ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / PS6-1 SPATIAL DEVELOPMENT PLANNING
ΚωδικόςΣΕ6-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002374

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 132
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό638

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία6
Class ID
600182367
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την ολοκλήρωση του συνθετικού εργαστηρίου οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να - έχουν κατανοήσει την έννοια και το περιεχόμενο της Χωρικής Ανάπτυξης και τα σύγχρονα φαινόμενα, τάσεις και σχετικές απόψεις. - έχουν εξοικειωθεί με τα εργαλεία και τις μεθόδους προγραμματισμού της τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. - είναι σε θέση να εκπονούν στρατηγιά σχέδια τοπικής ανάπτυξης - είναι σε θέση να εκπονούν επιχειρησιακά σχέδια τοπικής ανάπτυξης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι βασικές συνιστώσες που θα διδαχθούν είναι οι εξής: • Έννοιες, σύγχρονα φαινόμενα και τάσεις στη χωρική ανάπτυξη • Η χωρική διάσταση της ανάπτυξης και οι κλίμακες και τυπικές περιοχές: περιφερειακή, τοπική ενδογενής, αστική, αγροτική ανάπτυξη, μειονεκτικές, ορεινές, παράκτιες περιοχές. • Κανονιστικό πλαίσιο του προγραμματισμού (ελληνικό και ευρωπαϊκό) • Μεθοδολογία προγραμματισμού: κοινωνικοοικονομική ανάλυση και εντοπισμός αναγκών / στοχοθεσία και στρατηγική / συνέπεια, συνάφεια και συνοχή / προτεραιότητες, μέτρα και παρεμβάσεις / εκτίμηση αποτελεσμάτων και επιπτώσεων / μηχανισμοί υλοποίησης • Ειδικοί μηχανισμοί και εργαλεία: ΠΔΕ, ΣΔΙΤ, κρατικές ενισχύσεις, global grants, revolving funds. • Παρουσίαση παραδειγμάτων προγραμμάτων
Λέξεις Κλειδιά
Ανάπτυξη, τοπική ανάπτυξη, πολιτικές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις78
Εργαστηριακή Άσκηση99
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων33
Εξετάσεις6
Σύνολο216
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις 30% (ελάχιστος βαθμός 5/10) και Άσκηση 70% (ελάχιστος βαθμός 5/10).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Χριστοφάκης Μανώλης Σ. (2001) Τοπική Ανάπτυξη και Περιφερειακή Πολιτική, Εκδόσεις Παπαζήση 2. Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος Δ. , Χριστοφάκης Μανώλης Σ. , Περιφερειακός Προγραμματισμός , Εκδόσεις Παπαζήση 3. Πετράκος Γεώργιος, Ψυχάρης Γιάννης (2004) Περιφερειακή Ανάπτυξη στην Ελλάδα, Εκδόσεις Κριτική • Ηλεκτρονικό υλικό που διανέμεται από τους διδάσκοντες σε κάθε μάθημα.
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020