ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ / Physical Processes
ΚωδικόςΥΧΤ471
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40001037

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600170846
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Mελέτη και τεχνική φυσικών διεργασιών της χημικής τεχνολογίας (εκχύλιση, έκπλυση, απορρόφηση αερίων, ξήρανση, κρυστάλλωση, κατακάθιση - πάχυνση, διήθηση, ρόφηση, ελάττωση μεγέθους στερεών, εμπλουτισμοί μεταλλευμάτων). Tαυτόχρονη μεταφορά ορμής, θερμότητας και μάζας - πύργος ψύξης. Φροντιστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές. Eργαστηριακές ασκήσεις: τριβές ρευστών σε σωλήνες και εξάρτήματα, μετρητές παροχής, (εξαναγκασμένη) ροή αέρα και κατανομή ταχύτητας, κινητική θραύσης τεμαχιδίων, ροή ρευστών μέσα από κοκκώδη υλικά και πορώδη στρώματα - ρευσταιώρηση, απώλειες θερμότητας και μονωτικά, μετάδοση θερμότητας με φυσική μεταφορά και ακτινοβολία, και με εξαναγκασμένη μεταφορά.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Φροντιστήριο
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση στις εξεταστικές περιόδους ή δυο απαλλακτικές πρόοδοι (ισχύει ο μέσος όρος αυτών). Οι βαθμοί στο σάϊτ του Εργ. Γ&ΑΧΤ: https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AmAT7oSIUQg1cEh2LUhGQ1U0Yy1XWG15Y25KZFEtWkE&hl=en_GB#gid=31
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ζουμπούλης Α., Καραπάντσιος Θ., Μάτης Κ., Μαύρος Π., 2009, Στοιχεία Φυσικών Διεργασιών, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη. Καστρινάκης Ε., 2004, Μηχανικές Φυσικές Διεργασίες, 3η Έκδοση, Τζιόλας, Θεσσαλονίκη. King C.J., 1980, Separation Processes, McGraw-Hill. Mccabe W., Smith J., Harriott P., 2005, Unit Operations of Chemical Engineering, 7th ed., McGraw-Hill. Paul E.L., Atiemo-Obeng V., Kresta S.M., 2003, Handbook of Industrial Mixing: Science and Practice, Wiley-Blackwell. Rousseau R.W., 1987, Handbook of Separation Process Technology, Wiley-Blackwell. Seader J.D., Henley E.J., 2006, Separation Process Principles, 2nd Ed., Wiley. Xuereb C., Poux M., Bertrand J., 2006, Agitation et mélange : aspects fondamentaux et applications industrielles, Dunod, Paris. Zlokarnik M., 2001, Stirring: Theory and Practice, Wiley VCH.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013