ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ / INFORMATICS
Κωδικός105
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΚωνσταντίνος Καρατζάς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000369

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600171043
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα σχεδιάστηκε για φοιτητές που θα ασχοληθούν με την επιστήμη του Μηχανολόγου Μηχανικού αλλά απευθύνεται και σε όποιον ενδιαφέρεται για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. Για τη διαμόρφωση του περιεχομένου και των μεθόδων διδασκαλίας λήφθηκε υπόψη η ετερογένεια των φοιτητών ως προς το γνωστικό τους υπόβαθρο σε θέματα πληροφορικής, που οφείλεται στον τρόπο ένταξης και μελέτης της επιστήμης αυτής στο Λύκειο. Tο μάθημα δεν προϋποθέτη προηγούμενη γνώση προγραμματισμού και επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εισαγωγή: Το μάθημα της Πληροφορικής στοχεύει στο να καλλιεργήσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. Στο πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλύουν προβλήματα Μηχανικού χρησιμοποιώντας υπολογιστικά περιβάλλοντα και προγραμματισμό Η/Υ. Η επίλυση προβλημάτων θα περιλαβάνει τη διαμόρφωση αλγορίθμου, την υλοποίηση και εκτέλεση αντίστοιχου προγράμματος σε Η/Υ, τον υπολογισμό αριθμητικών τιμών, αλλά και την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία βασικών προσομοιώσεων. Αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα 1. Αναλύουν ένα πρόβλημα και θα σχεδιάζουν μια λύση (διαμόρφωση αλγορίθμου). 2. Μάθουν τις βασικές δομές προγραμματισμού Η/Υ σε μια γλώσσα-περιβάλλον προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Matlab). 3. Αναπτύσσουν δομημένα, αποδοτικά, κατανοητά και επαναχρησιμοποιήσιμα προγράμματα Η/Υ σε μία γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου (Matlab). 4. Kατανοούν πολύπλοκα προγράμματα. 5. Εκτιμούν την αποδοτικότητα μιας λύσης (αλγορίθμου). 6. Αναλύουν δεδομένα και θα δημιουργούν βασικές προσομοιώσεις
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα της Πληροφορικής στοχεύει στο να καλλιεργήσει την ικανότητα επίλυσης προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. Στο πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν έναν Η/Υ για την επίλυση προβλημάτων, αλλά και για την ανάλυση δεδομένων και τη δημιουργία βασικών προσομοιώσεων. Ειδικότερα, θα πρέπει να είναι σε θέση να αναλύουν θεωρητικά ένα πρόβλημα, να διαμορφώνουν τον αλγόριθμο επίλυσης, και να το επιλύουν πρακτικά αναπτύσσοντας ένα κατάλληλο πρόγραμμα Η/Υ, ακολουθώντας τις βασικές αρχές προγραμματισμού. Το μάθημα περιλαμβάνει: (i) διαλέξεις θεωρίας και παραδόσεις ασκήσεων, (ii) εξάσκηση στη Νησίδα Η/Υ (iii) θέματα και ασκήσεις προς εκπόνηση, και υποστηρίζεται από εκπαιδευτικά video, διαδραστικές διδικτυακές ασκήσεις και συμπληρωματικό ηλεκτρονικό υλικό. Η τελική βαθμολογία διαμορφώνεται βάσει εξετάσεων αλλά και από τη βαθμολογία των θεμάτων και των ασκήσεων προς εκπόνηση. Για το μάθημα χρησιμοποιείται το υπολογιστικό περιβάλλον και γλώσσα προγραμματισμού Matlab/Octave. Το πλήρες περιεχόμενο, το υποστηρικτικό υλικό, ο αναλυτικός προγραμματισμός του μαθήματος καθώς και όποια άλλη πληροφορία το αφορά, είναι διαθέσιμα στον διαδικτυακό τόπο https://elearning.auth.gr/.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:

Εβδομάδα.#01: Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ-εισαγωγή Στην πρώτη εβδομάδα κάνουμε μία εισαγωγή στην επίλυση προβλημάτων με τη βοήθεια Η/Υ. Κατόπιν εξηγούμε τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος, διατυπώνοντας και χαρακτηρίζοντας τα βήματά της και αναγνωρίζοντας την ανάγκη γενίκευσής της, φτάνοντας έτσι στην έννοια του αλγορίθμου. Την εβδομάδα αυτή γνωρίζουμε τις βασικές διαδικασίες και τα εργαλεία του μαθήματος της Πληροφορικής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να έχετε πετύχει τα εξής:
 • Να αναγνωρίζετε και να διατυπώνετε τα βασικά βήματα επίλυσης ενός απλού προβλήματος
 • Εγκατάσταση του περιβάλλοντος εργασίας (χρησιμοποιούμε το λογισμικό ανοικτού κώδικα Octave) στον προσωπικό σας υπολογιστή
 • Εκτέλεση ενός απλού προγράμματος στο περιβάλλον που εγκαταστήσατε
Εβδομάδα.#02: Βασικά στοιχεία Matlab/Octave Την εβδομάδα αυτή θα γνωρίσουμε μερικά βασικά δομικά στοιχεία αλγορίθμων (επαναλήψεις, έλεγχοι, σειριακή εκτέλεση, κλπ.), καθώς και βασικά στοιχεία προγραμματισμού στο περιβάλλον Octave/Matlab (μεταβλητές, συναρτήσεις & γραφήματα). Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:
 • Να έχετε σαφή εικόνα των δομικών στοιχείων των αλγορίθμων
 • Να μπορείτε να αναπτύξετε το δικό σας απλό πρόγραμμα σε Matlab/Octave
Εβδομάδα.#03: Συναρτήσεις Την εβδομάδα αυτή θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να αναπτύσσουμε και να χρησιμοποιούμε συναρτήσεις στο Matlab/Octave. Θα γνωρίσουμε την έννοια της εμβέλειας μίας μεταβλητής και θα συζητήσουμε για την αρχιτεκτονική προγραμμάτων και τον επιμερισμό τους σε συναρτήσεις. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:
 • Να μπορείτε να αναπτύσσετε τη δική σας συνάρτηση σε Matlab/Octave
 • Να μπορείτε να επιμερίσετε τη λύση ενός προβλήματος σε μικρότερα τμήματα που μπορούν να επιλυθούν ανεξάρτητα
Εβδομάδα.#04: Δομές Προγραμματισμού Την εβδομάδα αυτή θα γνωρίσουμε τις βασικές δομές προγραμματισμού (δομές επανάληψης & ελέγχου). Με τις δομές αυτές θα είσαστε σε θέση να αναπτύξετε πολύ πιο σύνθετα προγράμματα, να κάνετε λογικούς ελέγχους, να επαναλαμβάνετε διαδικασίες και να υλοποιείτε σύνθετους αλγορίθμους. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:
 • Να μπορείτε να αναπτύξετε ένα μικρό πρόγραμμα που συνδυάζει δομές ελέγχου και επανάληψης
Εβδομάδα.#05: Περισσότερα για Δομές Προγραμματισμού Εδώ θα γνωρίσουμε περισσότερες εντολές για την υλοποίηση δομών προγραμματισμού καθώς και μία σειρά από μεθόδους επίλυσης προβλημάτων που μπορούν να υλοποιηθούν με δομές επανάληψης, όπως η μέθοδος της διχοτόμησης, η μέθοδος της εξαντλητικής αναζήτησης κ.α. Τέλος, θα δούμε μερικά παραδείγματα σε μία άλλη γλώσσα προγραμματισμού (Fortran) για να αναγνωρίσουμε ομοιότητες και διαφορές μεταξύ γλωσσών προγραμματισμού. Στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα πρέπει:
 • Να είσαστε σε θέση να υλοποιήσετε τη μέθοδο της διχοτόμησης και της εξαντλητικής αναζήτησης σε προβλήματα
 • Να αναγνωρίζετε δομές προγραμματισμού και να τις χρησιμοποιείτε απρόσκοπτα
Εβδομάδα.#06: Αποδοτικός Προγραμματισμός Γγνωρίσουμε μία σειρά τεχνικών που μας επιτρέπουν να κάνουμε τον κώδικά μας πιο αποδοτικό. Συγκρίνουμε τις τεχνικές αυτές με τη χρήση δομών προγραμματισμού. Γνωρίσουμε τρόπους για να αποφεύγουμε δομές επανάληψης, θα δούμε τους λογικούς δείκτες και μία σειρά εγγενών “διανυσματικών” συναρτήσεων. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:
 • Να σχεδιάζετε και να υλοποιείτε αλγορίθμους που χρησιμοποιούν δομές προγραμματισμού και ελέγχου με ευχέρεια
 • Να χρησιμοποιείτε τα εργαλεία που παρέχει το Matlab/Octave για να κάνετε τον κώδικά σας πιο αποδοτικό και πιο συνοπτικό
Εβδομάδα.#07: Μελέτη Αλγορίθμων Η τρέχουσα εβδομάδα είναι αφιερωμένη στην επανάληψη εννοιών που έχουν διδαχθεί μέχρι τώρα και στη μελέτη αλγορίθμων. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει:
 • Να μπορείτε να αντιστοιχίσετε τμήματα κώδικα σε συγκεκριμένες οικογένειες υπολογιστικής πολυπλοκότητας
 • Να μπορείτε να συγκρίνετε δύο διαφορετικούς αλγορίθμους επίλυσης του ίδιου προβλήματος ως προς την πολυπλοκότητα και την ταχύτητα εκτέλεσης
 • Με τη βοήθεια του εργαστηρίου, να εντοπίσετε γνωσιακά και άλλα προβλήματα και να τα επιλύσετε
Εβδομάδα.#08: Αναδρομικότητα - πολυπλοκότητα - γραφικά Ασχολούμαστε με θέματα αναδρομικότητας και υπολογισμού πολυπλοκότητας, ενώ θα περιδιαβούμε βασικά στοιχεία δημιουργίας γραφημάτων σε Matlab/Octave. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:
 • Να δημιουργείτε αναδρομικές συναρτήσεις
 • Να εκτιμάτε την υπολογιστική πολυπλοκότητα ενός αλγορίθμου
 • Να κατασκευάζετε γραφήματα
Εβδομάδα.#09: Τυχαίοι αριθμοί, Προσομοιώσεις, μέθοδος Monte Carlo Στην 9η εβδομάδα θα παρουσιαστούν βασικά στοιχεία τυχαίων αριθμών και θα εξηγηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να τους “δημιουργήσουμε”. Κατόπιν θα παρουσιαστεί η έννοια της προσομοίωσης για μηχανολογικά και άλλα συστήματα και προβλήματα. Μετά θα εξηγηθεί το πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τυχαίους αριθμούς για να προσομοιώσουμε φαινόμενα στοχαστικού χαρακτήρα, και να επιλύσουμε σχετικά προβλήματα. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:
 • Να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε τυχαίους αριθμούς (εφαρμογή σε Matlab/Octave)
 • Να αναγνωρίζετε απλά προβλήματα στοχαστικού χαρακτήρα
 • Να διαμορφώσετε έναν βασικό αλγόριθμο για την προσομοίωση και επίλυση προβλημάτων στοχαστικού χαρακτήρα με τη βοήθεια τυχαίων αριθμών
 • Να αναγνωρίζετε και να χρησιμοποιείτε τη μέθοδο Monte Carlo (π.χ. σε προβλήματα όπως οι κινήσεις μορίων, η ζήτηση εποχικών προϊόντων, η αντοχή μηχανολογικής κατασκευής)
Εβδομάδα.#10: Εφαρμογές Προσομοίωσης και Matlab/Octave για "καθημερινή χρήση" Εξετάζουμε απλά παραδείγματα προσομοίωσης και εστιάζουμε στη χρήση Matlab/Octave για την επίλυση προβλημάτων που άπτονται των σπουδών ενός φοιτητή μηχανικού. Στο τέλος αυτής της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση να επιλύετε προβλήματα όπως:
 • Ο υπολογισμός ορισμένων και αόριστων ολοκληρωμάτων και παραγώγων συναρτήσεων
 • Η επίλυση πολυωνυμικών ή άλλων εξισώσεων
 • Η επίλυση γραμμικών συστημάτων με χρήση απλής άλγεβρας πινάκων-οριζουσών (όχι αριθμητικά)
 • Η πολυωνυμική προσέγγιση αριθμητικών δεδομένων (πολυωνυμική παρεμβολή)
 • Η αριθμητική παραγώγιση και ολοκλήρωση (σε εισαγωγικό επίπεδο)
Στα παραπάνω θα πρέπει να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εγγενείς συναρτήσεις του Matlab/Octave Εβδομάδα.#11: Εισαγωγή στις διαφορικές εξισώσεις με Matlab/Octave, εισαγωγή στη Simulink Κάνουμε μία εισαγωγή σε εξισώσεις που περιλαμβάνουν την ανεξάρτητη μεταβλητή μαζί με μία συνάρτηση και παραγώγους της (απλές διαφορικές εξισώσεις). Με τον τρόπο αυτό θα περιγράψουμε ένα χαρακτηριστικό πρόβλημα Μηχανολόγου Μηχανικού όπου η συμπεριφορά του μελετώμενου συστήματος μεταβάλλεται με το χρόνο (απλή αρμονική ταλάντωση χωρίς απόσβεση αλλά και με απόσβεση). Επίσης θα κάνουμε μία εισαγωγή στο αλληλεπιδραστικό προσομοιωτικό περιβάλλον προγραμματισμού και μελέτης συμπεριφοράς δυναμικών συστημάτων Simulink, εξετάζοντας παραδείγματα όπως η απλή αρμονική ταλάντωση. Στο τέλος της εβδομάδας θα πρέπει να είσαστε σε θέση:
 • Να επιλύετε μία απλή διαφορική εξίσωση συμβολικά στο Matlab
 • Να μπορείτε να δημιουργήσετε μία απλή προσομοίωση δυναμικού συστήματος μέσω Simulink
 • Να χρησιμοποιείτε αρχεία δεδομένων στο Matlab, και να κάνετε υπολογισμούς, αναλύσεις και γραφικές παραστάσεις με αυτά
Εβδομάδα.#12: Ανάλυση δεδομένων Θα παρουσιαστεί μία διαδικασία ανάγνωσης δεδομένων από αρχείο εισόδου, επεξεργασίας τους και ανάλυσής τους, με στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων σε Matlab. Εβδομάδα.#13: Γενική επανάληψη Γίνεται μία γενική επανάληψη εστιάζοντας στα σημαντικότερα σημεία του μαθήματος. Θα επιδιωχθεί να αποτιμήσουμε την εργασία που επιτελέστηκε κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, και να εκτιμήσουμε το κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι του μαθήματος, όπως αυτοί τέθηκαν στην αρχή του εξαμήνου.
Λέξεις Κλειδιά
Επίλυση προβλημάτων με Η/Υ, αλγόριθμος, προγραμματισμός Η/Υ, γλώσσες προγραμματισμού, Matlab, Fortran
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
 • Εργαστηριακές Ασκήσεις και Θέματα προς εκπόνηση, αμφότερα συνοδευόμενα από αναλυτικές σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Το περιεχόμενο του μαθήματος, ο αναλυτικός χρονοπρογραμματισμός των διαλέξεων, των εργαστηρίων Νησίδας Η/Υ και των θεμάτων προς εκπόνηση, καθώς και όλες οι πληροφορίες που αφορούν το μάθημα είναι διαθέσιμος διαδικτυακά. Όλο το εκπαιδευτικό υλικό διατίθεται on-line, ενώ οι ασκήσεις και τα θέματα προς εκπόνηση είναι διαθέσιμα on-line για διευκρινήσεις και παροχή επιπρόσθετων πληροφοριών μέσω τεχνολογίας cloud (google docs). Οι φοιτητές έχουν έτσι τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν ηλεκτρονικά με τους διδάσκοντες αλλά και μεταξύ τους, και να συνδιαμορφώνουν το μαθησιακό υλικό. Η παράδοση των ασκήσεων γίνεται ηλεκτρονικά. Τα αποτελέσματα της διόρθωσης των ασκήσεων δημοσιεύονται ηλεκτρονικά, με αναλυτικά σχόλια για τον κάθε φοιτητή ξεχωριστά. Το σύνολο των ασκήσεων που εκπονούνται στη Νησίδα Η/Υ είναι διαθέσιμο διαδικτυακά, μαζί με ενδεικτικές λύσεις αλλά και επιπρόσθετες προτεινόμενες ασκήσεις προς επίλυση. Το μάθημα περιλαμβάνει απλά video (YouTube Channel) που ακολουθούν και υποστηρίζουν το πρόγραμμα της εξάσκησης των φοιτητών στη Νησίδα Η/Υ, καθώς και on-line ασκήσεις. Το σύνολο της επικοινωνίας με τους φοιτητές γίνεται ηλεκτρονικά (μέσω του eclass αλλά και με χρήση προσωπικών emails και τεχνολογίας cloud).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις401,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων150,5
Εκπόνηση μελέτης (project)903
Εξετάσεις100,3
εξάσκηση στη Νησίδα Η/Υ - online250,8
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τη βοήθεια των προσωπικών εργασιών - projects, αλλά και της τελικής εξέτασης. Η τελική εξέταση περιλαμβάνει ανάπτυξη προγράμματος για την επίλυση ενός προβλήματος στη Νησίδα Η/Υ. Για όσους φοιτητές δεν έχουν ή δεν επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν το βαθμό που αποκόμισαν από την εκπόνηση των θεμάτων, παρέχεται η δυνατότητα και γραπτής εξέτασης. Οι προσωπικές εργασίες συμμετέχουν στον τελικό βαθμό κατά 40%, ενώ η τελική εξέταση ανάπτυξης προγράμματος (στη Νησίδα Η/Υ) κατά 60%. Σε περίπτωση γραπτής εξέτασης, αυτή συμμετέχει στον τελικό βαθμό με ποσοστό ίδιο με αυτό των προσωπικών εργασιών (δηλ. 40%). Η επίλυση των on-line ασκήσεων και η συμμετοχή στις επιπρόσθετες (προαιρετικές) εκπαιδευτικές δραστηριότητες παρέχει βαθμολογική ενίσχυση (bonus) στους φοιτητές.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ (κωδ. “ευδόξου”: 41964056). Έκδοση: 2η έκδοση/2014. Συγγραφείς: ΚΑΡΑΤΖΑΣ Δ. ΚΩΣΤΑΣ. ISBN: 978-960-6706-78-3. Διαθέτης (Εκδότης): "σοφία" Ανώνυμη Εκδοτική & Εμπορική Εταιρεία.
 • MATLAB: ΜΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (κωδ. “ευδόξου”: 50656337). Έκδοση: 3η (Αμερικανική)/2016. Συγγραφείς: STORMY ATTAWAY. ISBN: 978-960-461-663-3. Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ.
 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΝΤΑΣ ΣΕ MATLAB (κωδ. “ευδόξου”: 12979024). Έκδοση: 1η/2011. Συγγραφείς: Στεφανάκος Χ.Ν. ISBN: 978-960-266-349-3. Διαθέτης (Εκδότης): Σ.ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., Εκδόσεις Συμμετρία.
 • Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
  Εκτεταμένη βιβλιογραφία διατίθεται on-line μέσω του διαδικτυακού τόπου του μαθήματος (https://elearning.auth.gr/). Ενδεικτικά αναφέρονται: (1) Mathworks Video Tutorials (http://www.mathworks.com/products/matlab/videos.html). (2) Mathworks Online Matlab Documentation (http://www.mathworks.com/help/matlab/index.html). (3) Εισαγωγή στο Matlab (http://www.csd.uoc.gr/~hy215/tutorials/MATLABbook.pdf).
  Τελευταία Επικαιροποίηση
  15-09-2020