ΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ / T9-E5 SMART CITIES AND INNOVATION ECOSYSTEMS
ΚωδικόςΘ9-Ε5
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600019959

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 28
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής954

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΥΦΥΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600180364
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν - να περιγράφουν πολλούς και διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι νέες τεχνολογίες μπορούν να δώσουν λύσεις στα προβλήματα των σύγχρονων πόλεων - να αναγνωρίζουν τρόπους ανάπτυξης χωρικής ευφυίας σε πόλεις και συνοικίες - να γνωρίζουν διαφορετικές μορφές συμμετοχικότητας των πολιτών για την επίλυση αστικών προβλημάτων - να σχεδιάζουν και να υλοποιούν στρατηγικές ευφυών πόλεων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα επικεντρώνεται σε ένα νέο παράδειγμα ανάπτυξης και σχεδιασμού των πόλεων, αυτό της ευφυούς πόλης. Σκοπός του μαθήματος είναι να εξετάσει τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους οι εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) επηρεάζουν α) το αστικό περιβάλλον σε διαφορετικές κλίμακες (πόλη, συνοικία, γειτονιά, κτίριο), β) τον τρόπο λειτουργίας και οργάνωσης των πόλεων και γ) την παραγωγή καινοτομίας και ανάπτυξη ευφυΐας στον αστικό χώρο. Το μάθημα εξετάζει την αλληλεπίδραση κοινωνίας/ατόμου-τεχνολογίας στο αστικό πλαίσιο μέσα από παραδείγματα πόλεων απ’ όλο τον κόσμο οι οποίες έχουν αναπτύξει ευρυζωνικά δίκτυα, ψηφιακές υπηρεσίες για την υποστήριξη της λειτουργίας τους αλλά και χαρακτηριστικές εφαρμογές και λύσεις ανά τομέα (μεταφορές, ενέργεια, διακυβέρνηση).
Λέξεις Κλειδιά
Ευφυείς πόλεις, Έξυπνες πόλεις, Οικοσυστήματα καινοτομίας, Στρατηγικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων47
Εξετάσεις2
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση του μαθήματος γίνεται μέσα από α) τη μελέτη και παρουσίαση μιας ευφυούς πόλης από την Ελλάδα και το εξωτερικό, β) τις γραπτές εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου και γ) τη συμμετοχή και παρακολούθηση στο μάθημα. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολογίας των παραπάνω. Παρουσίαση: Οι φοιτητές επιλέγουν να μελετήσουν και να παρουσιάσουν ένα παράδειγμα σχεδιασμού/οργάνωσης μιας πόλης που εφαρμόζει μια στρατηγική ευφυούς πόλης. Η κάθε εργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει (όχι απαραίτητα ως διακριτή ενότητα) τα παρακάτω: • Πληροφορίες για την ανάπτυξη στρατηγικής • Εφαρμογές και τεχνολογίες • Συμμετοχή χρηστών και φορέων • Επίπτωση και ανάπτυξη χωρικής ευφυΐας Για κάθε εργασία θα γίνεται μια σύντομη παρουσίαση (10’ με τη χρήση ppt) κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Γραπτές εξετάσεις: Οι γραπτές εξετάσεις θα αποτελούνται α) από ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών και β) από ερωτήσεις-θέματα ανάπτυξης και θα καλύπτουν το σύνολο της ύλης που έχει διδαχτεί. Τελική βαθμολογία ▪ Εξετάσεις: 40% ▪ Εργασία: 50% ▪ Παρακολούθηση: 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Κακδέρη, Χ. (2014), Συστήματα και δίκτυα καινοτομίας, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη • Nicos Komninos, Christina Kakderi, Antonio Collado, Ilektra Papadaki & Anastasia Panori (2020) Digital Transformation of City Ecosystems: Platforms Shaping Engagement and Externalities across Vertical Markets, Journal of Urban Technology, DOI: 10.1080/10630732.2020.1805712 • Kakderi, C. (2019) Smart cities and vision zero: common ground for a generic vision zero methodology, Edward Elgar
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020