Η ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / T9-E3 LAND USE PLANNING
ΚωδικόςΘ9-Ε3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓεωργία Ποζουκίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019957

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 64
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΗ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180362
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές θα μπορούν: -να κατανοούν τη συσχέτιση των χρήσεων γης και των βασικών συνιστωσών διαμόρφωσης του χώρου -να συνθέτουν πληροφορία για την κατανόηση της χωροθέτηση λειτουργιών σε σχέση με τους θεσμούς, τις πολιτικές και τα εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης
Γενικές Ικανότητες
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικός στόχος του μαθήματος είναι η εμβάθυνση σε θέματα σχεδιασμού χρήσεων γης ως κεντρικό ζήτημα του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού. Προς αυτή την κατεύθυνση διερευνώνται θεωρίες σχεδιασμού χρήσης γης και χωροθέτησης λειτουργιών που βασίζονται σε οικονομικές προσεγγίσεις όπως επίσης και πιο πρόσφατες προσεγγίσεις π.χ. της οικοσυστιμικής προσέγγισης και της τοποκεντρικής θεώρησης. Γίνεται αναφορά σε βασικές πολιτικές που προωθούνται από την ΕΕ σε σχέση με το σχεδιασμό χρήσεων γης και τα κυριότερα ζητήματα που αναδεικνύονται στο πλαίσιο της ανθεκτικής και αειφορικής ανάπτυξης. Παρουσιάζονται εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης όπως κανονιστικά, οικονομικά, επενδυτικά και συμπεριφορικά. Ιδιαίτερες αναφορές γίνονται στο ελληνικό θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία σχεδιασμού χρήσεων γης που αυτό εμπεριέχει (π.χ. ΠΟΤΑ). Στο πλαίσιο των εργαλείων και των συστημάτων υποστήριξης σχεδιασμού ειδική αναφορά γίνεται στα μοντέλα προσομοίωσης χρήσεων γης με έμφαση στα μοντέλα αλληλεπρίδρασης χρήσεων γης και μεταφορών. Με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού οι φοιτητές εκπαιδεύονται στη χρήση ενός μοντέλου προσομοίωσης για την ανάλυση των υφιστάμενων χρήσεων γης, την αναγνώριση και παραμετροποίηση των κύριων στοιχείων χωρικής οργάνωσης καθώς και την απεικόνιση εναλλακτικών σεναρίων αστικής ανάπτυξης βάσει παραδοχών, περιορισμών και εργαλείων που έχουν διδαχθεί στο μάθημα.
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδιασμός χρήσεων γης, μοντέλα προσομοίωσης χρήσεων γης, πολεοδομία, χωροταξία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Podcast
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
e learning,
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις13
Σεμινάρια26
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων24
Εκπόνηση μελέτης (project)24
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο87
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις και συγγραφή ατομικής γραπτής εργασίας και παρουσίασή της στην τάξη.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [11461]: Από τη χωροταξία στη χωροδιαχείριση, Κυβέλου Στέλλα Βιβλίο [86197810]: Πολεοδομία vs Μεταφορές, Βλαστός Θάνος, Μηλάκης Δημήτρης Βιβλίο [68404442]: Θεωρία και μεθοδολογία πολεοδομίας, Αλέξανδρος-Φ. Λαγόπουλος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Επίκαιρη αρθρογραφία
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2020