ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / PS4-1 URBAN PLANNING AND DESIGN
ΚωδικόςΣΕ4-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Παπαγιαννάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002372

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 134
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό428

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600182364
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές: - θα εξοικειωθούν με τις διαχρονικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό - θα κατανοήσουν τις διάφορες έννοιες που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις στον αστικό χώρο - θα κατανοήσουν τα στάδια της παρέμβασης στον αστικό χώρο, από την προγραμματική φάση έως την κλίμακα του αστικού σχεδιασμού - θα εξοικειωθούν με την προσέγγιση του διεπιστημονικού και ολοκληρωμένου χωρικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού - θα μάθουν να χρησιμοποιούν τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού στον πολεοδομικό και αστικό σχεδιασμό - θα μπορούν να θέτουν σε πρακτική εφαρμογή τις θεωρητικές γνώσεις, μέσω της εκπόνησης σχεδιαστικού θέματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι συνθετικό εργαστήριο και υποστηρίζεται από θεωρητικές διαλέξεις των διδασκόντων που αναλύουν και αποσαφηνίζουν βασικές έννοιες και λειτουργούν υποστηρικτικά στην εκπόνηση του εργαστηριακού μέρους του μαθήματος. Επιδιώκονται πιο συγκεκριμένα: α) η θεωρητική κατάρτιση των φοιτητών σχετικά με τις διαχρονικές και σύγχρονες προσεγγίσεις στον αστικό και πολεοδομικό σχεδιασμό και β) η εξοικείωσή τους με τις διάφορες έννοιες και τεχνικές ανάλυσης και σχεδιασμού του αστικού χώρου και με τη λογική της προγραμματικής διαδικασίας.
Λέξεις Κλειδιά
Αστική ανάλυση, Πολεοδομική παρέμβαση, Αστικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Autocad, Powerpoint, Photoshop
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Άσκηση Πεδίου20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων28
Εκπόνηση μελέτης (project)88
Εξετάσεις2
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση των φοιτητών στο μάθημα γίνεται βάσει: α) της επίδοσής τους στις γραπτές εξετάσεις, β) της ποιότητας του ομαδικού σχεδιαστικού θέματος, γ) της ποιότητας των ατομικών σχεδιαστικών ασκήσεων και δ) της συμμετοχής τους στις διαδικασίες του μαθήματος.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Gehl J. (2013). Η ζωή ανάμεσα στα κτήρια. Βόλος: Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας 2. Καλογήρου Ν. (1989). Αρχιτεκτονική και Πολεοδομία στη Μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης 3. Κατσαβουνίδου Γ. (2004). Αόρατες παρενθέσεις. Αθήνα: Πατάκης
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Δίνονται επίσης σε ηλεκτρονική μορφή σημειώσεις από τους διδάσκοντες
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020