ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ / Forest Constructions
Κωδικός306Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000136

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600179905
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Γερμανικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δασική Οδοποιία, Οικοδομική και Δομικά Υλικά
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση οι φοιτητές/τριες θα αποκτήσουν τις ακόλουθες γνώσεις, ικανότητες ή δεξιότητες: Ικανότητα στην επιλογή των δομικών υλικών και κατασκευών ανάλογα με το τεχνικό έργο που πρόκειται να δομηθεί, Ικανότητα στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό και κατασκευή δασοτεχνικών έργων αναψυχής, ξύλινα οικήματα, Ικανότητα στην εκπόνηση μελέτών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δασοτεχνικών έργων και κατασκευών στη φύση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικές αρχές και μέθοδοι κατασκευής, στοιχεία οπλισμένου σκυροδέματος, υπολογισμός και κατασκευή οχετών, μορφές και υπολογισμός τοίχων αντιστήριξης, τύποι και υπολογισμός γεφυρών, ξύλινες κατασκευές και τεχνικά - θερμοφυσικά τους χαρακτηριστικά, στατικοί υπολογισμοί δασοτεχνικών έργων και έλεγχος ευστάθειας αυτών. Παράμετροι περιβαλλοντικών παραμέτρων και κριτηρίων στις κατασκευές και του περιβαλλοντικού τους σχεδιασμού
Λέξεις Κλειδιά
Δασικές κατασκευές, στατικός έλεγχος και διαστασιολόγηση δασικών γεφυρών, μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων του οδικού δικτύου και ξύλινων ή δομικών οικημάτων στη φύση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαλέξεις και εργαστήρια σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν εξ΄αποστάσεως: μέσω Ζοομ και μέσω elearning ιστοσελίδας υλικό μέσω ιστοσελίδας του Εργαστηρίου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών23
Εξετάσεις5
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επίτευξη των μαθησιακών στόχων αξιολογείται με βάση: 1. Διαλέξεις θεωρίας και γραπτή εξέταση στην διδαχθείσα ύλη 2. Εργαστήρια ασκήσεων με φυσική υποχρεωτική παρουσία. 3. Εργασία μετά από επιλογή από λίστα σχετικών θεμάτων από τη διδαχθείσα ύλη Οι βαθμολογική βαρύτητα των ανωτέρω είναι: 1. Παράδοση εργαστηριακών ασκήσεων 20% 2. Παράδοση Εργασίας με συγκεκριμένο θέμα: 20% 3. Γραπτή εξέταση Θεωρίας 60% παρακολούθηση θεωρίας και Εργαστηρίων, ομαδική συζήτηση θεμάτων αιχμής και διεθνούς βιβλιογραφίας, γραπτή και προφορική εξέταση, εξετάσεις ή διαλέξεις εξ΄αποστάσεως κατά περίπτωση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΔΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 7950 Έκδοση: 1/2004 Συγγραφείς: ΔΟΥΚΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ-ΚΟΣΜΑΣ ISBN: 960-7425-78-2 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Γιαχούδης & ΣIA O.E. 2. Κατασκευές Οπλισμένου Σκυροδέματος Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 9693 Έκδοση: 1η εκδ./2002 Συγγραφείς: Χουλιάρας Ιωάννης Γ. ISBN: 978-960-7530-31-8 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Α. ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Available at the e-learning platform
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-10-2021