ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ / L6-2 TRANSPORT MODELLING AND ENGINEERING
ΚωδικόςΕ6-2
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΑπόστολος Παπαγιαννάκης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002276

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (2020-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 143
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό635

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600182385
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή παρακολούθηση του εργαστηριακού μαθήματος, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται ότι: -θα εξοικειωθούν με τις συγκοινωνιακές τεχνικές, καθώς και τα μαθηματικά μοντέλα και τις ποσοσοτικές μεθόδους που είναι απαραίτητα για το στρατηγικό σχεδιασμό των μεταφορών -θα αναπτύξουν τις κατάλληλες δεξιοτήτες για την επίλυση πραγματικών προβλημάτων συγκοινωνιακού σχεδιασμού σχετικά με: 1) την οργάνωση και επεξεργασία μετρήσεων και ερευνών στο πεδίο, 2) την ανάλυση και αξιολόγηση δεδομένων από μελέτες περίπτωσης και 3) την ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων 4 σταδίων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα είναι εργαστηριακό και εστιάζεται στην παροχή των απαραίτητων πρακτικών γνώσεων σχετικά με τα παρακάτω θέματα της Συγκοινωνιακής Τεχνικής και της Μοντελοποίησης των δικτύων μεταφορών: Διαδικασία και προδιαγραφές εκπόνησης συγκοινωνιακών μελετών. Διαδικασίες προσομοίωσης και ανάπτυξης/επιλογής μαθηματικών μοντέλων για την εκτίμηση των επιβατικών και εμπορευματικών ροών. Μαθηματικά μοντέλα και λογισμικά στρατηγικού συγκοινωνιακού σχεδιασμού. Μαθηματικά και στατιστικά μοντέλα και λογισμικά πρόβλεψης της ζήτησης και της κυκλοφορίας. Δειγματοληψία και μετρήσεις κυκλοφοριακών μεγεθών και στάθμευσης. Έρευνες προέλευσης-προορισμού των μετακινήσεων. Έρευνες δεδηλωμένων προτιμήσεων και προθέσεων. Έρευνες στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το μάθημα διεξάγεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση πραγματοποιούνται διαλέξεις-παρουσιάσεις με στόχο την πλήρη και ολοκληρωμένη προσέγγιση των παραπάνω ζητημάτων. Στη δεύτερη φάση παρουσιάζονται, συζητούνται και διορθώνονται οι πρακτικές εργασίες των φοιτητών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διδασκαλία με προβολή ηλεκτρονικών διαφανειών. Λογισμικά πακέτα για την υλοποίηση υπολογιστικών ασκήσεων. Διαδίκτυο για βιβλιογραφική έρευνα. Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και e-learning για επικοινωνία με φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Εργαστηριακή Άσκηση32
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών25
Σύνολο135
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η επιτυχία είναι συνάρτηση της συνεχούς και ενεργούς παρακολούθησης, της παράδοσης ομαδικών εργαστηριακών ασκήσεων (60%) και της συμμετοχής στις εξετάσεις με προβιβάσιμο βαθμό (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Γ.Α.Γιαννόπουλος, «Σχεδιασμός των Μεταφορών – Η διαδικασία πρόβλεψης των μελλοντικών αναγκών μετακινήσεων», 2002. 2) Σταθόπουλος Μ., Καρλαύτης Μ., Σχεδιασμός Μεταφορικών Συστημάτων, Εκδόσεις Παπασωτηρίου, Αθήνα, 2008.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020