ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ / T9-E1 ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT OF TOURISM
ΚωδικόςΘ9-Ε1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002349

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 69
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179275
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές: - θα έχουν κατανοήσει τη λειτουργική διασύνδεσης της τουριστικής δραστηριότητας σε σχέση με την ανάπτυξη και το περιβάλλον. - θα έχουν εξασκηθεί στην ανάλυση του τουριστικού χώρου με τη βοήθεια μορφολογικών και εξελικτικών μοντέλων τουριστικής ανάπτυξης - θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία, το περιβάλλον και την τοπική κοινωνία. - Θα έχουν εξοικειωθεί με τη θεωρία και τις πολιτικές της βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης (ΒΤΑ) καθώς και με τις βασικές αρχές σχεδιασμού της ΒΤΑ. - θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. - Θα έχουν κατανοήσει το ρόλο του εναλλακτικού τουρισμού για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Παράμετροι τουριστικής ζήτησης και προσφοράς, πρότυπα τουριστικής ανάπτυξης. - Διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος - Ποιότητα και τοπικά σύμφωνα ποιότητας στον τουρισμό - Εναλλακτικός τουρισμός στην ύπαιθρο - Αγροτουρισμός, Οικοτουρισμός, Ιαματικός τουρισμός, Οινικός τουρισμός και άλλες ειδικές μορφές τουρισμού. - Η σχέση τουρισμού, ανάπτυξης, περιβάλλοντος και τοπικής κοινωνίας. - Επιπτώσεις του τουρισμού στον φυσικό και δομημένο περιβάλλον - Πολιτικές για τον τουρισμό και το περιβάλλον (αρχές και πολιτικές βιώσιμης ανάπτυξης του τουρισμού, ειδικές εφαρμογές σε χαρακτηριστικές τουριστικές περιοχές). - Φορείς και μέσα άσκησης πολιτικής για τον τουρισμό και το περιβάλλον. - Σχεδιασμός για τον τουρισμό και το περιβάλλον (θεωρία, προσεγγίσεις, βασικές αρχές και εργαλεία σχεδιασμού). - Υλοποίηση και τρόποι άσκησης τουριστικού σχεδιασμού. Μέτρηση τουριστικών επιπτώσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων39
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις2
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
80% τελικές εξετάσεις, 20% ασκήσεις/εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [23037]: Τουριστική ανάπτυξη και σχεδιασμός, Ανδριώτης Κωνσταντίνος Β. Βιβλίο [59367724]: Θεωρητικές προσεγγίσεις στον τουρισμό, Λαγός Δημήτρης Γ. Βιβλίο [11480]: Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον, Κοκκώσης Χάρης,Τσάρτας Πάρις
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2020