ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / PS5-1 REGIONAL SPATIAL PLANNING
ΚωδικόςΣΕ5-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαριλένα Παπαγεωργίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002373

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό538

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600179292
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές: - Θα εξοικειωθούν με τις κύριες έννοιες, τον ρόλο και τα χαρακτηριστικά του χωροταξικού σχεδιασμού ως μια μορφή «καθολικού / περιεκτικού» σχεδιασμού του χώρου, καθώς και με τον σύγχρονο στρατηγικό χαρακτήρα του - Θα αντιλαμβάνονται τη σχέση του χωροταξικού σχεδιασμού με άλλες κλίμακες χώρου / σχεδιασμού καθώς και τα κρίσιμα ερωτήματα και προκλήσεις στα οποία καλείται να απαντήσει - Θα εξοικειωθούν με τις μεθόδους και τα εργαλεία του χωροταξικού σχεδιασμού και την πρακτική στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα ώστε να είναι σε θέση να συντάξουν ένα χωροταξικό σχέδιο.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
• Ρόλος και χαρακτηριστικά του χωροταξικού σχεδιασμού: εξέλιξη στο επίπεδο της θεωρίας και της πολιτικής. • Θεσμικό πλαίσιο και εφαρμογές χωροταξικού σχεδιασμού στην Ελλάδα: εξέλιξη και σύγχρονα χαρακτηριστικά. • Ο χωροταξικός σχεδιασμός ως «φυσικός» σχεδιασμός – η σχέση του (συνέργια και διαφοροποίηση) με τη γεωγραφία και τον αναπτυξιακό προγραμματισμό. • Οι κλίμακες του χωροταξικού σχεδιασμού και η σχέση του με τον πολεοδομικό σχεδιασμό. • Σύγχρονες πλευρές και διαδικασίες του χωροταξικού σχεδιασμού: περιβαλλοντικός χωρικός σχεδιασμός, στρατηγικός χωρικός σχεδιασμός, χωρική διακυβέρνηση. • Έννοιες και εργαλεία του χωροταξικού σχεδιασμού: χωρική οργάνωση γεωγραφικών / λειτουργικών χωρικών ενοτήτων, υποδομών, δικτύων, δραστηριοτήτων, χωροθέτηση δραστηριοτήτων, σχεδιασμός χρήσεων γης. • Η μεθοδολογία του χωροταξικού σχεδιασμού: περιεχόμενα και προδιαγραφές χωροταξικών σχεδίων, διαδικασία εκπόνησης. Η εξοικείωση με τα παραπάνω επιδιώκεται κυρίως με την εκπόνηση συνθετικής εργασίας στην κλίμακα της περιφέρειας από ομάδες φοιτητών / φοιτητριών. Κάθε μάθημα περιλαμβάνει: (α) σύντομες διαλέξεις από τη διδακτική ομάδα, (β) συζήτηση και επεξεργασία του θέματος της εργασίας στο σύνολο της τάξης και κατά ομάδα (διορθώσεις).
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο26
Εκπόνηση μελέτης (project)84
Εξετάσεις2
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με βάση γραπτές εξετάσεις (30% του βαθμού) και ασκήσεις - εργασία (70% του βαθμού). Απαραίτητη είναι η παρακολούθηση και η συμμετοχή στις διορθώσεις.Ειδικότερα για το 70% ισχύει: • Άσκηση: 5% • Προπαράδοση Α΄ μέρους θέματος: 30% • Προπαράδοση Β΄ μέρους θέματος: 35%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΤΜΧΑ ΑΠΘ (συλλογικός τόμος) (2015) Χώρου Ζητήματα, εκδόσεις Ζήτη Κυβέλλου Σ. (2010) Χώρου ζητήματα, εκδόσεις Κριτική
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σειρά άρθρων και βιβλίων είναι διαθέσιμα μόνο για το μάθημα στη βιβλιοθήκη του Τμήματος
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020