ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ / MOBILE APPLICATIONS DEVELOPMENT
ΚωδικόςNNA-06-04
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΧρήστος Κατσάνος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018376

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Πληροφορικής (2019-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 156
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗ635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600180131
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Γνώσεις αντικεμενοστρεφούς προγραμματισμού, JAVA
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνωστικά: - Να περιγράφει τις βασικές προκλήσεις που αφορούν στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών. - Να περιγράφει την αρχιτεκτονική των λειτουργικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε κινητές συσκευές (π.χ. Android). Δεξιότητες: - Να σχεδιάζει τη διεπιφάνεια χρήσης εφαρμογών κινητών συσκευών βάσει σχετικών σχεδιαστικών αρχών και οδηγιών. - Να χρησιμοποιεί κατάλληλα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (π.χ. Android Studio) για την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών. - Να αξιολογεί εφαρμογές κινητών συσκευών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών. Προκλήσεις κατά την ανάπτυξη εφαρμογών κινητών συσκευών. Προγραμματισμός με περιορισμένους υπολογιστικούς πόρους. Υλικό και λειτουργικό σύστημα κινητών συσκευών. Ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών. Βασικές έννοιες σχεδίασης και ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών. Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήσης εφαρμογών κινητών συσκευών. Δια-διεργασιακή επικοινωνία. Χειρισμός δεδομένων και ΒΔ σε κινητές συσκευές. Υπηρεσίες προσδιορισμού θέσης κινητών συσκευών. Υπηρεσίες επικοινωνίας και διαδικτύωσης κινητών συσκευών. Χειρισμός και προγραμματισμός αισθητήρων κινητών συσκευών. Αξιολόγηση εφαρμογών φορητών συσκευών.
Λέξεις Κλειδιά
Κινητή συσκευή, Ανάπτυξη εφαρμογών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών σε υπολογιστή και εξειδικευμένου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών στη διδασκαλία. Χρήση Συστήματος Διαχειρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων33
Εκπόνηση μελέτης (project)50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Deitel P., Deitel H., Deitel A. (2014). Android προγραμματισμός. Χ. Γκιούρδα & ΣΙΑ Α.Ε., 2η έκδοση. Κωδικός στον εύξοδο: 41960295 2) Έλληνας Ι., Έλληνας Ν. (2014). Εισαγωγή στον προγραμματισμό Android, 1η έκδοση. Εκδόσεις Α. Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. Κωδικός στον εύξοδο: 41954973
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1) DiMarzio J.F. (2016). Beginning Android Programming with Android Studio [electronic resource]. John Wiley & Sons, Inc. Κωδικός στον εύξοδο: 80500522 2) Iversen J. and Eierman M. (2014). Learning Mobile App Development: A Hands-on Guide to Building Apps with iOS and Android, Addison-Wesley Professional, 2014 3) Jackson W. (2017). Android Apps for Absolute Beginners, 4th edition [electronic resource]. Κωδικός στον εύξοδο: 75481715 4) Yener M., Dundar O. (2016). Expert Android Studio [electronic resource]. Κωδικός στον εύξοδο: 80506333
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-05-2021