ΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / T6-2 REGIONAL DEVELOPMENT THEORIES
ΚωδικόςΘ6-2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002328

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 134
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΘΕΩΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600182373
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές μια συνοπτική αλλά κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα του τρόπου με τον οποίο διάφορες θεωρίες: - αναγνωρίζουν το ζήτημα των περιφερειακών ανισοτήτων και ορίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη - αντιμετωπίζουν την πολύπλευρη σχέση ανάπτυξη – χώρος – περιβάλλον – κρίση - οδηγούνται στην πρόταση στόχων και μέτρων πολιτικής για την επίτευξη της περιφερειακής ανάπτυξης κρίνονται ως επιτυχείς ή αποτυχημένες. Στόχος δεν είναι η αποστήθιση θεωριών αλλά η απόκτηση από τους φοιτητές της ικανότητας να κρίνουν τις θεωρίες και να μπορούν να αξιοποιούν στην πρακτική του περιφερειακού προγραμματισμού τα καταλληλότερα κάθε φορά εργαλεία που τους παρέχουν οι θεωρίες. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να - ερμηνεύουν δεδομένα και και δείκτες σε περιφερειακό και αστικό επίπεδο και να χρησιμοποιούν τα δεδομένα αυτά για την ανάλυση προβλημάτων που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη, τις ανισότητες και τις περιφερειακές διαφοροποιήσεις - να είναι σε θέση να κοινοποιήσουν πληροφορίες / δεδομένα για περιφερειακά ζητήματα και να συζητήσουν τις έννοιες και πιθανές αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών επιλογών περιφερειακής πολιτικής
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα εισάγει τους φοιτητές στις θεωρίες της περιφερειακής ανάλυσης και περιγράφει παραδείγματα πολιτικών ενίσχυσης της ανάπτυξης σε διαφορετικές χωρικές ενότητες. Περιγράφονται θεμματικές όπως: - Ανάπτυξη και περιφερειακή ανάπτυξη - Ανάπτυξη και χώρος - Κατηγοριοποίηση των θεωριών περιφερειακής ανάπτυξης - Το περιφερειακό πρόβλημα: περιεχόμενο, δείκτες, προσδιοριστικοί παράγοντες - Ανισότητες και επισκόπηση του περιφερειακού προβλήματος σε Ελλάδα και Ευρώπη.
Λέξεις Κλειδιά
Περιφέρειες, Ανάπτυξη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων42
Φροντιστήριο10
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις2
Σύνολο108
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις και εργασία (κατ' επιλογή).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Bιβλίο [59367874]: Αστική και περιφερειακή οικονομική, McCann Philip Βιβλίο [7648530]: Περιφερειακή ανάπτυξη, Σεραφείμ Πολύζος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονικό υλικό που διανέμεται από τη διδάσκουσα σε κάθε μάθημα και είναι διαθέσιμο στο elearning.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020