ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ / T3-1 EUROREAN INTEGRATION AND REGIONAL DISPARITIES: INSTITUTIONS AND POLICIES
ΚωδικόςΘ3-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕλένη Παπαδοπούλου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002318

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 151
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό324

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ:ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179260
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της Ε.Ε, και τη διαμόρφωση πολιτικών που έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Το μάθημα θα αναλύσει την πορεία της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης από την ίδρυση της μέχρι σήμερα, τα βασικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον τρόπο λειτουργίας των θεσμών και των Οργάνων της και τις διαδικασίες διαμόρφωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών. Επίσης θα παρουσιάσει την ύπαρξη περιφερειακών ανισοτήτων στο εσωτερικό της Ε.Ε., τη διαχρονική τους εξέλιξη και την παράλληλη ανάπτυξη πολιτικών για τη μείωση τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Περιφερειακές ανισότητες: βασικές έννοιες, κυριότεροι δείκτες μέτρησης, σχέση με πλαίσιο αναφοράς (εθνικό επίπεδο, ευρωπαϊκό επίπεδο, κλπ) • Οι περιφερειακές ανισότητες στην Ε.Ε : διαχρονική εξέλιξη των βασικών μεγεθών – διεύρυνση της Ε.Ε και διεύρυνση των ανισοτήτων (μεταξύ κρατών και μεταξύ περιφερειών). • Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και πολιτικές συνοχής. Η κοινωνική και οικονομική συνοχή ως απαραίτητος στόχος της διαδικασίας πολιτικής ολοκλήρωσης. Βασικά ορόσημα (ενιαία πράξη, οικονομική και νομισματική ένωση, διαδοχικές διευρύνσεις της Ε.Ε) • Βασικά στοιχεία λειτουργίας της Ε.Ε: Θεσμικό πλαίσιο, Όργανα της Ε.Ε, πολιτικές και πόροι της Ε.Ε • Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική: διαχρονική εξέλιξη, ορόσημα, βασικές αρχές και εργαλεία (προγραμματισμός, ολοκληρωμένες προσεγγίσεις, εταιρικότητα, προσθετικότητα, αξιολόγηση,) Από τα ΜΟΠ στο ΕΣΠΑ. • Διάρθρωση των ΚΠΣ και ΕΣΠΑ. Βασική ορολογία: επιχειρησιακά προγράμματα, μέτρα, δράσεις. Δομές διαχείρισης, προβλήματα διαχείρισης. Διαδικασίες αξιολόγησης (ex ante, on going, ex-post) . Νέα Προγραμματική περίοδος 2014-2020. Η νέα πολιτική Συνοχής και η Ευρώπη 2020
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις σε ppt, αναφορά σε συναφείς ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Υπουργείου Ανάπτυξης
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο13
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις στο τέλεος του εξαμήνου. Προαιρετικές εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Συμμετοχή στο μάθημα
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ελένη Ι. Παπαδοπούλου, Νικόλαος Δ. Χασάναγας, «Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση από τη γένεση στην κρίση : Θεωρία, Ιστορικό, θεσμοί, Πολιτικές» Εκδόσεις Γράφημα, 2011 Ν. Μαραβέγιας, Μ. Τσινισιζέλης (επιμ.), Νέα Ευρωπαϊκή Ένωση: Οργάνωση και Πολιτικές – 50 χρόνια», , 2007, εκδ. Θεμέλιο Αναπτυσσόμενες περιφέρειες, αναπτυσσόμενη Ευρώπη: Τέταρτη έκθεση για την οικονομική και κοινωνική συνοχή, Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις του διδάσκοντος. Στοιχεία και κείμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Οικονομίας
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-01-2018