ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / PS3-1 URBAN PLANNING
ΚωδικόςΣΕ3-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002371

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 132
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό328

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600179291
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα μπορούν: - να αντιλαμβάνονται τις βασικές έννοιες δομής και οργάνωσης του αστικού και εξωαστικού χώρου - να κατανοούν τη χωρική οργάνωση ενός αστικού συστήματος και τη συσχέτιση του με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τα θεσμοθετημένα πολεοδομικά σχέδια - να κάνουν επιτόπια έρευνα καταγραφής των χρήσεων γης στον αστικό και περιαστικό χώρο - να συνθέτουν στοιχεία από τις επιτόπιες καταγραφές και από δευτερογενή δεδομένα, στα πλαίσια της πολεοδομικής ανάλυσης - να κατασκευάζουν χάρτες αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, για διάφορες κλίμακες του χώρου, από τη χωροταξική έως και την πολεοδομική - να εξοικειωθούν με βασικά εργαλεία ανάλυσης και διάγνωσης της αστικής ανάπτυξης και πολεοδομικής οργάνωσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Α. ΘΕΩΡΙΑ-ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ Το μάθημα τεκμηριώνει το σκοπό και τα αντικείμενα των πολεοδομικών σχεδίων ως εργαλείων οργάνωσης και ρύθμισης του χώρου. Αναλύονται κρίσιμες έννοιες που σχετίζονται με τον πολεοδομικό σχεδιασμό όπως: - πολεοδομημένος χώρος και οι διάφοροι τύποι πολεοδομικών σχεδίων ανά επίπεδο σχεδιασμού. - σστική και εξωαστική ανάπτυξη και δόμηση και ο τρόπος που σχεδιάζεται ο αστικός και εξωαστικός χώρος. - δομικά στοιχεία ενός οικισμού: πολεοδομική οργάνωση, χρήσεις γης και πολεοδομικές λειτουργίες, δίκτυα, αστική φυσιογνωμία. - πολεοδομική ενότητα και βασικά στοιχεία για το σχεδιασμό της, μεθοδολογία επιτόπιας αυτοψίας. Β. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ – ΕΡΓΑΣΙΑ Το μάθημα εστιάζεται στην επεξεργασία ενός συγκεκριμένου θέματος εφαρμογής που καλύπτει τη γεωγραφική περιοχή ενός Δήμου αστικής περιοχής, για τον οποίο μελετώνται από δευτερογενείς πηγές καθώς και με επιτόπιες αυτοψίες και καταγραφές τα βασικά χωροταξικά δεδομένα, η οικιστική δομή και οι τάσεις αστικής και εξωστικής ανάπτυξης, η πολεοδομική δομή και τα βασικά χαρακτηριστικά οργάνωσης των οικισμών. Η επεξεργασία του θέματος γίνεται κατά στάδια και με ενιαία για όλες τις ομάδες μεθοδολογία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξοικείωση των φοιτητών με την καταγραφή δεδομένων του αστικού και εξωαστικού χώρου και με τη σύνθεση διαφόρων μεθόδων και πηγών σε διάφορες κλίμακες του χώρου.
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση εποπτικών μέσων (π.χ. power point) στις διαλέξεις Θεωρίας. Χρήση προγραμμάτων σχεδιασμού (AUTOCAD, ARCGIS) για τη σύνταξη χαρτών και υποβάθρων απαραίτητων για τη διεξαγωγή της άσκησης. Όλες οι διαλέξεις αναρτούνται στο Blackboard. Μέσω του Blackboard γίνεται επίσης και η διάθεση του απαραίτητου υλικού για τη διεξαγωγή της εργασίας (υπόβαθρα χαρτών, νομοθετικά κείμενα, οδηγίες κ.α.). Εκτεταμένη χρήση του Blackboard γίνεται και για την επικοινωνία με τους φοιτητές (email, ανακοινώσεις).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Εκπόνηση μελέτης (project)78
Εξετάσεις2
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η διαμόρφωση του τελικού βαθμού προκύπτει ως εξής: •Προφορικές εξετάσεις στη θεωρία :20% •Εργασία 80% Υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια αξιολόγησης σε κάθε στάδιο της εργασίας όπως αναφέρονται στο σχετικό σχεδιάγραμμα (syllabus)του μαθήματος το οποίο είναι διαθέσιμο στο https://blackboard.lib.auth.gr/webapps/portal/frameset.jsp?tab_tab_group_id=_2_1&url=%2Fwebapps%2Fblackboard%2Fexecute%2Flauncher%3Ftype%3DCourse%26id%3D_1575_1%26url%3D
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Αραβαντινός Α., Πολεοδομικός Σχεδιασμός, Εκδόσεις Συμμετρία, εκδ. 2007 Οικονόμου Δ. , Πετράκος Γ. (1999) Η Ανάπτυξη των Ελληνικών πόλεων, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας Χριστοδούλου, Χ. (2015) Τοπία αστική διάχυσης. Αστικοποίηση και Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Η περιφέρεια της Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Στα πλαίσια του μαθήματος είναι διαθέσιμα σε ηλεκτρονική μορφή διάφορα επιστημονικά άρθρα και βιβλιογραφικό υλικό σχετικά με το αντικείμενο του μαθήματος, καθώς και παραδείγματα από μελέτες πολεοδομικού σχεδιασμού
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2020