ΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ / Macromolecular Chemistry
ΚωδικόςΗ02
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002656

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 16
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν635
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΚΡΟΜΟΡΙΑΚΗ ΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170625
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
  • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για να μπορέσει ένας φοιτητής/μία φοιτήτρια να παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημα αυτό απαιτούνται: Γενικές γνώσεις οργανικής χημείας, όσον αφορά ονοματολογία, μηχανισμούς αντιδράσεων, κλπ. Επίσης, γενικές γνώσεις φυσικοχημείας, όσον αφορά κινητική αντιδράσεων.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 1. Κατανοούν την ένοια του μακρομορίου και των χαρακτηριστικών ιδοτήτων που έχουν τα μακρομόρια σε σχέση με τα μικρά μόρια. 2. Γνωρίζουν την επαναλαμβανόμενη χημική δομική μονάδα των εμπορικών, τουλάχιστον, πολυμερών. 3. Γνωρίζουν τους μηχανισμούς με τους οποίους γίνονται οι αντιδράσεις πολυμερισμού, καθώς και τα σημαντικότερα πολυμερή της κάθε κατηγορίας. 4. Κατανοούν τα χαρακτηριστικά των αντιδράσεων συμπολυμερισμού. 5. Γνωρίζουν τα πρόσθετα των πολυμερών. 6. Επιλύουν ασκήσεις σχετικές με την κινητική αντιδράσεων πολυμερισμού, είτε ελευθέρων ριζών, είτε σταδιακού.
Γενικές Ικανότητες
  • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Εισαγωγή Η έννοια του μακρομορίου. Κατάταξη και ονοματολογία πολυμερών. 2. Δομή μακρομορίων Συντακτική ισομέρεια και στερεοϊσομέρεια. Δομή μακρομορίων 3. Μέγεθος και σχήμα μακρομορίων Διαστάσεις μακρομοριακών αλυσίδων 4. Μέσα μοριακά βάρη πολυμερούς Κατανομή μοριακών βαρών και μέσα μοριακά βάρη πολυμερούς 5. Προσδιορισμός μέσων μοριακών βαρών Πειραματικές τεχνικές προσδιορισμού των μέσων μοριακών βαρών και ολόκληρης της Κατανομής Μοριακών βαρών πολυμερών 6. Στερεή κατάσταση πολυμερών Άμορφη και κρυσταλλική κατάσταση. Κινητική της κρυστάλλωσης. Σημείο υαλώδους μετάβασης πολυμερών. 7. Αντιδράσεις πολυμερισμού Ομοιότητες και διαφορές των διαφόρων αντιδράσεων πολυμερισμού 8. Σταδιακός πολυμερισμός Μηχανισμός της αντίδρασης. Κινητική του σταδιακού πολυμερισμού. Κατανομή μοριακών βαρών 9. Πολυμερή σταδιακού πολυμερισμού Πολυεστέρες, πολυαμίδια, πολυουρεθάνες, πολυαιθέρες, πολυσουλφίδια, ρητίνες ουρίας-φορμαλδεϋδης, φαινόλης-φορμαλδεϋδης, μελαμίνης-φορμαλδεϋδης 10. Αλυσιδωτός πολυμερισμός ελευθέρων ριζών Μηχανισμός της αντίδρασης. Κινητική πολυμερισμού. Αντιδράσεις μεταφοράς. Επιβραδυντές παρεμποδιστές. Μέσο μοριακό βάρος και κατανομή μοριακών βαρών πολυμερούς. 11. Αλυσιδωτός ανιοντικός, κατιοντικός και στερεοκανονικός πολυμερισμός. Μηχανισμοί των αντιδράσεων 12. Πολυμερή αλυσιδωτού πολυμερισμού Πολυαιθυλένια, πολυπροπυλένιο, πολυστυρένιο, πολυισοπρένιο, πολυβινυλοχλωρίδιο, πολυτετραφθοροαιθυλένιο, πολυ(μεθακρυλικός μεθυλεστέρας), πολυ(μεθακρυλικός υδροξυαιθυλεστέρας), πολυακρυλαμίδιο, πολυ(οξικός βινυλεστέρας), πολυαιθέρες 13. Συμπολυμερισμός Σύσταση συμπολυμερούς. Λόγοι δραστικότητας. Τύποι συμπολυμερισμού. Κινητική της αντίδρασης 14. Πρόσθετα πολυμερών Πληρωτικά, ενισχυτικά, πλαστικοποιητές, σταθεροποιητές, επιβραδυντές καύσης. 15. Εφαρμογές των πολυμερών Ιατρική, κλπ.
Λέξεις Κλειδιά
Πολυμερή, Συνθετικά μακρομόρια, Αντιδράσεις πολυμερισμού, κινητική αντιδράσεων, προσθετα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση Η/Υ και του διαδικτύου κατά τη διδασκαλία του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Φροντιστήριο251
Σύνολο1255
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Γ.Π. Καραγιαννίδης, Ε.Δ. Σιδερίδου, Χημεία Πολυμερών. Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2006 2. Δ. Αχιλιάς, 2015. Η επιστήμη των πολυμερών μέσα από λυμένες ασκήσεις. Εκδόσεις Κάλλιπος. Ανοιχτής πρόσβασης [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/1359
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
HIEMENZ PAUL C. LODGE TIMOTHY P. ΧΗΜΕΙΑ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ Μετάφραση: Βράτολης Σ., Η. Κακουλίδης, Πρεβεδώρος Θ., Επιστημονική επιμέλεια: Αναστασιάδης Σ., Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2014
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-05-2020