ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ / PS2-1 INTRODUCTION TO URBAN DESIGN AND URBAN PLANNING
ΚωδικόςΣΕ2-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002370

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 172
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό218

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600182366
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηρίου, οι φοιτητές θα μπορούν: - να αντιλαμβάνονται και να κατανοούν τις βασικές έννοιες δομής και οργάνωσης του αστικού χώρου - να κάνουν επιτόπια έρευνα παρατήρησης της χρήσης του ανοικτού δημόσιου χώρου - να διενεργούν επιτόπια έρευνα καταγραφής των βασικών χαρακτηριστικών του κτηριακού αποθέματος μιας αστικής περιοχής - να συνθέτουν στοιχεία από τις καταγραφές και από δευτερογενή δεδομένα, στα πλαίσια της αστικής ανάλυσης - να δημιουργούν χάρτες αποτύπωσης της ανάλυσης, για διάφορες κλίμακες χώρων, από τον μεμονωμένο δημόσιο χώρο έως την κλίμακα της πόλης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα οργανώνεται σε δύο διακριτές ενότητες της θεωρίας και των εργαστηριακών ασκήσεων - Θέματα. Η θεωρία απαρτίζεται από μια σειρά διαλέξεων (από τη διδακτική ομάδα και από προσκεκλημένους ομιλητές) που αφορούν στην τεκμηρίωση θεμάτων αστικής ανάλυσης και αποτελούν το υπόβαθρο για την εκπόνηση των ασκήσεων. κατά τη διάρκεια του εξαμήνου οι φοιτητικές ομάδες εκπονούν τρεις συνθετικές ασκήσεις. Η δεύτερη ενότητα του εργαστηρίου αναφέρεται στην εργασία η οποία απαρτίζεται από τρεις ασκήσεις πεδίου-θέματα. Οι ασκήσεις πεδίου αφορούν στη συστηματική διερεύνηση της αστικής και λειτουργικής δομής ενός τμήματος της πόλης της Θεσσαλονίκης. Η περιγραφή των θεμάτων (εκφώνηση, παραδοτέα κτλ.) θα γίνεται κατά στάδια και σύμφωνα με το πρόγραμμα του μαθήματος.
Λέξεις Κλειδιά
Αστικός σχεδιασμός, αστική ανάλυση, πολεοδομικός σχεδιασμός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Στο εργαστήριο χρησιμοποιούμε σχεδιαστικά προγράμματα (Autocad κλπ.), Powerpoint, Publisher, Google earth, GIS κλπ.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Φροντιστήριο26
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Εκπόνηση μελέτης (project)78
Εξετάσεις2
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο τελικός βαθμός συνδιαμορφώνεται από: - την ενεργό συμμετοχή και παρακολούθηση του εργαστηρίου (10%) - τις ασκήσεις και εργασίες που εκπονούνται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (80%) και - τις τελικές εξετάσεις (10%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Αραβαντινός Α. (2004). Πολεοδομικός Σχεδιασμός. Για μια βιώσιμη ανάπτυξη του αστικού χώρου, Αθήνα: Συμμετρία. 2. Γερόλυμπου Α. (1995). Η ανοικοδόμηση της Θεσσαλονίκης μετά την πυρκαγιά του 1917. Θεσσαλονίκη: University Studio Press
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
How To Study Public Life [electronic resource], Jan Gehl / Birgitte Svarre
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-11-2020