ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ / L5-2 GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS
ΚωδικόςΕ5-2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Καϊμάρης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002273

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 176
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό535

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600179252
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα • κατανοήσουν τους θεωρητικούς άξονες και τις βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ), των χωρικών και περιγραφικών δεδομένων, των τμημάτων ενός ΣΓΠ, των χωρικών φαινομένων και των μεθοδολογιών και τεχνικών μοντελοποίησης και απόδοσης των χωρικών φαινομένων, των χωρικών σχέσεων, της ανάλυσης δικτύων, κ.ά. • συνδέσουν θεωρία με πράξη μέσω της χρήσης λογισμικού ΣΓΠ • εκπαιδευτούν στις δομές του λογισμικού ενός ΣΓΠ. • εκπαιδευτούν σε εργαλεία δημιουργίας βάσεων δεδομένων και χωρικής ανάλυσης των δεδομένων. • εκπαιδευτούν στην επίλυση χωρικών προβλημάτων με την βοήθεια του λογισμικού.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στις βασικές έννοιες των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ). Ιστορική εξέλιξη των ΣΓΠ. Βασικές διαδικασίες και τμήματα ενός ΣΓΠ. Συλλογή δεδομένων. Χωρικά φαινόμενα, ιδιότητες, μεθοδολογίες και τεχνικές απόδοσης των χωρικών φαινομένων. Χωρικές σχέσεις (Τοπολογία, Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά των Φαινομένων, Ιδιότητες). Μορφές των Χωρικών Φαινομένων (Διανυσματικά, Ψηφιδωτά). Μεθοδολογία των περιγραφικών δεδομένων. Ψηφιακά Μοντέλα Εδάφους. Δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου εδάφους. Ανάλυση δικτύων. Η χρήση των ΣΓΠ σε συγγενείς επιστήμες με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάπτυξη του χώρου, την χωροταξία και την πολεοδομία. Τρόποι οργάνωσης και επιλογής ενός ΣΓΠ ανάλογα με τη εκάστοτε εφαρμογή. Πρακτική εφαρμογή των ΣΓΠ σε γνωστικά αντικείμενα του ΤΜΧΑ.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Η διδασκαλία της θεωρίας πραγματοποιείται στις αίθουσες του Τμήματος, αξιοποιώντας ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Οι εργαστηριακές ασκήσεις πραγματοποιούνται στις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών του Τμήματος, αξιοποιώντας τόσο λογισμικά ΣΓΠ, όσο και ηλεκτρονικά μέσα διδασκαλίας/παρουσίασης. Αναλυτικές πληροφορίες και δεδομένα του μαθήματος παρέχονται στο blackboard. Επίσης, είναι και ένα εργαλείο επικοινωνίας με τους φοιτητές (ανακοινώσεις, κ.α.).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις32
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων55
Φροντιστήριο26
Εξετάσεις2
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η εξέταση πραγματοποιείται αρχικά στις αίθουσες διδασκαλίας (Θεωρία) και στη συνέχεια στις νησίδες ηλεκτρονικών υπολογιστών (εργαστηριακές ασκήσεις) του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, μετά την ολοκλήρωση των 13 εβδομάδων διδασκαλίας. Η εξέταση του μαθήματος πραγματοποιείται στη Θεωρεία και στις Εργαστηριακές ασκήσεις. Μετά την εξέταση στη Θεωρεία, ακολουθεί την ίδια ημέρα η εξέταση στις Εργαστηριακές ασκήσεις. Συγκεκριμένα, στις νησίδες του Τμήματος, οι φοιτητές/φοιτήτριες καλούνται να λύσουν ασκήσεις, οι οποίες είναι παρόμοιες με τις ασκήσεις που διδάχθηκαν στη διάρκεια του εξαμήνου. Η εξέταση Θεωρίας είναι το 60%, και η εξέταση στο Εργαστήριο το 40% του τελικού βαθμού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών-Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις. ISBN: 978-960-9717-16-8. Συγγραφέας: Δημήτριος Ε. Καϊμάρης, Νικόλαος Καρανικόλας. Εισαγωγή στα συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών ArcGIS/ArcView. ISBN: 960-351-721-6. Συγγραφέας: Ζήσου, Αντώνιος Κ., Εκδόσεις: Σταμούλη Α.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ασκήσεις και δεδομένα σε ψηφιακή μορφή στο blackboad.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020