Μηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών / 3D Computer Aided Design and Optimization
ΚωδικόςΚΜ110
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002636

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜηχανολογικό Σχέδιο (CAD-3D) - Βελτιστοποίηση Κατασκευών
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600172479
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν απαιτούνται αλλα Μαθήματα.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: - Αποκτήσουν τις βασικές γνώσεις τη σχεδίαση 3D αντικειμένων/συσκευών, την ερμηνεία των μηχανολογικών τους σχεδίων και τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση των κατασκευών. - Μπορούν να σχεδιάσουν τρισδιάστατα αντικείμενα και συναρμολογήματα στον υπολογιστή με χρήση του λογισμικού παραμετρικού σχεδιασμού SolidWorks και να δημιουργούν μηχανολογικά σχέδια - Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων για να εξετάσουν τη θερμική και μηχανική συμπεριφορά των αντικειμένων ή συναρμολογημάτων που φτιάχνουν. - Εξασκηθούν στη παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ομαδικής τους εργασίας μπροστά σε κοινό. - Καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες κατά την υλοποίηση της ομαδικής εργασίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο του μαθήματος είναι η παροχή βασικών γνώσεων που αφορούν τη σχεδίαση 3D αντικειμένων/συσκευών, την ερμηνεία των μηχανολογικών τους σχεδίων και τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση των κατασκευών. Όλα τα παραπάνω γίνονται με τη χρήση Η/Υ και του λογισμικού παραμετρικού σχεδιασμού SolidWorks. Στο μάθημα καλύπτονται τα εξής: • Περιγράφονται και αναλύονται οι βασικές αρχές σχεδιασμού αντικειμένων, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σχεδιασμό όψεων και τομών αντικειμένων, ενώ αναλύεται και η λογική για την τοποθέτηση διαστάσεων. • Αναλύονται οι βασικές αρχές λειτουργίας του παραμετρικού σχεδιαστικού λογισμικού. Γίνεται αναλυτική περιγραφή και εξάσκηση στη χρήση των βασικών εργαλείων του Solidworks (sketch, views, extruded boss/base, extruded cut, revolve boss/base, mirror, pattern, reference geometry, hole wizard, κ.α.) για το σχεδιασμό δισδιάστατων αντικειμένων και στη συνέχεια μετατροπή τους σε τρισδιάστατα. • Γίνεται ανάλυση για την κατασκευή συνθέσεων (assemblies) από διαφορετικά αντικείμενα και χρήση των αντίστοιχων εργαλείων (mate) • Αναλύεται η διαδικασία δημιουργίας του μηχανολογικού σχεδίου ενός αντικειμένου (drawing) το οποίο έχει σχεδιαστεί σε τρεις διαστάσεις • Γίνεται λεπτομερής περιγραφή του λογισμικού πεπερασμένων στοιχείων (simulation) για την προσομοίωση της συμπεριφοράς (αντοχές, τάσεις, παραμορφώσεις, θερμοκρασιακό προφίλ, κ.α.) των αντικειμένων που έχουν σχεδιαστεί. Το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται για τη σχεδιαστική βελτιστοποίηση των αντικειμένων προκειμένου να πληρούν όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές με το βέλτιστο δυνατό τρόπο. Το μάθημα διδάσκεται στο Υπολογιστικό Κέντρο του τμήματος και η βαθμολογία προκύπτει από τα κουίζ/εξέταση που συμπληρώνουν οι φοιτητές σε κάθε μάθημα (δεν υπάρχει τελική εξέταση).
Λέξεις Κλειδιά
3D CAD, μηχανολογικό σχέδιο, βελτιστοποίηση, μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, Solidworks
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Όλο το μάθημα γινεται στο Υπολογιστικό Κεντρο του Τμήματος με χρηση του λογισμικου Solidworks
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Εργαστηριακή Άσκηση50
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών50
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η βαθμολογία του μαθήματος προκύπτει από 10 Quizz που γράφουν οι φοιτητές σε κάθε μάθημα (70 % του βαθμού) και από ομαδική εργασία που παρουσιάζουν στο τέλος του εξαμήνου (30 % του βαθμού). Δεν υπάρχει τελική εξέταση.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ (3D) ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ : ΤΟ SOLIDWORKS ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ, Κωνστανίνος Ανθυμίδης, Εκδότης Μάρκου Ι. Γεώργιος και ΣΙΑ, 2014 (Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41960363)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Solidworks Essentials, Training book, Dassault Systemes, 2015 Solidworks Simulation, Training book, Dassault Systemes, 2015 Solidworks Simulation Professional, Training book, Dassault Systemes, 2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-05-2020