ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / TREATMENT OF ADDICTS IN CONFINEMENT STRUCTURES AND OPEN TREATMENT PROGRAMS
ΚωδικόςΠΙΥ02
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΝομικής
Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Κύπρος)
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600003026

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΣΕ ΔΟΜΕΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600179594
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν κριθεί θετικά με βάση τη διαδικασία εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν αποκτήσει μια αναλυτική εικόνα για τις δυνατότητες που παρέχει το ισχύον δίκαιο σε εξαρτημένα άτομα που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ναρκωτικών ή άλλα αδικήματα να λαμβάνουν ευεργετήματα σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης ή / και της έκτισης της ποινής τους μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, είτε αυτά είναι ανοιχτά είτε λαμβάνουν χώρα εντός δομών εγκλεισμού. Παραπέρα, οι φοιτητές θα έχουν αποκομίσει γνώσεις σχετικά με τη διάδοση της χρήσης ουσιών στον πληθυσμό των φυλακισμένων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, τις θεραπευτικές προσεγγίσεις που εφαρμόζονται και τις συνθηκες που επικρατούν στις φυλακές. Μέσα από τη διερεύνηση του πλαισίου από την φυλάκιση εως την αποφυλάκιση οι φοιτητές θα γνωρίσου, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο τα διεθνώς αναγνωρισμένα δικαιώματα των φυλακισμένων σύμφωνα με το ευρωπαικό και το διεθνές δίκαιο εφαρμόζονται στους φυλακισμένους με προβλήματα χρήσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται αναλυτικά και κριτικά οι δυνατότητες που παρέχει το ισχύον δίκαιο σε εξαρτημένα άτομα που διώκονται ή έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ναρκωτικών ή άλλα αδικήματα να λαμβάνουν ευεργετήματα σε όλα τα στάδια της ποινικής δίκης ή / και της έκτισης της ποινής τους μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης, είτε αυτά είναι ανοιχτά είτε λαμβάνουν χώρα εντός δομών εγκλεισμούτα. Επίσης εξετάζονται τα διαθέσιμα ποσοτικά και ποιτικά στοιχεία σχετικά με τους πληθυσμό των φυλακισμένων στην Ευρώπη και την Ελλάδα, εστιάζοντας στην ενέσιμη χρήση και σε άλλες υψηλου κινδύνου για την υγεία συμπεριφορές, τα κυρίαρχα θεραπευτικά μοντέλα, και τα ευρωπαικά μοντέλα διοίκησης των φυλακών σε σχέση με θέματα υγείας και επανεξετάζονται οι εθνικές πολιτικές των χωρών μελών για τη δημόσια υγεία. Τέλος γίνεται μία επισκόπηση των υπηρεσιών φροντίδας σε θέματα εξαρτήσεων, από τη φυλάκιση μέχρι την αποφυλάκιση σε εθνικό και ευρωπαικό επίπεδο.
Λέξεις Κλειδιά
εξάρτηση, εξαρτημένος χρήστης, παραβατικότητα, ναρκωτικά, ψυχοτρόπες ουσίες, αντεγκληματική πολιτική, πολιτική περί ναρκωτικών, πολιτική υγείας, Ανθρωπινα δικαιώματα,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Κείμενα Διεθνούς Αντεγκληματικής Πολιτικής, άρθρα
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου187.57,5
Σύνολο187.57,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή ή προφορική εξέταση στο τέλος του εξαμήνου σε σχέση με το σύνολο της ύλης που αποτέλεσε αντικείμενο σνάλυσης στις διαλέξεις και τις σεμιναριακές εργασίες των φοιτητών. Αξιολόγηση της γραπτής εργασίας που έχει αναληφθεί από κάθε σπουδαστή κατά την έναρξη των μαθημάτων.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Κ. ΚΟΣΜΑΤΟΣ, Ναρκωτικά, κατ' άρθρο ερμηνεία ν. 4139/2013, εκδ. Σάκκουλα, 3η έκδ., 2013 ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα, εκδ. Σάκκουλα, 4η έκδ., 2014 ΠΑΥΛΟΥ Σ., Α. ΣΑΜΙΟΣ, Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι, Ναρκωτικά, εκδ. Δίκαιο και Οικονομία Π.Ν. Σάκκουλας, 2014
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.), Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Επιμ., 2013). Ετήσια Έκθεση 2012 για την κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών και των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα.Ετήσια Έκθεση για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα του 2014, δημοσιοποίηση από το ΕΚΤΕΠΝ τον Απρίλιο του 2015: http://www.ektepn.gr/ Παπαχρήστου, Δ. (2012). Συνθήκες διαβίωσης και υγειονομική περίθαλψη των κρατουμένων. Σε: Α. Γ. Πιτσελά (Επιμ.), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών Τμήματος Νομικής. Ο Δρόμος προς τη Δικαιοσύνη. Συνέδριο προς τιμή του ομότιμου καθηγητή Στέργιου Αλεξιάδη (343-373). Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Παρασκευόπουλου, Ν. (2014). Η καταστολή της διάδοσης των ναρκωτικών στην Ελλάδα. Έκδ. 4η. Αθήνα, Θεσσαλονίκη: Σάκκουλα. Πλαίσιο Λιετουργίας Θεραπευτικών δομών ΟΚΑΝΑ (2012), ΟΚΑΝΑ, 2012 Πουλόπουλος, Χ. (2011), Κοινωνική εργασία και εξαρτήσεις. Οι κοινότητες της αλλαγής, Εκδόσεις Τόπος, Αθήνα De Leon, G. (2010). Therapeutic communities in the new millennium. Clinical Addiction Psychiatry, Cambridge University Press,PP.62 -71 Παπαναστασάτος Γ. (2007), Θεραπευτικές Κοινότητες και Κοινωνική Ένταξη των Εξαρτημένων από ουσίες χρηστών : Η Ελληνική Εμπειρία, Αδημοσίευτη Διδακτορική Διατριβή, Πάντειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Τομέας Εγκληματολογίας, Αθήνα Πουλόπουλος, Χ. (2005), Εξαρτήσεις: Οι θεραπευτικές κοινότητες. Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα. De Leon, G. (2000). The Therapeutic Community. Theory, Model, and Method. New York, Springer Publishing De Leon, G.(1997). Community as method. Therapeutic Communities for Special Populations and Special Settings. Westport, CT: Greenwood Publishing Group, Inc. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA). European Drug Report 2015: Trends and Developments: http://www.emcdda.europa.eu/edr2015
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-04-2021