ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ / T2-3 STATISTICS
ΚωδικόςΘ2-3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔήμητρα Αλεξίου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002317

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 166
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό214

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600182377
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
  • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καμία
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής/τρια που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση να: 1.Κατανοεί και να εμβαθύνει σε στατιστικές μεθόδους 2.Εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους που διδάχτηκαν 3.Εφαρμόζει λογισμικά στατιστικής ανάλυσης, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται εμπειρικά δεδομένα με χρήση Η/Υ 4.Να επιλύει Στατιστικά προβλήματα επιστήμης Μηχανικού.
Γενικές Ικανότητες
  • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
  • Αυτόνομη εργασία
  • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
  • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στατιστικά Στοιχεία.Τρόποι δειγματοληψίας και Μέγεθος Δείγματος. Πηγές Στατιστικών Στοιχείων. Στατιστικοί Πίνακες.Διαγράμματα.Παράμετροι κατανομής Συχνοτήτων. Πρόσθεση και πολλαπλασιασμός Πιθανοτήτων.Θεώρημα Bayes. Διακριτές Τυχαίες μεταβλητές.Αθροιστική Συνάρτηση Πιθανότητας. Διωνυμική Κατανομή. Κατανομή Poisson.Ομοιόμορφη Κατανομή. Κανονική Κατανομή. Η Κατανομή x² .Η Κατανομή t-Student.Διάστημα Εμπιστοσύνης του μ. Διάστημα Εμπιστοσύνης του p. Διάστημα Εμπιστοσύνης του σ. Διάστημα Εμπιστοσύνης της Διαφοράς Δύο Μέσων μ₁-μ₂. Διάστημα Εμπιστοσύνης της Διαφοράς Δύο Αναλογιών p₁-p₂.Γραμμική Παλινδρόμηση. Διάγραμμα Διασποράς.Η μέθοδος των ελαχίστων τετραγώνων.
Λέξεις Κλειδιά
Στατιστική, Μηχανικός
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις108
Εξετάσεις3
Σύνολο111
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση με επίλυση προβλημάτων
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλίο [59393260]: ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ Γ' ΕΚΔΟΣΗ, ΖΙΟΥΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Βιβλίο : ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ.ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΣ ,ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-11-2020