχυνση, διήθηση, ρόφηση, ελάττωση μεγέθους στερεών, εμπλουτισμοί, απόσταξη, κροκίδωση, αντλίες, ανάμειξη ρευστών, πύργος ψύξης). Φροντιστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές. Εργαστηριακές και φροντιστηριακές ασκήσεις φυσικών διεργασιών: ξήρανση, επίπλευση, διήθηση, κατάτμηση-κοσκίνιση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους ή δυο απαλλακτικές πρόοδοι (ισχύει ο μέσος όρος αυτών). Οι βαθμοί στο σάϊτ του Εργ. Γ&ΑΧΤ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmAT7oSIUQg1cEh2LUhGQ1U0Yy1XWG15Y25KZFEtWkE&hl=en_GB#gid=31
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Μαύρος Π., 2009, Στοιχεία Φυσικών Διεργασιών, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη. Καστρινάκης Ε., 2004, Μηχανικές Φυσικές Διεργασίες, 3η Έκδοση, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη. King C.J., 1980, Separation Processes, McGraw-Hill. Mccabe W., Smith J., Harriott P., 2005, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill. Paul E.L., Atiemo-Obeng V., Kresta S.M., 2003, Handbook of Industrial Mixing: Science and Practice, Wiley-Blackwell. Rousseau R.W., 1987, Handbook of Separation Process Technology, Wiley-Blackwell. Seader J.D., Henley E.J., 2006, Separation Process Principles, 2nd Ed., Wiley. Xuereb C., Poux M., Bertrand J., 2006, Agitation et mélange : aspects fondamentaux et applications industrielles, Dunod, Paris. Zlokarnik M., 2001, Stirring: Theory and Practice, Wiley VCH.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020