ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ / ISSUES OF FIRSTISTANCE, SECOND INSTANCE AND CASSATION TRIAL ACCORDING TO THE GREEK CODE OF CIVIL PROCEDURE - ISSUES OF ADR
ΚωδικόςΑΔΕΑ03
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016723

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Αστικό, Αστικό Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5
ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΥποχρεωτικό117,5
ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΕπιλογής117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΑΙΡΕΤΙΚΗΣ ΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠΟΛΔ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΘΕΣΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600178593
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αναμένεται ότι θα έχουν εμβαθύνει στο αντικείμενο του μαθήματος, θα προσεγγίζουν κριτικά την υπάρχουσα συναφή νομολογία και βιβλιογραφία, θα καλλιεργήσουν τις ικανότητές τους ως προς τη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση μελετών και θα είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν αυτοδύναμα νέα προβλήματα που ανακύπτουν στον χώρο της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και αναιρετικής δίκης καθώς και των εναλλακτικών τρόπων επίλυσης διαφορών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η θεματική αυτή ενότητα περιλαμβάνει το σύνολο της διαγνωστικής διαδικασίας ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων (τακτική και ειδικές διαδικασίες), καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών. Η συγκεκριμένη θεματική έχει καταρχήν ως σκοπό την εμβάθυνση στους δογματικά και πρακτικά σπουδαιότερους θεσμούς του γενικού μέρους της πολιτικής δικονομίας, του δικαίου αποδείξεως και όλων των ενδίκων μέσων, τακτικών και έκτακτων, το θεωρητικό υπόβαθρο των οποίων έχει διδαχθεί και σε προπτυχιακό επίπεδο. Το κύριο βάρος προσδίδεται εδώ στην έρευνα και την αξιολόγηση της πλούσιας νομολογίας που έχει διαπλασθεί στους τομείς αυτούς της διαγνωστικής δίκης και στη δυνατότητα να αξιοποιηθούν οι περί του δόγματος της πολιτικής δικονομίας γνώσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών σε πρακτικό επίπεδο. Στη ίδια θεματική εξετάζονται σε βάθος και οι νομοθετικά ρυθμισμένοι εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών, όπως η διαιτησία, η εξώδικη επίλυση της διαφοράς και ο θεσμός της διαμεσολάβησης.
Λέξεις Κλειδιά
διαγνωστική δίκη, εναλλακτικοί τρόποι επίλυσης των ιδιωτικών διαφορών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές δύνανται να επικοινωνούν με τους διδάσκοντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων702,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών88.53,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών (αξιοποιούνται και οι τρεις μέθοδοι με ίση βαρύτητα) - Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική) - Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική) - Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
31-01-2021