ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ / T8-E3 SPATIAL PLANNING IN THE EUROPEAN UNION
ΚωδικόςΘ8-Ε3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλισαβετ Θωίδου
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002341

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600182381
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα - Αποκτήσουν σφαιρική γνώση των πολιτικών και προγραμμάτων χωρικής ανάπτυξης καθώς και των πρωτοβουλιών χωρικού σχεδιασμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ). - Θα κατανοούν τη σχέση των πολιτικών της ΕΕ με τις μορφές χωρικής οργάνωσης, την εξέλιξη των χωρικών ανισοτήτων και την πορεία της ίδιας της Ένωσης - Θα αντιλαμβάνονται τις επιρροές του πλαισίου της ΕΕ στο σύστημα του χωρικού σχεδιασμού στην Ελλάδα και τις ευκαιρίες να εμπλουτιστεί αυτό σύμφωνα με την εμπειρία άλλων χωρών.
Γενικές Ικανότητες
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Πραγματοποιούνται διαλέξεις και συζήτηση στην τάξη για τα παρακάτω ζητήματα. Παράλληλα οι φοιτητές / φοιτήτριες μπορούν να επεξεργαστούν σχετικό θέμα μικρής έκτασης. • Η πορεία διαμόρφωσης της πολιτικής οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, με έμφαση στην ανάδειξη της χωρικής διάστασης του προγραμματισμού / σχεδιασμού. • Τα χαρακτηριστικά της πολιτικής συνοχής κατά τις προγραμματικές περιόδους 2000-2006 και 2007-2013. Παραδείγματα από την εφαρμογή στην Ελλάδα προγραμμάτων με χωρική διάσταση (Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ), ολοκληρωμένες αστικές παρεμβάσεις). • Χωρικές διαστάσεις των Ευρωπαϊκών πολιτικών (Διευρωπαϊκά Δίκτυα, πολιτική για το Περιβάλλον κ.ά.). • Η συζήτηση για τη χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τις μελέτες για τις προοπτικές ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου (Ευρώπη 2000, Ευρώπη 2000+, ESPON). • Το Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (ΣΑΚΧ): μορφές χωρικής οργάνωσης στην ΕΕ, αρχές και κατευθύνσεις για τη βιώσιμη χωρική ανάπτυξη. • Προώθηση της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής περιβάλλοντος. Παραδείγματα ολοκληρωμένων αστικών παρεμβάσεων στην ΕΕ. • Εδαφική Συνεργασία και Εδαφική Συνοχή: η συμβολή τους στην πολιτική συνοχής και οι προοπτικές μετά το 2013.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Σεμινάρια
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση και αξιολόγηση μικρής προαιρετικής εργασίας
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• Γιαννακούρου Γ. (2008) Η χωροταξία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Παπαζήσης, Αθήνα • Καμχής Μ. (2008) Η ενοποίηση του Ευρωπαϊκού χώρου 1986-2006, Κριτική, Αθήνα
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2020