Αρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους / Art and Archaeology in Byzantium and the West in the Middle Ages
ΚωδικόςΑΒΥ 711
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015956

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 7
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Βυζαντινή ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑρχαιολογία και Τέχνη στο Βυζάντιο και τη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600181281
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • αποκτήσουν μία πρώτη επαφή με ζητήματα μελέτης υλικού πολιτισμού στη Δυτική Ευρώπη κατά τους Μέσους Χρόνους • θα γνωρίσουν τα βασικά ζητήματα της ναοδομίας του Δυτικού Μεσαιωνικού Κόσμου και τη σχέση του με την αντίστοιχη παραγωγή στην Ανατολή • θα γνωρίσουν τα βασικά ζητήματα διαμόρφωσης των τάσεων στη θρησκευτική ζωγραφική του Δυτικού Μεσαιωνικού Κόσμου και τη σχέση τους στην αντίστοιχη καλλιτεχνική παραγωγή στην Ανατολή • θα αναγνωρίσουν τους δεσμούς οι οποίοι εντοπίζονται ενίοτε μεταξύ των δύο περιοχών και τις επιρροές οι οποίες διαμορφώνονται εκατέρωθεν στη συγκεκριμένη ιστορική περίοδο • θα εξοικειωθούν με μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα τα οποία εντοπίζονται στην βιβλιογραφία του επιστημονικού πεδίου • θα εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση των ιδεών/επιχειρημάτων τους
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί μια εισαγωγή στη μελέτη και στα μεθοδολογικά προβλήματα εξέτασης του υλικού πολιτισμού, με έμφαση στους τομείς της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, του Μεσαιωνικού Κόσμου στη Δυτική Ευρώπη. Η εξέταση εστιάζει στην παρουσίαση του υλικού ως παράλληλου φαινομένου με την αντίστοιχη παραγωγή υλικού πολιτισμού και καλλιτεχνικής δημιουργίας στο Βυζάντιο και στην Ανατολή με επίκεντρο κυρίως τη θρησκευτική τέχνη και αρχιτεκτονική. Εξετάζονται κυρίως παράγοντες που διαμορφώνουν τις τάσεις της καλλιτεχνικής δημιουργίας οι οποίοι είναι συχνά κοινοί ή εμφανίζουν παράλληλη πορεία σε Ανατολή και Δύση ή σε άλλες περιπτώσεις καταγράφονται επιρροές, επιδράσεις και εισαγωγή στοιχείων εκατέρωθεν. Πέραν της εξέτασης των ίδιων των καταλοίπων γίνεται μία σύντομη παρουσίαση των μεθοδολογικών προβλημάτων που εντοπίζονται στη μελέτη του υλικού και των στερεοτύπων που έχουν κληρονομηθεί στη βιβλιογραφία. Διερευνάται επίσης η επίδραση τους στη διαμόρφωση της μελέτης της Βυζαντινής Αρχαιολογίας και Τέχνης, η οποία αναπτύχθηκε εν πολλοίς με μεθοδολογικά δάνεια από το πεδίο μελέτης του υλικού πολιτισμού του Δυτικού Μεσαίωνα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια1505
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1505
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνόφωνη και αγγλόφωνη βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα σε γραπτές αναφορές την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν και να σχολιάσουν πηγές της περιόδου, οι οποίες σχετίζονται με την αποτίμηση της καλλιτεχνικής παραγωγής την εποχή που δημιουργήθηκε. Η αξιολόγηση τους βασίζεται εν μέρει στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν σύνθετες ερωτήσεις επί της βιβλιογραφίας και των πηγών. Η τελική αξιολόγησή τους θα βασισθεί και στην εκπόνηση σχετικής βιβλιογραφικής εργασίας την οποία θα παρουσιάσουν εντός της τάξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Παρατίθεται επιπρόσθετη Βιβλιογραφία ΜΟΝΟ για την Αρχαιολογία και Τέχνη στη Δύση κατά τους Μέσους Χρόνους (για λόγους συντομίας) • J. Beckwith, Early Medieval Art: Carolingian, Ottonian, Romanesque, New York 2001 (ανατ.) • J. R. Benton, Art of the Middle Ages, London 2002 • J. R. Benton, Materials, Methods, and Masterpieces of Medieval Art, Westport 2009 • R. E. Bjork (επιμ.), The Oxford Dictionary of the Middle Ages (4 τόμοι), Oxford 2010 • J. Bony, French Gothic Architecture of the 12th and 13th Centuries, Berkeley 1983 • G. Boto Varela, J. E. A. Kroesen (επιμ.), Romanesque Cathedrals in Mediterranean Europe: Architecture, Ritual and Urban Context, Turnhout 2016 • P. Brown, The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity, Chicago 2015 • M. Bull, Thinking Medieval: An Introduction to the Study of the Middle Ages, New York 2005 • M. Camille, Gothic Art: Glorious Visions, New York 2003 • M. Camille, The Gothic Idol: Ideology and Image-Making in Medieval Art, Cambridge 1991 • N. F. Cantor, The Civilization of the Middle Ages, New York 1993 • N. Coldstream, Medieval Architecture (Oxford History of Art), Oxford 2002 • K. J. Conant, Carolingian and Romanesque Architecture, 800–1200, New Haven 1978 • P. Crabtree (επιμ.), Medieval Archaeology: An Encyclopedia, New York 2001 • C. Davis-Weyer, Early Medieval Art 300-1150: Sources and Documents, Toronto 1986 • H. W. Dey, The afterlife of the Roman city: architecture and ceremony in late antiquity and the early middle ages, Cambridge 2014 • M. Dvorák, Idealism and Naturalism in Gothic Art, Notre Dame IN 1967 • B. Effros, Merovingian Mortuary Archaeology and the Making of the Early Middle Ages, Berkeley 2003 • E. Fernie, Romanesque Architecture: The First Style of the European Age, New Haven 2014 • T. G. Frisch, Gothic Art, 1140-c. 1450: Sources and Documents, Toronto 1987 • C. Gerrard, Medieval Archaeology: Understanding Traditions and Contemporary Approaches, London 2002 • R. Gilchrist, A. Reynolds (επιμ.), Reflections: 50 years of medieval archaeology, 1957-2007, Leeds 2009 • R. Gilchrist, Medieval Life: Archaeology and the Life Course, Woodbridge 2012 • E. R. Hoffman, Late Antique and Medieval Art of the Mediterranean World, Hoboken 2009 • Jotischky,‎ C. Hull, The Penguin Historical Atlas of the Medieval World, London 2005 • W. Kibler, G. A. Zinn (επιμ.), Medieval France. An Encyclopedia, London 1995 • H. E. Kubach, Romanesque Architecture, New York 1975 • E. Mâle, The Gothic Image: Religious Art in France of the Thirteenth Century, New York 1958 • Martindale, Gothic Art, London 1994 • V. Minne- Sève, H. Kergall, Romanesque & Gothic France: Art and Architecture, New York 2000 • L. Nees, Early Medieval Art (Oxford History of Art), Oxford 2002 • T. F. X. Noble, Images, Iconoclasm, and the Carolingians, Philadelphia 2009 • E. Panofsky, Gothic Architecture and Scholasticism. An Inquiry into the analogy of the arts, philosophy and religion in the Middle Ages, London 1957 • Rudolph (επιμ.), A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, Malden MA 2006 • W. Sauerländer, Gothic sculpture in France, 1140-1270, New York 1972 • H. Schutz, The Carolingians in Central Europe, Their History, Arts, and Architecture: A Cultural History of Central Europe, 750-900, Boston 2004 • R. A. Scott, The Gothic Enterprise: A Guide to Understanding the Medieval Cathedral, Berkeley 2003 • V. Sekules, Medieval Art (Oxford History of Art), Oxford 2001 • O. G. von Simson, The Gothic cathedral: origins of Gothic architecture and the medieval concept of order, Princeton 1974 • J. Snyder, Medieval Art: Painting Sculpture, Architecture 4th - 14th Century, Prentice Hall 1988 • R. W. Southern, The Making of the Middle Ages, New Haven 1953 • R. Stalley, Early Medieval Architecture (Oxford History of Art), Oxford 1999 • M. Stokstad, M. Watt Cothren, D. Fairchild Ruggles, Medieval art, Upper Saddle River 20114 • J. R. Strayer (επιμ.), Dictionary of the Middle Ages (13 τόμοι), New York 1983 • R. Toman (επιμ.), The Gothic: Architecture, Sculpture, Painting, Köln 2007
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2020