ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ) / SUSTAINABILITY ENGINEERING (ENVIRONMENTAL PROTECTION ENGINEERING)
Κωδικός218
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρίστος Βλαχοκώστας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000385

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 158
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΥποχρεωτικό Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600171087
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Θερμοδυναμική Μετάδοση Θερμότητας Μηχανική Ρευστών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: - Κατανοούν την έννοια της αειφορίας και της αειφόρου ανάπτυξης - Αναγνωρίζουν αειφόρες και μη αειφόρες πρακτικές - Μπορούν να χρησιμοποιούν εργαλεία αποτίμησης της αειφορίας - Έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν τις αρχές αειφορίας στη διαχείριση των ενεργειακών πόρων και του περιβάλλοντος
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή: Αρχές Αειφορίας Ιστορικά στοιχεία και ορισμοί, Πληθυσμιακή αύξηση και όρια ανάπτυξης, Το «τρίγωνο της βιωσιμότητας», Ζητήματα ενδογενεακής και διαγενεακής δικαιοσύνης, Κατανομή εισοδήματος και βιωσιμότητα, Θέματα δομής παγκόσμιας διακυβέρνησης Φυσικοί Πόροι και Αειφορία Περιβαλλοντικές πιέσεις με έμφαση στο ρόλο της ενέργειας, Κλιματική αλλαγή, Ο ρόλος της χλωρίδας, Βιοποικιλότητα, Ποιότητα υδάτων, Βιωσιμότητα στο αστικό περιβάλλον Αειφορία και Ανάπτυξη Χαρακτηριστικά αειφόρου ανάπτυξης, Συνέπειες της παγκοσμιοποίησης, Οικολογικό αποτύπωμα, Οικοαποδοτικότητα και αποϋλοποίηση, Μεταστροφή προς μια «πράσινη» οικονομία, Αειφορία και εταιρική κοινωνική ευθύνη Τεχνικές Αξιολόγησης Αειφορίας Πλαίσιο DPSIR, Δείκτες Αειφορίας Βιογεωχημικοί κύκλοι Εισαγωγή, Κύκλος άνθρακα, Κύκλος του νερού (Υδρολογικός Κύκλος), Κύκλος αζώτου Ατμοσφαιρική ρύπανση Κλιματική αλλαγή, Σχέσεις πηγής-αποδέκτη σε διάφορες κλίμακες, Από τις εκπομπές στην έκθεση, στη ρύπανση και τις επιπτώσεις της, Πρωτόκολλα και συναφής νομοθεσία, Σχέδια επιμερισμού δαπανών αντιρρύπανσης Μείωση Αέριας Ρύπανσης Μετριασμός ρύπανσης και αντιρρύπανση, Καθαρισμός απαερίων από αέριους ρύπους, Καθαρισμός απαερίων από το σωματιδιακό φορτίο, Μείωση έκλυσης CO2 Αειφορία στην παραγωγή ενέργειας Συμβατικές πηγές, Ανανεώσιμες πηγές, Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα Αειφορία στην κατανάλωση ενέργειας Κτιριακός τομέας, Μεταφορές, Βιομηχανία και ενέργεια, Διεθνές περιβάλλον και ελληνική πραγματικότητα Διαχείριση Απορριμμάτων Επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση, Ενεργειακή αξιοποίηση, Ζητήματα αντίστροφης εφοδιαστικής Ανάλυση Κύκλου Ζωής Γενική προσέγγιση της ΑΚΖ, Σχεδιασμός δεικτών μέσω της ΑΚΖ, Η ΑΚΖ στις μεταφορές: well-to-wheel Εργαλεία Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO, EMAS, οικολογικό σήμα (Eco Label) Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων Ρόλος του καταναλωτή, Επιτυχημένα παραδείγματα Εκτίμηση και διαχείριση επικινδυνότητας Επικινδυνότητα και λήψη αποφάσεων, Ποσοτικοποίηση κινδύνου, Εκτίμηση επικινδυνότητας, Διαχείριση επικινδυνότητας
Λέξεις Κλειδιά
αειφορία, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον, ενέργεια, ολοκληρωμένη διαχείριση, εταιρική ευθύνη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή εικόνων και βίντεο με τη χρήση προβολικού. Ηλετρονική διαχείριση μαθήματος μέσω eclass.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις903
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,3
Φροντιστήριο180,6
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
I. Η τελική βαθμολογία των φοιτητών προκύπτει με συνδυασμό της βαθμολόγησής τους σε προφορική εξέταση της προαιρετικής εργασίας (project) και της τελικής γραπτής εξέτασης, μέσω του τύπου 0,2*Προφορική Εξέταση+0,8*Βαθμός εξετάσεων (Προϋπόθεση: 50% επιτυχία στη γραπτή εξέταση). ΙΙ. Η τελική βαθμολογία ισούται με το βαθμό της γραπτής εξέτασης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Μουσιόπουλος Νικόλαος, Ντζιαχρήστος Λεωνίδας, Σλίνη Θεοδώρα, 2016. Τεχνική Προστασίας Περιβάλλοντος - Αρχές Αειφορίας. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα. Κωδικός στον Εύδοξο: 320064 2. Munier, N. 2005. Introduction to Sustainability – Road to a better future. Springer. Κωδικός στον Εύδοξο : 170113.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Meadows Donella, Randers Jorgen, Meadows Dennis. “Limits to Growth: The 30-Year Update, Chelsea Green Publishing, 2004. 2. Ellen M. van Bueren (Editor), Hein van Bohemen (Editor), Laure Itard (Editor), Henk Visscher (Editor), Sustainable Urban Environments: Ecosystem Approach, Springer; 2012 edition. 3. GEA Writing team, Global Energy Assessment: Toward a Sustainable Future, Cambridge University Press, 2012.
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-11-2016