ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι / BIOLOGY OF HORTICULTURAL PLANTS I
ΚωδικόςΝ502Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420001955

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΒΙΟΛΟΓΙΑ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600173860
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τι είναι αύξηση και ανάπτυξη των φυτών 2. γνωρίζουν την επίδραση του περιβάλλοντος στην αύξηση των φυτών και που καλλιεργείται κάθε φυτό 3. γνωρίζουν τις ρυθμιστικές ουσίες και την χρήση τους 4. εξοικειώνονται με την διεξαγωγή πειραμάτων και την παρατήρηση
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
* Αύξηση:Έννοιες αύξησης και ανάπτυξης, βιολογικός κύκλος φυτών, κατανομή αύξησης, καμπύλες αύξησης, το φυτικό κύτταρο ως βάση της αύξησης. * Παράγοντες που ρυθμίζουν την αύξηση: Γενετική σύσταση, νερό, ανόργανη θρέψη, οξυγόνο,CO2 και άλλα αέρια, θερμοκρασία (θερμοπεριοδισμός), φως (ένταση, ποιότητα, διάρκεια), βιοτικοί παράγοντες. * Ρυθμιστικές ουσίες της αύξησης των φυτών: Αυξίνες, γιββερελλίνες, κυτοκινίνες, ανασταλτικές ουσίες, επιβραδυντήρες, αιθυλένιο, πολυαμίνες, μπρασσινοστεροειδή, σαλικυλικό οξύ, ιασμονικό οξύ (ανακάλυψη, βιοσύνθεση, μεταβολισμός, μετακίνηση εντός του φυτού, πού απαντώνται, φυσιολογικές επιδράσεις, μηχανισμός δράσης, εφαρμογές στα οπωροκηπευτικά.
Λέξεις Κλειδιά
Αύξηση, Ανάπτυξη, Γενετική σύσταση, Παράγοντες περιβάλλοντος, ρυθμιστές αύξησης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις802,9
Εργαστηριακή Άσκηση572,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1405
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% γραπτές εξετάσεις μαθήματος και 20% από την συμμετοχή τους στη διεξαγωγή των ασκήσεων και της εξέτασης
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δ. Βογιατζής, Μ. Κουκουρίκου-Πετρίδου, Βιολογία Οπωροκηπευτικών Φυτών Ι, η αύξηση και οι παράγοντες που τη ρυθμίζουν. Εκδόσεις Γαρταγάνη (κωδικός Εύδοξος 3559)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2020