Φορητές και κινητές τεχνολογίες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦορητές και κινητές τεχνολογίες / Mobile and portable technologies
ΚωδικόςIHST204
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΠληροφορικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΔιονύσιος Πολίτης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016389

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΜΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής217,5

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2018 έως σήμερα) ΠΦ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 14
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦορητές και κινητές τεχνολογίες
Ακαδημαϊκό Έτος2020 – 2021
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600183138
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Η παρακολούθηση σε προπτυχιακό επίπεδο του μαθήματος της Επικοινωνίας Ανθρώπου-Υπολογιστη.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα έχει δύο μέρη. ΜΕΡΟΣ 1 Αφενός πρέπει οι διδασκόμενοι να εξοικειωθούν με την ευρεία χρήση των πάσης φύσεως φορητών συσκευών, και αφετέρου πρέπει να είναι σε θέση να παραμετροποιούν, σχεδιάζουν και προγραμματίζουν τις διεπαφές που καθορίζουν την αλληλεπίδραση με τις φορητές συσκευές και το Διαδίκτυο. Έμφαση δίνεται στην εκπαιδευτική διάσταση της χρήσης φορητών συσκευων: - Στη διασύνδεση με το υπολογιστικό "σύννεφο" της εκπαίδευσης - Στην παραμετροποίηση των ηλεκτρονικών βοηθημάτων μάθησης - Στην εκμάθηση μέσω διαδραστικών "εργαστηρίων" και τεχνολογιών ΜΕΡΟΣ 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Android Αυτό το μέρος του μαθήματος καλύπτει θέματα σχετικά με το σχεδιασμό και την υλοποίηση εφαρμογών για κινητά στο οικοσύστημα Android. Γνωστικά: - Να εξηγήσουν τις βασικές προκλήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές - Να περιγράψουν την αρχιτεκτονική του λειτουργικού συστήματος Android - Να περιγράψουν την ανατομία μιας εφαρμογής Android - Να εξηγήσουν τον κύκλο ζωής της δραστηριότητας Δεξιότητες: - Να σχεδιάσουν τη διεπιφάνεια χρήσης μιας εφαρμογής Android - Να αναλύσουν τη διεπιφάνεια χρήσης μιας εφαρμογής Android στα συστατικά της στοιχεία - Να αναπτύξουν απλές εφαρμογές Android για χρήση σε φορητές συσκευές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΜΕΡΟΣ 1 Eισαγωγή - Προγραμματισμός της Διεπαφής: Περιγραφή των διεπαφών και των λειτουργιών ενός τυπικού φορητού συστήματος σε iOS, Android και Windows8/10. Εκπαιδευτικές διαδράσεις των φορητών τεχνολογιών: Εξ αποστάσεως μάθηση από φορείς εκπαίδευσης με χρήση υπολογιστικών συσκευών και Web υπηρεσίες. Εφαρμογές των φορητών διεπαφών: Νέες τεχνολογίες που επιταχύνουν την πρόσβαση στην πληροφορία και συνεισφέρουν στο διαμοιρασμό γνώσης και εκπαιδευτικών εμπειριών. Wiki και ολοκληρώση - ενσωμάτωση σε Κοινωνικά Δίκτυα. ΜΕΡΟΣ 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Android - Εισαγωγή: οι βασικές προκλήσεις των κινητών συσκευών, το τοπίο ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά, γιατι Android, ιστορική αναδρομή στο Android - Οικοσύστημα Android: αρχιτεκτονική λειτουργικού, κύκλος εκτέλεσης, Android SDK, IDE για ανάπτυξη εφαρμογών Android, δομή εφαρμογής Android, στοιχεία Android - Εισαγωγή στο Android Studio (AS): επισκόπηση λειτουργιών, βασικές ρυθμίσεις IDE, εξομοιωτής Android vs φυσική συσκευή, επιχώρια προσαρμογή εφαρμογών, θέματα, εντοπισμός σφαλμάτων, εργαστηριακή άσκηση: Hello World app - Δημιουργία της διεπιφάνειας των εφαρμογών Android: Δομικές μονάδες UI (π.χ. View, ViewGroup, Layouts), κατευθυντήριες γραμμές material design, Design mode στο AS (design view, blueprint view), Text mode (XML editor), ConstraintLayout, εργαστηριακή άσκηση: LayoutSample app - Διαδραστικότητα και πολλαπλές δραστηριότητες: χειριστές συμβάντων, κύκλος ζωής εφαρμογών, αποθήκευση και αποκατάσταση δυναμικής κατάστασης, ρητές και έμμεσες προθέσεις, αναδυόμεντα μηνύματα toast, εργαστηριακές ασκήσεις: εφαρμογή SayHello, εφαρμογή SayHelloIntents - Μόνιμη αποθήκευση με SQLite: Βάσεις δεδομένων SQLite, εισαγωγή σε SQL, κλάσεις SQLite στο Android, εργαστηριακή άσκηση: εφαρμογή ProductsDatabase
Λέξεις Κλειδιά
Διαδραστικές Φορητές Τεχνολογίες, Σχεδίαση Αλληλεπίδρασης, Ταχεία Προτυποποίηση, Αξιολόγηση, Ανάπτυξη Android εφαρμογών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Χρήση διαφανειών σε υπολογιστή και εξειδικευμένου λογισμικού ανάπτυξης εφαρμογών κινητών συσκευών στη διδασκαλία. Χρήση Συστήματος Διαχειρισης Μαθημάτων για την ανάρτηση του εκπαιδευτικού υλικού και την επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις12
Σεμινάρια3
Εργαστηριακή Άσκηση36
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων36
Πρακτική (Τοποθέτηση)9
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο9
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων3
Εκπόνηση μελέτης (project)80
Συγγραφή εργασίας / εργασιών30
Εξετάσεις4
Ηλεκτρονικά τεστ3
Σύνολο225
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εργασίες, Προγραμματιστική εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υποστηρίζεται.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Μέρος 1 a. J. Nielsen, Designing Web Usability, New Riders Publishing 2000 (υπάρχουν ανάτυπα στη Βιβλιοθήκη). b. M. Driscoll, Web Based Training, Wiley & Sons, 2002 (υπάρχουν ανάτυπα στη Βιβλιοθήκη). c. J. Steele, N. To, The Androids Develiper's Cookbook, Pearson Education, 2012. ΜΕΡΟΣ 2: Σχεδιασμός και ανάπτυξη εφαρμογών Android - Hagos, T. (2018). Learn Android Studio 3:Efficient Android app development. Apress. - Smyth, N. (2017). Android Studio 3.0 development essentials. Payload Media. - Google (n.d.). Material design. Retrieved from https://material.io/design/
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-06-2021