ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ / ENERGY AND ENVIRONMENTAL PERFORMANCE OF BUILDINGS
Κωδικός363
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΆγις Παπαδόπουλος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000373

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 41
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογής Κατεύθυνσης955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600171013
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστάται ενθέρμως οι φοιτητές/φοιτήτριες να έχουν παρακολουθήσει το μάθημα Θέρμανση Ψύξη Κλιματισμός
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας των κτιρίων, ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή ενεργειακή απόδοση σε συνδυασμό με υψηλά επίπεδα ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. Με την επιτυχή ολοκλήρωσή του οι φοιτητές θα έχουν λάβει γνώσεις σχεδιασμού του κτιριακού κελύφους, συνθέτοντάς το με τα συστήματα ψύξης και θέρμανσης, αξιοποιώντας τα συστήματα αυτοματισμού και ελέγχου, αλλά και συνυπολογίζοντας στο σχεδιασμό παραμέτρους όπως το κλίμα, το μικροκλίμα, η τοπολογία και οι συνήθειες των χρηστών. Στην κατεύθυνση αυτή, οι φοιτητές θα έχουν εξοικειωθεί: (α) με μεθόδους και εργαλεία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων, με τις τεχνολογίες για τη επίτευξη υψηλής ενεργειακής απόδοσης στα νεόδμητα και τις παρεμβάσεις αναβάθμισης στα υφιστάμενα κτίρια. (β) με την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών του επιδόσεων καθώς και με τεχνικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων. (γ) με στρατηγικές διαχείρισης του υφιστάμενου ενεργειακού αποθέματος στην κατεύθυνση του βιώσιμου αστικού περιβάλλοντος και της εφαρμογής των αρχών της κυκλικής οικονομίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ανάλυση των βασικών αρχών και των υπολογιστικών εργαλείων με στόχο το σχεδιασμό κτιρίων χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση, κλιματισμό και φωτισμό. Προσαρμογή του κτιρίου στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον. Θερμική προστασία κελύφους και αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας του κελύφους, σε σχέση με τα συστήματα θέρμανσης. Διαστασιολόγηση ανοιγμάτων, ηλιακά κέρδη και ανεπιθύμητα φορτία. Φυσικός και τεχνητός φωτισμός. Βελτιστοποίηση του αερισμού, φυσικός δροσισμός και ηλιοπροστασία ως μέσα μείωσης των ψυκτικών απαιτήσεων. Εναλλακτικές δυνατότητες θέρμανσης και ψύξης, με ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ στο κτιριακό κέλυφος. Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για νεόδμητα και υφιστάμενα κτίρια.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση υπολογιστή και προβολέα. Επικοινωνία με φοιτητές μέσω e-learning και email. Χρήση εργαλείων προσομοίωσης της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εργαστηριακή Άσκηση260,9
Άσκηση Πεδίου100,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων301
Φροντιστήριο130,4
Εκπόνηση μελέτης (project)311,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις40,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις και ατομική εργασία, οπως ανακοινώνεται στην αίθουσα και στη σελίδα του μαθήματος. Η εργασία συμμετέχει με 50% στον τελικό βαθμό, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς γραπτής εξέτασης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Μ. Παπαδόπουλος, Κ. Αξαρλή, Ενεργειακός Σχεδιασμός και Παθητικά Ηλιακά Συστήματα Κτιρίων, Εκδ.Κυριακίδης, 2015, ISBN - 978-960-599-019-0, Κωδικός στον Εύδοξο - 50662962
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις μαθήματος Building, Energy and the Environment, (Kosmopoulos P., ed.), 2008, University Studio Press, Thessaloniki Solar Thermal Technologies for Buildings - The state of the art, (Santamouris M. ed.), James and James, London, 2003, ISBN 1-902916-47-6 Energy Simulation in Building Design, Clarke J.A., Butterworth-Heinemann, 2001, ISBN 13: 978-0-7506-5082-3
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-10-2020