ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ / PRODUCTION PLANNING AND CONTROL
Κωδικός222
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανολόγων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Ταγαράς
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000312

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 52
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕνεργειακόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
ΚατασκευαστικόςΕπιλογή της Άλλης Κατεύθυνσης845
Βιομηχανικής ΔιοίκησηςΕπιλογής Κατεύθυνσης845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600171090
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία της λήψης των βασικών αποφάσεων που καθορίζουν τη λειτουργία ενός εργοστασίου στον τομέα του προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής. . Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες εκπόνησης μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων παραγωγής και παρακολούθησης της υλοποίησής τους. . Να αποκτήσουν οι φοιτητές δεξιότητες μετατροπής των μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων σε βραχυπρόθεσμα προγράμματα παραγωγής και να παρακολουθούν την υλοποίηση των τελευταίων. . Να μάθουν οι φοιτητές να υπολογίζουν προϋπολογιστικά και απολογιστικά το κόστος υλοποίησης των προγραμμάτων παραγωγής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στον προγραμματισμό και έλεγχο παραγωγής : χαρακτηριστικά των τύπων της παραγωγικής διαδικασίας, τεχνικές προγραμματισμού και ελέγχου της παραγωγής, προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με κριτήριο τον χρονικό ορίζοντα. Σχεδίαση συνολικής παραγωγής: εναλλακτικές δυνατότητες με γραμμικές σχέσεις κόστους, εναλλακτικές δυνατότητες με μη γραμμικές σχέσεις κόστους, σχεδίαση παραγωγής αποθεμάτων και ανθρώπινου δυναμικού. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής μεμονωμένων προϊόντων. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής σε συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία: κατανομή εργασιών σε μέσα παραγωγής, προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε μέσα παραγωγής σε συστήματα παραγωγής job-shop, προγραμματισμός εκτέλεσης εργασιών σε μέσα παραγωγής σε συστήματα παραγωγής flow-shop. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής σε συστήματα παραγωγής κατά παρτίδες: μέγεθος παρτίδας παραγωγής, τμηματική παραγωγή – συνεχής κατανάλωση, τμηματική παραγωγή – τμηματική κατανάλωση, μέγεθος παρτίδας και χρονικός κύκλος. Προγραμματισμός και έλεγχος γραμμών παραγωγής: μαθηματική διαμόρφωση, εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής με αναλυτική μέθοδο, εξισορρόπηση γραμμής παραγωγής με ευρετικές μεθόδους, τεχνικές εξομάλυνσης νεκρού χρόνου των σταθμών εργασίας, εξισορρόπηση παράλληλων γραμμών παραγωγής, εξισορρόπηση γραμμών παραγωγής συνδυασμού προϊόντων. Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής σε συστήματα εξαρτημένης ζήτησης (Material Requirements Planning MRP). Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής με την προσέγγιση MRP II (Manufacturing Resources Planning), JIT (Just In Time) και OPT (Optimized Production Technology). Κοστολόγηση: δαπάνες, κέντρα κόστους, κόστος προϊόντων. Διαμόρφωση προγραμμάτων παραγωγής με χρήση Η/Υ: διαμόρφωση προγραμμάτων συνολικής παραγωγής, διαμόρφωση μεσοπρόθεσμων προγραμμάτων παραγωγής, διαμόρφωση βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων παραγωγής.
Λέξεις Κλειδιά
Προγραμματισμός και έλεγχος παραγωγής, σχεδίαση συνολικής παραγωγής, προγραμματισμός παραγωγής n εργασιών σε m μέσα παραγωγής, γραμμές παραγωγής, συστήματα παραγωγής κατά παραγγελία, παρτίδες παραγωγής, συστήματα παραγωγής συνεχούς ροής, κοστολόγηση.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις διαλέξεις υποστηρίζονται από παρουσίαση διαφανειών στο λογισμικό Microsoft Office PowerPoint. Οι συγκεκριμένες διαφάνειες ως έγγραφα PDF υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://eclass.auth.gr/MENG222/), στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι φοιτητές έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις ασκήσεις που παρουσιάζονται επιλύονται με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων excel και εξειδικευμένων λογισμικών. Η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος (http://eclass.auth.gr/MENG222/). Οι φοιτητές επίσης μπορούν να επικοινωνήσουν με τους διδάσκοντες μέσω e-mail.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων752,5
Φροντιστήριο260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50,2
Εξετάσεις50,2
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός του μαθήματος (ΤΒ) προκύπτει από το συνδυασμό των βαθμών της τελικής εξέτασης (ΒΕ), της εξέτασης προόδου (ΒΠ) και του θέματος (ΒΘ) ως εξής: Αν ΒΕ<5 τότε: ΤΒ=ΒΕ Αν ΒΕ>=5 τότε: ΤΒ = 5 + (ΒΕ-5)*0,6+(ΒΘ-5)*0,4+(ΒΠ-5)*0,2 Οι βαθμοί ΒΠ και ΒΘ λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον είναι μεγαλύτεροι από πέντε (5).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ψωϊνός Δ.Π., Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Δεύτερος Τόμος «Προγραμματισμός και Ελεγχος Παραγωγής», εκδόσεις Ζήτη, 2010. Παππής Κ., «Προγραμματισμός Παραγωγής», εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2010. Παπαδόπουλος Χ., "Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών", εκδόσεις Σοφία, 2015.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γεωργιάδης Π., “Σχεδίαση και Λειτουργία Γραμμών Παραγωγής, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις”, ηλεκτρονική έκδοση, 2019. Γεωργιάδης Π., “Προγραμματισμός και Έλεγχος Παραγωγής σε Συστήματα Εξαρτημένης Ζήτησης, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις ”, ηλεκτρονική έκδοση, 2018. Γεωργιάδης Π., «Συνοπτικές σημειώσεις στον προγραμματισμό εκτέλεσης n εργασιών σε m μέσα παραγωγής», Θεσσαλονίκη, ηλεκτρονική έκδοση, 2019.
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-06-2020