ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ / T9-E2 SPATIAL PLANNING SYSTEMS
ΚωδικόςΘ9-Ε2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002350

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 35
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179276
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Η κατανόηση της σφαιρικής προσέγγισης των θεωριών χωρικού σχεδιασμού με βάση τις διαφορετικές ‘σχολές’ οι οποίες έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 50 χρόνια • Η εξοικείωση με τα χαρακτηριστικά των διαφόρων συστημάτων χωρικού σχεδιασμού σε σχέση με το εκάστοτε θεωρητικό και κοινωνικο-οικονομικό πλαίσιο. • Η εμβάθυνση στην εξέλιξη και στο ισχύον πλαίσιο του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα από τον πολεοδομικό μέχρι τον χωροταξικό σχεδιασμό.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ο χωρικός σχεδιασμός: προσεγγίσεις για το περιεχόμενο και τον ορισμό της έννοιας 2. Η εξέλιξη του χωρικού σχεδιασμού και οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωσή του 3. Οι διαφορετικές τυπολογίες των ευρωπαϊκών συστημάτων χωρικού σχεδιασμού 4. Τα ευρωπαϊκά συστήματα χωρικού σχεδιασμού στις διαφορετικές κλίμακες του χώρου (πόλη, περιφέρεια, χώρα, μεγάλες γεωγραφικές ενότητες) 5. Ο στρατηγικός και ο ρυθμιστικός χαρακτήρας του χωρικού σχεδιασμού 6. Χωρικός σχεδιασμός και χωρική διακυβέρνηση 7. Η εξέλιξη και τα χαρακτηριστικά του συστήματος χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: επίπεδα, πολιτικές, θεσμοί και σύγχρονα ζητήματα χωρικής ανάπτυξης
Λέξεις Κλειδιά
συστήματα χωρικού σχεδιασμού, στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, ρυθμιστικός χωρικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων42
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών24
Εξετάσεις3
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτές εξετάσεις (80%) 2. Συγγραφή και παρουσίαση μικρής εργασίας (20%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Ανδρικοπούλου Ε., Γιαννακού Α., Καυκαλάς Γ., Πιτσιάβα-Λατινοπούλου Μ. 2014. Πόλη και Πολεοδομικές Πρακτικές για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη, 2η αναθεωρημένη έκδοση, Κριτική, Αθήνα. 2. Βασενχόβεν Λ., Σαπουντζάκη Κ., Γιαννίρης Ι., Ασπρογέρακας Ε., Παγώνης Θ. (2010), Χωρική Διακυβέρνηση, Θεωρία, Ευρωπαϊκή εμπειρία και η περίπτωση της Ελλάδας, Κριτική, Αθήνα. 3. Γιαννακούρου Γ. (2019) Δίκαιο Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα 4. Κυβέλου Σ. (2009) Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση, Κριτική, Αθήνα 1. Andrikopoulou Ε., Yiannakou Α., Kafkalas G., Pitsiava-Latinopoulou Μ. (2014) City and Planning Practices for Sustainable Development, Kritiki, Athens (in Greek). 2. Wassenhoven L., Sapoutzaki K. Gianniris I. Asprogerakas V. & A. Pagonis (2010) Territorial Governance: Theory, European Experience and the case of Greece, Kritiki, Athens (in Greek). 3. Giannakourou G. (2019) Urban and Regional Planning Law, Law Library, Athens (in Greek). 4. Kyvelou S. (2009) From spatial planning to spatial management, Kritiki, Athens (in Greek).
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-09-2020