Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΚαινοτομία και Επιχειρηματικότητα / Innovation and Entrepreneurship
ΚωδικόςΕΚ0100
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002079

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΕαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΚαινοτομία και Επιχειρηματικότητα
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Ιωάννης Μπακούρος
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600172533
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν κατακτήσει βασικές θεματικές ενότητες για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα θα έχουν αναπτύξει δεξιότητες, όπως η εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Το μάθημα αυτό φιλοδοξεί να συμβάλλει στην κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης στις σύγχρονες τεχνικές καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική παρουσίαση επιτυχημένων επιχειρηματικών πρακτικών. Η ύλη του μαθήματος αυτού κατανέμεται σε δύο μέρη ως εξής: Το πρώτο ασχολείται με τη διαδικασία της καινοτομίας και τη σχέση της με τη γνώση, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα, ενώ το δεύτερο μέρος με την επιχειρηματικότητα και τις αλληλεξαρτήσεις της με την καινοτομία και τα διάφορα συστήματα, τις πολιτικές καινοτομίας, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σύνταξη και ανάπτυξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου. Με το πέρας του μαθήματος ο φοιτητής θα μπορεί: α) Να απαριθμεί τα είδη της καινοτομίας, β) Να περιγράφει τις έννοιες της στάσης, ροπής και απόδοσης καινοτομίας, γ) Να κατονομάζει τη διαφορά μεταξύ καινοτομίας και εφεύρεσης, δ) Να περιγράφει τους τύπους και τα χαρακτηριστικά της καινοτομίας, ε) Να εφαρμόζει τα πρότυπα της διαδικασίας καινοτομίας, ζ) Να αναγνωρίζει τα συστήματα καινοτομίας και τα είδη της επιχειρηματικότητας, στ) Να επιλέγει κατάλληλα χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρηματικότητας, η) Να συγκρίνει πολιτικές καινοτομίας, και θ) Να συντάσσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
α) Παρουσίαση βασικών θεματικών ενοτήτων για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την ίδρυση, λειτουργία και τη διοίκηση μιας επιχείρησης (μικρού ή μεσαίου μεγέθους) β) ασκήσεις, εφαρμογές γ) Εργαστήρια δ) Μελέτες ανάλυσης περιπτώσεων ε) Σύνδεση με τις επιχειρήσεις (οργάνωση επισκέψεων, πρόσκληση επιχειρηματιών στ) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ζ) Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εφαρμογές κατάλληλου λογισμικού για business plan. Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει: α) Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα ως διαδικασία διαχείρισης, β) Πρακτικές επιχειρηματικότητας και καινοτομίας, γ) Δείκτες μέτρησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητα; στ) Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου (business plan) ζ) Εργαστηριακές Ασκήσεις, Εφαρμογές κατάλληλου λογισμικού για business plan.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις75
Σεμινάρια75
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Εκπαιδευτικό υλικό που έχει παραχθεί για το συγκεκριμένο μάθημα και παρουσιάζεται στο Blackboard
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Καραγιάννης Η.Γ. –Μπακούρος Ι.Λ.( 2010) «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα. Θεωρία – Πράξη» Εκδόσεις Σοφία 2. David Dawkins and Mark Freel (2007)" Επιχειρηματικότητα» Eκδόσεις Κριτική.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2020