ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ) / OPERATIONS MANAGEMENT
Κωδικός130
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ταγαράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000290

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 315
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό636

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600171067
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να αποκτήσει ο φοιτητής, . εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και λειτουργία παραγωγικών συστημάτων . εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τη σχεδίαση και λειτουργία συστημάτων παροχής υπηρεσιών. . βασικές θεωρητικές αρχές και κανόνες υποστήριξης της διαδικασίας σχεδιασμού, προγραμματισμού, οργάνωσης, καθοδήγησης και ελέγχου της διαδικασίας παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στη διοίκηση συστημάτων παραγωγής και παροχής υπηρεσιών: λειτουργίες επιχείρησης, στρατηγική της διοίκησης παραγωγής παροχής υπηρεσιών. Σχεδίαση συστήματος παραγωγής/παροχής υπηρεσιών: Σχεδίαση προϊόντος, προγραμματισμός δυναμικότητας, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας, χωροταξική διάταξη μέσων παραγωγής. Λειτουργία συστήματος παραγωγής/παροχής υπηρεσιών: Μέθοδοι πρόβλεψης, σχεδίαση συνολικής παραγωγής, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων, έλεγχος ποιότητας, αξιοπιστία και συντήρηση εξοπλισμού. Προκαταρκτική μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας δημιουργίας συστημάτων παραγωγής/παροχής υπηρεσιών.
Λέξεις Κλειδιά
Βιομηχανική διοίκηση, προβλέψεις, σχεδίαση παραγωγής, προγραμματισμός και έλεγχος αποθεμάτων, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, οικονομική σκοπιμότητα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσίαση διαφανειών στο λογισμικό Microsoft Office PowerPoint. Οι συγκεκριμένες διαφάνειες ως έγγραφα PDF υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://eclass.auth.gr/MENG130/), στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι φοιτητές έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις ασκήσεις που παρουσιάζονται επιλύονται με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων excel.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1003,3
Φροντιστήριο260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,3
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από τον συνδυασμό των βαθμών της τελικής εξέτασης (ΒΕ), της εξέτασης προόδου ΒΠ) και του μέσου όρου των δύο θεμάτων (ΒΘ)ως εξής: Αν ΒΕ>=5 τότε: ΤΒ = 5 + (ΒΕ-5)*0,6 + (ΒΘ-5)*0,2 + (ΒΠ-6)*0,5 (αρνητική βαθμολόγία δεν υφίσταται) Αν 5>ΒΕ>=4 τότε: ΤΒ = 4 + (ΒΘ-5)*0,2 + (ΒΠ-6)*0,5 (αρνητική βαθμολογία δεν υφίσταται) Αν ΒΕ<4, τότε: ΤΒ = ΒΕ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δημητριάδης, Σ., Μιχιώτης, Γ., 2007. Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα. Ψωϊνός Δ.Π., 2008. Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Τόμος Ι «Σκοπιμότητα Δημιουργία και Σχεδίαση» και Τόμος ΙΙ «Προγραμματισμός και Ελεγχος Παραγωγής», Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη. Jacobs F., R., Chase R., B., 2012. Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης. Slack, N., Brandon-Jones, A., Johnston R., Betts, A.,, 2019. Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρηματικών Διαδικασιών, Εκδόσεις Κλειδάριθμος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Π. Γεωργιάδης. "Τεχνικές Πρόβλεψης, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις”, ηλεκτρονική έκδοση, 2019 Π. Γεωργιάδης. "Σχεδίαση Προϊόντος, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις”, ηλεκτρονική έκδοση, 2019 Π. Γεωργιάδης, "Διερεύνηση Οικονομικής Σκοπιμότητας Συστημάτων Παραγωγής/Παροχής Υπηρεσιών", ηλεκτρονική έκδοση, 2019 Π. Γεωργιάδης, "Διοίκηση Συστημάτων Παραγωγής και Υπηρεσιών", ηλεκτρονική έκδοση, 2019 Π. Γεωργιάδης, "Προγραμματισμός και Ελεγχος Παραγωγής με έμφαση στη Σχεδίαση Συνολικής Παραγωγής", ηλεκτρονική έκδοση, 2019
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2020