ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ / Methods of study and characterisation of materials
ΚωδικόςΥ03
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Χημικών Μηχανικών
Μηχανολόγων Μηχανικών
Χημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004477

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 19
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό117,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600181660
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Για την απρόσκοπτη παρακολούθηση του μαθήματος οι ενδιαφερόμενοι αναμένονται να α) έχουν καλές βάσεις στη Χημεία, Φυσική και Μαθηματικά, β) να έχουν εκτεθεί σε φυσικοχημικές τεχνικές κατά τη διάρκεια των προπτυχιακών τους σπουδών, και γ) διαθέτουν δημιουργική φαντασία. Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές αναμένεται ότι στα πλαίσια του μαθήματος θα  αποκτήσουν γνώσεις προχωρημένων εννοιών, αρχών και εφαρμογών της σύγχρονης επιστήμης φυσικοχημικών χαρακτηρισμών της ύλης με εφαρμογές στη μηχανική και τεχνολογίες προηγμένων υλικών  αναπτύξουν τις προσωπικές τους δεξιότητες και κρίση σε βασικές και προχωρημένες γνώσεις φυσικοχημικών τεχνικών στην τεχνολογία προηγμένων υλικών  κατανοήσουν τους θεωρητικούς και πρακτικούς άξονες της ανάλυσης των διαφόρων μορφών ύλης, και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν τις αρχές που διέπουν αυτήν στις διεργασίες και στην τεχνολογία προηγμένων υλικών.  αποκτήσουν γνώση των βασικών και βαθύτερων χαρακτηριστικών της έρευνας στη φυσικοχημική ανάλυση της ύλης και να κατανοήσουν το ρόλο της στις διεργασίες, τεχνολογίες προηγμένων υλικών και στις σύγχρονες εφαρμογές στα μοντέρνα υβριδικά τεχνολογικά υλικά.  εκτεθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του σύγχρονου ερευνητή μηχανικού στο πεδίο της έρευνας της ύλης κατά τη διάρκεια των διεργασιών και τεχνολογικών προηγμένων υλικών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ι.3 ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Οπτική Μικροσκοπία, Οπτικό μικροσκόπιο - Γενικά. Μέθοδοι φωτισμού: Φωτεινού και σκοτεινού πεδίου, Normarski (DIC), πολωμένου φωτός. Μικροσκόπιο διαφοράς φάσεων (Phase contrast), Μικροσκόπιο συμβολής. Φακοί, Μέσα αποτύπωσης. Μεταλλογραφική προετοιμασία δειγμάτων για οπτική παρατήρηση. Εργαστηριακή άσκηση: Χρήση οπτικού μεταλλογραφικού μικροσκοπίου για τη μελέτη των χαρακτηριστικών μεταλλικών δειγμάτων. Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Ηλεκτρονική μικροσκοπία διερχόμενης δέσμης (TEM). Ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης (SEM). Μέθοδοι μικροανάλυσης (WDS, EDS). Προετοιμασία δειγμάτων συστήματος. Εργαστηριακή άσκηση: Μελέτη μορφολογίας (SEM, TEM) - Σημειακή χημική ανάλυση. Ακτίνες Χ Περίθλαση. Εξίσωση Bragg. Μέθοδοι μελέτης δομής: Κόνεως, μονοκρυστάλλων, αμόρφων. Εργαστηριακή άσκηση: Χαρακτηρισμός υλικού - Ταυτοποίηση φάσεων. Φασματοσκοπικές, Οπτικές Μέθοδοι. Φασματοσκοπία απορρόφησης-εκπομπής. Φασματοσκοπία Raman και φασματοσκοπία IR. Μικροχαρακτηρισμός. Εργαστηριακή άσκηση: Raman - FTIR. Μέθοδοι Μέτρησης Μηχανικών Ιδιοτήτων. Δοκιμές εφελκυσμού και αντοχής σε κρούση. Δοκιμές χαλάρωσης και δοκιμές ερπυσμού. Δυναμικές μηχανικές αναλύσεις. Εργαστηριακή άσκηση: Δοκιμή εφελκυσμού και αντοχής σε κρούση. Μέθοδοι Μέτρησης Ηλεκτρικών & Μαγνητικών Ιδιοτήτων. Μετρήσεις ηλεκτρικής αγωγιμότητας. Χαρακτηρισμός ημιαγωγών - διηλεκτρικών. Αισθητήρες μαγνητικού πεδίου. Μετρήσεις μαγνητικών μεγεθών, καταγραφή κύκλου υστέρησης, μέτρηση σημείου Curie, μέθοδος πλαισίου Epstein. Εργαστηριακή άσκηση: Μέτρηση επιφανειακής αντίστασης - Μέθοδος 4 σημείων. Μέτρηση απωλειών με πλαίσιο Epstein.
Λέξεις Κλειδιά
Μικροσκοπία, φασματοσκοπία, μηχανικές ιδιότητες, ανάλυση της ύλης, φυσικοχημικές τεχνικές, δομή της ύλης, προηγμένα υλικά, μαγνητισμός, Κρυσταλλογραφία ακτίνων Χ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στη διάρκεια των διαλέξεων χρησιμοποιούνται 1.Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 2. Επιστημονικά videos Στην επικοινωνία με τους φοιτητές χρησιμοποιούνται 1. Ηλεκτρονική αλληλογραφία 2. Τηλεφωνική επικοινωνία 3. Skype
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τα κριτήρια αξιολόγησης των φοιτητών βρίσκονται στην ιστοσελίδα: http://dtpy.web.auth.gr/gr/index.html
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2019