ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / T9-1 Methodology for conducting a dissertation project
ΚωδικόςΘ9-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019956

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 77
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό958

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600180361
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για τη Δήλωση του μαθήματος απαιτείται να έχουν συμπληρωθεί 180 ΔΜ/ECTS
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/τριες θα μπορούν: - να σχεδιάζουν και να εκπονούν ένα μικρό ερευνητικό θέμα - να αναζητούν επιστημονικές βιβλιογραφικές πηγές και άλλα δευτερογενή δεδομένα και να τα συνθέτουν κριτικά - να χρησιμοποιούν τις πηγές σεβόμενοι/σεβόμενες τους κανόνες αποφυγής της λογοκλοπής - να επιλέγουν και εφαρμόζουν τις κατάλληλες ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας - να γνωρίζουν τους κανόνες συγγραφής μιας εργασίας, ως προς το ύφος και την δομή της, και να τους εφαρμόζουν σε ένα μικρής έκτασης ερευνητικό θέμα - να οργανώνουν αποτελεσματικά την οπτική παρουσίαση (powerpoint) μιας εργασίας - να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για να προτείνουν και να αναλάβουν θέμα διπλωματικής εργασίας και να τη φέρουν επιτυχώς εις πέρας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα ακολουθεί τα βήματα εκπόνησης ενός ερευνητικού θέματος, τόσο γενικά όσο και μέσα από παραδείγματα από τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύει το Τμήμα. Το περιεχόμενό του οργανώνεται σε 4 βασικές ενότητες: 1. Σχεδιασμός και οργάνωση ενός ερευνητικού θέματος - Από την ιδέα στην πράξη: ερευνητικοί στόχοι, υποθέσεις και ερωτήματα - Θεωρητική τεκμηρίωση και εμπειρική διερεύνηση 2. Βιβλιογραφική έρευνα και ανασκόπηση: - Αναζήτηση βιβλιογραφικών και άλλων πηγών, αξιολόγησή και διαλογή τους - Κριτική και συνθετική αξιοποιήση βιβλιογραφικών πηγών - Βιβλιογραφικές παραπομπές και αναφορές σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 3. Εμπειρική έρευνα - Επιλογή της κατάλληλης μεθοδολογίας - Αναζήτηση και επεξεργασία δευτερογενών ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων - Διεξαγωγή έρευνας πεδίου 4. Συγγραφή και παρουσίαση - Ακαδημαϊκό ύφος - Οργάνωση και δομή πτυχιακής διπλωματικής εργασίας - Αποτελεσματική οπτική επικοινωνία και προφορική παρουσίαση της εργασίας
Λέξεις Κλειδιά
σχεδιασμός έρευνας, βιβλιογραφική επισκόπηση, εξαγωγή συμπερασμάτων, παρουσίαση αποτελεσμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Σεμινάρια13
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων52
Φροντιστήριο13
Εκπόνηση μελέτης (project)60
Συγγραφή εργασίας / εργασιών44
Σύνολο208
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει βασικό σύγγραμμα. Επιλέγονται από τα εξής: - Φραγκομίχαλος Κώστας Ε. (2003) Η στρατηγική της επικοινωνίας, Εκδόσεις Γρηγόρη ΟΕ [Κωδ. Εύδοξος 22542]. - Σιάρδος Γεώργιος Κ. (2009) Μεθοδολογία κοινωνιολογικής έρευνας, εκδ. Ζήτη Π & Σία [Κωδ. Εύδοξος 11107]. - Umberto Eco: Πως γίνεται μια διπλωματική εργασία, εκδ. Καπόλα Κ.Π. [Κωδ. Εύδοξος 4843] - Joyner Randy L. Συγγραφή διπλωματικής εργασίας και διατριβής, εκδ. Ι. Κωσνταντάρας [Κωδ. Εύδοξος 86201088] Πρόσθετο υλικό του μαθήματος διανέμεται στη διάρκεια των διαλέξεων ή/και αναρτάται στο e-learning.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Ίσαρη, Φ., Πουρκός, Μ., 2015. Ποιοτική μεθοδολογία έρευνας. [ηλεκτρ. βιβλ.] Αθήνα:Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Διαθέσιμο στο: http://hdl.handle.net/11419/5826 - ΑΠΘ. 2016. Οδηγός Σύνταξης Εργασίας. Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης ΑΠΘ, https://www.lib.auth.gr/sites/default/files/docs_files/Calculator.pdf
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020